Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1 - 28

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2018-01-31
Datum då anslag tas ner: 2018-02-22

Sekreterare: Emma Axelsson