Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 181-213

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-08-27
Datum då anslag tas ner: 2021-09-18

Sekreterare: Birgitta Thedvall