Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-15

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-06
Datum då anslag tas ner: 2020-02-28

Sekreterare: Sofi Simonsson