Tillkännagivande

Organ: Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 23-31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2018-09-10
Datum då anslag tas ner: 2018-10-02

Sekreterare: Helena Widegren