Socialtjänstens hus

En socialtjänst, en adress. I Socialtjänstens hus på Sigurdsgatan 21 E
finns de flesta av socialtjänstens verksamheter samlade.

De här verksamheterna finns i huset

Socialtjänstens hus är en naturlig plats i samhället där du ska känna dig välkommen. Här erbjuder vi dig vår samlade kompetens och insatser av hög kvalitet för ditt bästa.

Följande verksamheter finns i huset:

 • Förvaltningsledningen
 • Familjerättsgruppen
 • Projekt Sigfrid
 • Socialjouren
 • Familjehem
 • Våld i nära relation (VIR)
 • Socialkontor ekonomi
 • Bostadssociala enheten
 • Mottagning vuxen
 • Enheten för vuxna med missbruk
 • Fältande socialsekreterare
 • Specialister
 • Skolsamordnare
 • Mottagning barn och ungdom

Öppettider och kontakt

Socialtjänstens hus är öppet för bokade besök 8.00-16.30. Receptionen är öppen 9.00-16.00, med lunchstängt 12.00-13.00. Tänk på att:

 • Vid bokat besök kommer en handläggare och möter upp dig.
 • Har du inte en bokad tid tar du en kölapp till receptionen.
 • Du når ditt socialkontor/handläggare på samma telefonnummer och epost adress som tidigare.

Vill du göra en akut orosanmälan utanför kontorstid?

Om din oro för ett barn eller ungdom är så stark att du inte vill vänta till nästa vardag kan du kontakta socialjouren via telefon eller fax.

 • Telefon socialjouren: 021-39 20 66
 • Fax socialjouren: 010-150 98 13

Parkering

Det finns inga besöksparkeringar utanför Socialtjänstens hus. Bilburna besökare hänvisas i första hand till andra tillgängliga parkeringar i området.

Varför Socialtjänstens hus?

Bakgrunden är ett beslut i kommunfullmäktige från maj 2014 efter en motion från (M) om att utreda frågan om att samla all myndighetsutövning i ett hus. Det följdes av ett beslut i individ- och familjenämnden i mars 2015 att låta fastighetskontoret utreda frågan och ge förslag på genomförande.

Ett antal värderingar har tagits fram som ska vägleda arbetet med Socialtjänstens hus. Huset ska vara:

 • Välkomnande. En tillåtande miljö som möjliggör god service för besökare och anställda.
 • Tryggt. Alla, såväl besökare som personal, ska känna sig trygga i huset.
 • Flexibelt. En funktionell miljö som tillåter förändringar i organisation och antal medarbetare.
 • Tillgängligt. En miljö som tar hänsyn till god tillgänglighet för både besökare och personal.
 • Coolt. En miljö som uppfattas som en föregångare inom sin bransch, med innovativa lösningar.
Reception socialtjänstens hus