Visa sökformulär

Socionom

En socionom i Västerås stad arbetar ofta med myndighetsutövning, antingen som socialsekreterare eller som biståndshandläggare.

Många kollegor och starkt stöd

Myndighetsutövningen, det vill säga Västerås stads socialtjänst, hör till förvaltningarna Sociala nämndernas förvaltning och Individ- och familjeförvaltningen. Här finns också majoriteten av de socionomer som jobbar i Västerås stad, men socionomer finns även i andra roller och förvaltningar.

Inom myndighetsutövningen arbetar omkring 300 personer som antingen socialsekreterare eller biståndshandläggare. Som socialsekreterare kan du välja mellan att rikta in dig på bland annat barn och ungdomar, ekonomiskt bistånd eller missbruk. Våra biståndshandläggare arbetar antingen med inriktning mot personer med någon form av funktionsnedsättning och med äldre.

På enheterna finns enhetschefer som har hand om den övergripande ledningen av arbetet och sköter planering, strategi och personalansvar på respektive enhet. Här finns också arbetsledare eller konsulenter, som leder team av handläggare i det dagliga arbetet. På vissa enheter finns också seniorhandläggare, som är medarbetare med mångårig erfarenhet vars uppgift är att stötta yngre kollegor i sin yrkesroll.

Framåt, nära, tillsammans

Inom förvaltningarna Sociala nämndernas förvaltning och Individ- och familjeförvaltningen har medarbetare och chefer tillsammans funderat på vilka ord som bäst beskriver vår arbetsplats och vad vi kan erbjuda nya kollegor som kommer till Västerås stad:

 • Framåt
  Vi visar mod och handlingskraft i vårt uppdrag
  Vi lyssnar, samarbetar och vågar testa nya lösningar
  Vi driver utvecklingen inom våra områden

 • Nära
  Vi tycker att alla är värda ett professionellt bemötande av människor som bryr sig
  Vi känner oss stolta varje dag för att vi gör skillnad i människors liv

 • Tillsammans
  Vi är kollegor som bryr oss om och stöttar varandra och vi vet att alla spelar roll

Jobba med det viktigaste

Myndighetsutövning ställer stora krav på dig som handläggare eftersom besluten i hög grad kan påverka människors liv. Samtidigt är det utan tvekan ett av de mest givande yrkena du kan ha, det är i handläggarrollen du har chans att verkligen göra skillnad för människor. Här nedan beskriver några av våra medarbetare hur det är att jobba hos oss:FAKTA OM MYNDIGHETSUTÖVNING

Myndighetsutövning innebär ett lagstadgat uppdrag att fatta beslut som rör en kommuninvånare. Beslutet kan vara positivt eller negativt för den det gäller. Inom socialtjänsten handlar det till exempel om beslut om ekonomiskt bistånd, vård för missbruk eller hemtjänst.

Kontakta oss

Anna Kropp

Personalchef

Individ- och familjeförvaltningen

021-39 14 77

Fredrik Nordström

HR-konsult

Individ- och familjeförvaltningen

021-39 12 15

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Västerås fixar foder

  Västerås stad hjälper djuren i torkan! Vi fick en fråga från en invånare som undrade om vi kan hjälpa till med att skänka foder till djur. Vi vill naturligtvis gärna hjälpa till och erbjuder därför bönder att klippa en del av stadens grönytor och använda gräset som foder.

 • Rekryteringsmässan - en chans till förändring

  Den 13 februari är det återigen dags för Rekryteringsmässan. För 16:e gången ordnas mässan som ger dig möjlighet att knyta kontakter, samla kunskap om den bransch du är intresserad av och kanske även hitta ett nytt jobb eller nya studievägar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?