Solenergi

Här kan du läsa mer om hur energi från solen kan ge solvärme och solel. Du kan också få råd inför installationer av solfångare för värmen och solpaneler med solceller som producerar el.

Solenergi - vår mest miljövänliga energikälla

Energi som utvinns ur solens strålar kallas för solenergi. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el.

Här i Sverige fungerar solenergi väldigt bra. Vi har lika stor solinstrålning som länderna i Centraleuropa. Dagens teknik gör den också väldigt effektiv, så det är en bra idé att satsa på solenergi

Tak med solceller samt hantverkare som arbetar med att göra
klart installationen av solcellerna. 

Solenergi

Alla sätt som solen ger oss energi, både solvärme och solel.

Solceller

De kan producera el.

Solpanel

Det kallas en anordning med flera solceller som sitter sammankopplade.

Solföljare

Solpaneler som är rörliga och följer, riktar in sig mot, solen under dagen

Solfångare

Den sorts anordning som ger solvärme. Den kan ge varmvatten och värma upp ditt hus.

Solenergianläggning eller solanläggning

Det kan vara antingen solfångare eller solpaneler med solceller.

Få information och råd innan du installerar

Innan du sätter upp sol­celler eller sol­fångare är det bra att få veta vad du ska tänka på. Prata med våra energi- och klimat­rådgivare Per Eriksson, Emma Schreij och Emil Svensson. Du når dem på

 • telefon 021-39 25 00
 • e-post energiradgivning[a]vasteras.se.

Rådgivningen är kostandsfri och opartisk. Här beskriver vi lite kort vad du ska tänka på.

Producera din egen el med solceller

Om du vill producera egen el är det viktigt att tänka på

 • var du har möjlighet att placera solpaneler
 • om det är risk för skuggning
 • i vilket skick ditt tak är
 • vilken storlek det är på fastighetens elsäkring.

Solceller producerar el

Genom solceller kan du producera din egen el, solel. Sol­cellerna sitter samman­kopplade till en så kallad solpanel. Sol­panelen har du på ditt hus eller fri­stående på marken.

Film om Elias i Västerås som installerat solpaneler på sitt hus

I Sverige används normalt 5000–6000 kilowattimmar hushållsel för den som bor i villa. Med hushållsel menas den el som används till bland annat belysning, TV/dator, vitvaror och matlagning. Solceller kan vara ett bra komplement till ditt hushåll för att sänka dina kostnader för el.

Placera i riktning efter behov

Solceller producerar mest el om de ligger i en lutning på 40–45 grader i sydlig riktning. Placerar du solpaneler i östlig och/eller västlig riktning anpassar du produktionen efter hur elen normalt används under dygnet. Oftast är användningen av el som störst på morgonen/förmiddagen och eftermiddag/kvällen.

1 kilowattpeak installerad effekt motsvarar ungefär 5 kvadratmeter solcellsyta och producerar normalt cirka 800–1000 kilowattimmar elenergi per år.

För dig som värmer huset med fjärrvärme, ved- eller pelletspanna

För den som bor i villa och värmer sitt hus med fjärrvärme, ved- eller pelletspanna kan en solcellsanläggning motsvarande 3–5 kilowattpeak installerad effekt producera cirka 2400–5000 kilowattimmar per år. Det betyder att du kan spara lite drygt hälften av din driftkostnad för el och eventuellt sälja eller lagra överskottet.

För dig som värmer huset med värmepump

Värms ett hus med värmepump är användningen av el i regel högre över året än för hus som värmer med fjärrvärme, ved- eller pelletspanna. För att en värmepump ska kunna producera värme behöver den tillföras el därav blir elanvändningen större. Värmebehovet är dock som störst då vi har som minst sol. Beroende på hur mycket el som används över året samt hur mycket el som används under sommaren kan en anläggning motsvarande cirka 5–10 kilowattpeak tänkas lämplig.

Elbil, pool och kyla kräver mer el

Finns det elbil eller tankar om att skaffa elbil, pool som värms sommartid med el eller om det finns behov av kyla under sommaren kan det vara lämpligt att tänka över solcellsanläggningens storlek och eventuellt installera lite mer effekt (kilowattpeak).

Förklaringar av förkortningar och begrepp

Effekten, vilket betyder den kapacitet som solcellerna kan skapa elektrisk energi, mäts i kilowattpeak (kWp). Om solen skiner 1 timme mot 1 kilowattpeak solcellsyta skapas 1 kilowattimme (kWh). Peak är alltså den maximala kapaciteten/effekten.

Solelportalen – vägledning om solceller, Energimyndigheten

Svensk solenergi

Om du ska installera solceller kan du få skattereduktion för grön teknik. Det ges för kostnaden av arbete och material. För mer information om moms, skattereduktion för Grön teknik och andra skatteregler se Skatteverkets hemsida.

 • Prata först med din energi- och klimatrådgivare för att få råd.
 • Tänk igenom vilken storlek på an­läggningen du behöver och var den ska placeras.
 • Kolla upp om du behöver bygg­lov.
 • Ta kontakt med elnäts­bolaget innan du går vidare med inköp för att kontrollera att det finns kapacitet i elnätet att ansluta din kommande solcellsanläggning.
 • Ta kontakt med en solcellsleverantör.
 • Innan installationen ska en föranmälan lämnas till ditt elnätsbolag. Efter installationen, när anläggningen är på plats, ska blankett om färdigställande lämnas till ditt elnätsbolag. Det är din solcellsleverantör eller elektriker som lämnar in föranmälan och färdigställande av anläggning till ditt elnätsföretag.
 • Kontakta ett elhandelsföretag och teckna ett avtal om försäljning.

Alla som har mikroproduktion av för­ny­bar el får en skatte­reduktion för den el som matas ut på nätet. Den är på 60 öre per kilo­wattimme. Det började gälla 1 januari 2015.

Solcellsguide - från idé till färdig anläggning, broschyr från Energimyndigheten i pdf

Solelportalen – vägledning om solceller, Energimyndigheten

Mikroproduktion av förnybar el – privatperson, Skatteverket

Skattereduktion för grön teknik, Skatteverket

Vem äger elnätet där du bor?

Beroende på var i kommunen du bor är det Mälarenergi eller Vattenfall som äger elnätet. De an­svarar för an­slutningen till el­nätet av din an­läggning och det är med någon av dessa du tecknar avtal med vid försäljning av el.

Solvärme ger varmvatten och värmer ditt hus

Solenergi kan användas till produktion av värme. Då har du solfångare på eller i an­slutning till ditt hus. Med hjälp av sol­fångare kan du dels få varm­vatten i kranen och dels värma upp ditt hus. Hur mycket värme du får ut beror på hur stora sol­fångare du har och vilket system du har valt.

Solvärme är ett bra komplement till andra former av upp­värmning. Sol­värme fungerar bäst i kombination med en panna för ved eller pellets. Även andra kombinationer med värme­pump och el­panna kan vara en bra lösning.

En solvärmeanläggning kan minska behovet med köpt energi med 2000-6000 kilowattimmar per år. Det gäller för en normalvilla och är beroende av system och storlek på solfångarna.

Solvärmen kan ge cirka hälften av det varm­vatten som en normal familj gör av med på ett år. Då används ett standardsystem för solvärme. I det systemet är fyra till sex kvadratmeter solfångare anslutna till en varmvattenberedare. Beredaren kan ha mellan 200 till 300 liters volym.

Ett tips är att passa på att in­vestera i sol­värme när du ska byta varm­vatten­beredare. Då blir mer­kostnaden för sol­värmen som lägst.

Ett annat utmärkt tillämpningsområde för solvärme är uppvärmning av en pool eller annat mindre utomhusbad.

Information om solvärme, Energimyndigheten

När du ska köpa en an­läggning för sol­värme bör du först prata med oss energi- och klimatrådgivare, sen fundera på

 • vad du har för uppvärmningssystem
 • var du har möjlighet att placera solfångare
 • i vilket skick ditt tak är.

När du vet att ditt tak är hållbart och att du har bra förutsättningar för solvärme tar du kontakt med en leverantör.

Information om solvärme, Energimyndigheten

Tillstånd för solvärme, Energimyndigheten

Solkartan visar hur solen strålar

Ta hjälp av sol­kartan för att se om ditt hus får till­räck­ligt med sol. Kartan visar hur stor sol­in­strålningen är på olika bygg­nader. Du ser hur mycket sol­energi som strålar in på väggar och tak samt hur väl byggnaden lämpar sig för sol­paneler.

Solkartan

Bild från kartfunktionen Solkartan.

Behöver du bygglov för dina solfångare och solceller?

Beroende på var du bor och hur din solcellsanläggning ser ut kan det behövas bygglov. Det bästa är att prata med vår Bygglots på Kontaktcenter. De kan ge dig besked om vad som gäller i just ditt fall.

Information om hur du söker bygglov för solfångare och solceller

E-post kontaktcenter@vasteras.se

Telefon 021-39 00 00 knappval 3

Besök en solpark

Är du sugen på att besöka eller veta mer om Nordens största solföljarpark? Längs med E18, mellan Västerås och Enköping finns en stor solcellspark. Den visas för grupper efter för­frågan. Hör av dig till din energi- och klimat­rådgivare.

Solföljare på rad.

Bild från solparken utanför Västerås

E-post energiradgivning@vasteras.se

Telefon 021-39 25 00

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stadens energi- och klimatrådgivare som bland annat arbetar med att ge tips och råd om sol­energi.

Mälarenergi och Vattenfall har hand om elnätet.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor.

Per Eriksson, Emma Schreij och Emil Svensson når du på telefon 021‑39 25 00. Det går också bra att skicka e‑post, det gör du till:

energiradgivning@vasteras.se

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se