Visa sökformulär

Use Talande webb to translate this website. Click on start then the globe and select your language to start translating.

En skärmbild av spelaren talande webb med jordgloben för översättning markerad.

Om coronaviruset covid-19

Västerås stad följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger, och anpassar våra verksamheter för att minska smittspridningen. Nedan hittar du information om vilka åtgärder vi har vidtagit i våra verksamheter, länkar till mer information och svar på vanliga frågor kring covid-19.

På krisinformation.se finns en samlingssida med information om covid-19:

Bekräftad information om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Nytt som gäller från 22 november och 1 december:

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Detta gäller oavsett om du är vaccinerad eller ej.

Från och med 1 december införs vaccinationsbevis vid evenemang för personer som är 18 år och äldre vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webb: Nya åtgärder för att minska spridning av covid-19 Länk till annan webbplats.

Andra råd och rekommendationer som gäller just nu: 

Råd och rekommendationer

Alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma från jobb och skola. Personer från sex år som inte haft covid-19 det senaste halvåret bör även testa sig. Rekommendationen gäller både de som är vaccinerade och de som inte är vaccinerade.

Särskilda råd till dig som inte är vaccinerad

Du som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar. För att minska risken för smittspridning behöver du följa särskilda råd för att skydda dig själv och andra.

 • Håll avstånd till andra människor.
 • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är över 70 år.
 • Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.

OBS! Dessa råd gäller inte personer som är under 18 år eller de som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Lagstadgade restriktioner och förbud

Det råder ett inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES. Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer. Svenska medborgare och utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige har alltid rätt att resa in i Sverige.

Rekommendationer vid inresa till Sverige

Alla, vaccinerade och ovaccinerade, som är sex år och äldre rekommenderas att testa sig för covid-19 vid inresa till Sverige från ett land utanför Norden, helst samma dag. Det är med anledning av att omikron, den nya virusvarianten av SARS-CoV-2, upptäckts i allt fler länder som Folkhälsomyndigheten den 30 november utvidgar sina rekommendationer för resenärer. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gäller nu alla resenärer som under de senaste sju dagarna har vistats i ett land utanför Norden. Dessa resenärer uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Uppmaningen gäller för både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man har haft covid-19 det senaste halvåret. Den gäller även personer som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19 för att minska spridningen av smittan.

Folkhälsomyndighetens information Länk till annan webbplats.

Vaccinering

Läs mer om vaccinering mot covid-19 i Västmanland på 1177.  Länk till annan webbplats.Vaccinering är en del i kampen mot covid-19. Även efter att du har blivit vaccinerad är det viktigt att du fortsätter följa de allmänna råden. Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det 1-2 veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccineringen.

Så påverkas Västerås stads verksamheter

Här hittar du information om vilka åtgärder Västerås stad vidtar för att minska smittspridningen, och hur våra verksamheter påverkas. Listan kan komma att ändras om nya beslut fattas.

Mötesplatsen för ensamkommande ungdomar tar inte emot fysiska besök, men handledarna finns tillgängliga via telefon eller e-post. De erbjuder också digital läxhjälp på distans. Kontaktuppgifter finns på sidan om Invandring och integration Länk till annan webbplats.:

Integrationsenheten har ställt in nya kursstarter för föräldrautbildningen ”Föräldraskap i Sverige”.

Öppna förskolorna har öppnat igen, men pandemin är inte över så var noga med hygienen och var uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

Rekommendationer att hålla avstånd till andra människor kvarstår för vuxna som ännu inte har vaccinerat sig. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Kolla med ditt familjecentrum för att få veta vilka tider och aktiviteter som gäller. Föräldrastöd och familjetelefon finns för den som behöver.

https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen.html Länk till annan webbplats.

Mötesplatser för äldre kommer att öppnas utifrån lokala förutsättningar, men pandemin är inte över så var noga med hygienen och var uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

Rekommendationer att hålla avstånd till andra människor kvarstår för vuxna som ännu inte har vaccinerat sig. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Kolla med din mötesplats för att få veta vilka tider och aktiviteter som gäller där.

Mötesplatser för äldre.

Sedan besöksförbudet hävdes har vi successivt öppnat upp växelvårds- och trygghetsplatser samt dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Verksamheterna är anpassade utifrån smittläget och allmänna råd. Vi erbjuder så mycket som är möjligt utifrån corona-anpassningar. Vi prioriterar så att många får lite stöd snarare än att få personer får mycket stöd. Hör av dig till respektive verksamhet för att höra vad du kan få för stöd i nuläget.

Anundshögsområdet är tillgängligt för besök. Besökscentret och Café Anund är öppet tisdag–lördag, 11–16.

Pandemin är inte över så var noga med hygienen och var uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

Rekommendationer att hålla avstånd till andra människor kvarstår för vuxna som ännu inte har vaccinerat sig. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Anundshög Länk till annan webbplats.

Via de här länkarna hittar du aktuell information om förhållningsregler och öppettider för badhusen:

Medley, som driver Lögarängsbadet Länk till annan webbplats.

Actic, som driver Kristiansborgsbadet Länk till annan webbplats.

Föreställningar är gratis i stadsdelarna, men du måste ändå ha biljett. Culturens föreställningar kostar 75 kronor för vuxen och 20 kronor för barn och bör bokas i förväg. Det finns ett begränsat antal platser.

Pandemin är inte över så var noga med hygienen och var uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

Rekommendationer att hålla avstånd till andra människor kvarstår för vuxna som ännu inte har vaccinerat sig. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Programmet hösten 2021

Fritidsgårdarna är öppna för ungdomar födda 2002 och senare. Verksamheten anpassas efter omständigheter och förutsättningar på respektive gård.

Fritidsklubbarna är öppna för 10–12-åringar. Verksamheten anpassas efter omständigheter och förutsättningar på respektive klubb.

Västerås stads fritidsklubbar

Västerås stads fritidsgårdar

Välkommen ut i friska luften! Att vara ute och röra på sig är bra för hälsan, men pandemin är inte över så var noga med hygienen och var uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

Rekommendationer att hålla avstånd till andra människor kvarstår för vuxna som ännu inte har vaccinerat sig. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Att träna ute är ett bra alternativ. Tänk på att hålla avstånd till andra. Använd gärna handskar och rengör händerna efteråt.

Pandemin är inte över så var noga med hygienen och var uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

Rekommendationer att hålla avstånd till andra människor kvarstår för vuxna som ännu inte har vaccinerat sig. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Öppet varje dag klockan 10.00–17.00. Djuren går ute varje dag. Systrarna på Gaggeska gården håller öppet utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd med samma öppettider som museet.

Vallby Friluftsmuseum Länk till annan webbplats.

Öppettiderna och utbudet är nästan som vanligt igen, men pandemin är inte över så var noga med hygienen och var uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

Rekommendationer att hålla avstånd till andra människor kvarstår för vuxna som ännu inte har vaccinerat sig. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Bibliotek i Västmanland, Västerås stadsbibliotek Länk till annan webbplats.

Konstmuseet och Karlsgatan 2 har öppet för besök, men pandemin är inte över så var noga med hygienen och var uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

Rekommendationer att hålla avstånd till andra människor kvarstår för vuxna som ännu inte har vaccinerat sig. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Offentlig konst, visningar utomhus och digitala erbjudanden är fortfarande tillgängliga.

Västerås konstmuseum Länk till annan webbplats.

Pandemin är inte över så var noga med hygienen och var uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

Rekommendationer att hålla avstånd till andra människor kvarstår för vuxna som ännu inte har vaccinerat sig. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

 • Kulturskolan har fysisk undervisning på plats för samtliga elever.
 • Från och med 1 december införs vaccinationsbevis vid evenemang som konserter och föreställningar, för personer som är 18 år och äldre, vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Västerås kulturskola

Ring oss hellre just nu. Vi kanske kan svara på din fråga via telefon istället? 021-39 00 00 är numret till oss. Om du har ett inbokat besök är du självklart välkommen på detta, du kommer som vanligt till stadshusentrén och anmäler dig. Du kan även lämna in handlingar via brevinkastet. Du kan också mejla oss på kontaktcenter@vasteras.se.

Barn och elever i förskola och skola

Förskolan och skolan har öppet som vanligt, men vi gör anpassningar för att minska smittspridningen. Regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger instruktioner och rekommendationer om detta. Friska barn kan gå i förskolan eller pedagogisk omsorg. Friska elever som går i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska vara i skolan som vanligt. Alla som har symtom ska stanna hemma. Det är viktigt att inte smitta andra.

Grundskolan och gymnasieskolan har öppet som vanligt med undervisning i skolan. Undantag kan göras om Folkhälsomyndigheten eller smittskyddsläkaren rekommenderar distansundervisning eller stängning av en skola eller klass.

Vuxenutbildningen har öppet som vanligt. Delar av undervisningen kan fortfarande behöva ske på distans för att förhindra smittspridning. Fortfarande gäller stor försiktighet och eget ansvar att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Information om vad som krävs för att en förskola eller skola ska stängas, Skolverket Länk till annan webbplats.

Här under hittar du svar på vanliga frågor som handlar om barn och elever i förskola och skola.

Vanliga frågor om barn och elever i förskola och skola

Det är viktigt att barn och elever stannar hemma från förskolan, pedagogisk omsorg och skolan om de är sjuka eller har symtom. Symtom är framför allt hosta, feber, svårt att andas, snuva, täppt näsa, halsont, huvudvärk, illamående, värk i muskler och leder samt diarré.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom att begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra. Rekommendationen är att vuxna och barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder, testar sig.

Information om provtagning, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.
Information om provtagning, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Håll barnen hemma om de är sjuka. Gör sjukanmälan som vanligt. Tänk på att barn och elever ska vänta två dygn efter att de är friska innan de går tillbaka till förskola, pedagogisk omsorg eller skola. De barn som fortfarande har torrhosta och lätt snuva kan gå tillbaka till verksamheten om det har gått sju dygn sedan de blev sjuka, och de inte har haft några andra symtom på två dygn.

Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever, vårdnadshavare och medarbetare till Folkhälsomyndighetens och Vårdguidens webbplatser eller att ringa 113 13.

Generell information kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom, 113 13 Länk till annan webbplats.
Information om coronaviruset, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.
Information om coronaviruset, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att barn, elever och vuxna som har symtom ska stanna hemma. Det gäller även om symtomen är förkylning, snuva, hosta eller feber. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. På 1177 kan du läsa mer.

Information om coronaviruset, se under rubriken När ska jag stanna hemma, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Hur länge bör jag stanna hemma?, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Flera av symtomen vid pollenallergi är samma som vid covid-19. På 1177 kan du läsa vad du ska göra om du misstänker att ditt barn har en pollenallergi.

Information om pollenallergi, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Ett barn med pollenallergi kan efter dialog med förskollärare/lärare vara på förskolan, pedagogisk omsorg eller skolan.

Barn och elever som är ovaccinerade och testat negativt för covid-19 kan gå tillbaka till förskolan och skolan när de varit feberfria ett dygn och känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom. På Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer.

Det här gäller från den 1 november, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Oro för smitta är inte en grund för att hålla barn hemma från skolan. Skolplikten gäller i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Barn/elever och barn/elever med nära anhöriga i riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177 och i så fall därifrån till behandlande läkare.

Information om coronaviruset, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Barn eller elever som bor i en familj där någon har covid-19 ska stanna hemma.

För barn och elever som har vårdnadshavare som är sjuka, men inte har konstaterad covid-19, gäller följande. Alla friska barn kan gå i förskolan eller pedagogisk omsorg. Alla friska elever ska gå i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som vanligt. Skolplikten gäller i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Vårdnadshavare som är sjuka, men inte har konstaterad covid-19, bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas. Rektor avgör om, och i så fall hur, lämning och hämtning kan göras på ett säkert sätt.

Hur länge ska anhöriga stanna hemma om en familjemedlem har konstaterad covid-19, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Ersättning i samband med coronaviruset, Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Sedan 1 juli är det inte längre krav på munskydd i kollektivtrafik. Passagerare ska fortfarande hålla avstånd samt följa de allmänna råden som att tvätta händerna. För att resa på ett sätt som minimerar risken för smittspridning bör du i första hand använda andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.

Resa i kollektivtrafiken, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Enligt Skolverket är det upp till varje huvudman för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg att bedöma om ett barn har rätt till plats i det enskilda fallet. Kontakta rektor eller chef för att få reda på vad som gäller för ditt barn.

Vårdnadshavare ska alltid informera rektor i förskola eller skola eller chef för pedagogisk omsorg om längre frånvaro. Rektor eller chef gör en bedömning om behov av plats. Att du stannar hemma med ditt barn med anledning av coronaviruset är inte en anledning för uppsägning av plats.

Du som har fått ändrat schema och behöver arbeta på obekväm arbetstid, kan ansöka om en tillfällig plats i nattverksamhet för ditt barn. Verksamheten har öppet på kvällar, nätter och helger och tar emot barn mellan 1-12 år.

Ansök om plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem

Ring Kontaktcenter 021-39 00 00 knappval 2, vardagar 08.00-16.30, för mer information.

Nej, du behöver inte betala avgiften om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg måste stänga, om det inte handlar om enstaka dagar. Det gäller enbart om verksamheten stänger utifrån den nya lagen om tillfällig stängning som började gälla den 21 mars 2020.

Du har rätt till omsorg om du arbetar i samhällsviktig verksamhet och din arbetsgivare har sagt att du behövs vid en tillfällig stängning. Du ska i första hand försöka ordna omsorg på annat sätt.

Ditt barn kan också ha rätt till omsorg på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Prata med barnets rektor, chef för pedagogisk omsorg eller med socialtjänsten om du tror att det gäller ditt barn.

Om det blir aktuellt med en stängning får du information av förskolan, skolan, pedagogisk omsorg eller socialtjänsten om hur du anmäler behov av omsorg.

Du får information från din förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om vad du ska göra om det blir aktuellt.

Beslutar regeringen om stängning går Västerås stad ut med instruktioner till alla vårdnadshavare i Västerås. Vi arbetar med frågan och instruktioner kommer om det blir aktuellt.

Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Om besök hos äldre och personer med funktionsnedsättning

I takt med att allt fler väljer att vaccinera sig så ökar möjligheterna att ses. Det gäller både besök till äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i grupp- och servicebostäder. Vad gäller äldre så säger rekommendationerna nu att äldre som har fått sin första vaccindos mot covid-19 kan träffa närstående och vänner tre veckor efter den första dosen. 

Vid besök så är det mycket viktigt att tänka på att följa allmänna råd och gällande rekommendationer. Det gäller även personer som har haft covid-19 eller är vaccinerade.

Tänk på detta:

 • Säkra besök förutsätter att besökare är helt friska och inte har några symtom.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit.
 • Följ instruktionerna på plats.
 • Använd gärna munskydd i allmänna utrymmen och undvik att träffa andra än den du besöker.

Om du har funderingar kring något så får du gärna höra av dig till den verksamhet som är aktuellt för dig.

Fortsätt att följa de allmänna råden, även efter vaccinering

Fler och fler blir vaccinerade, vilket är mycket positivt. Det är dock viktigt att fortsätta följa de allmänna råden även efter att du eller någon i din närhet har blivit vaccinerad. Det beror på flera saker:

 • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk
 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Mötesplatser för äldre och restauranger på servicehusen öppnar successivt

Från den 29 september 2021 öppnar vi upp restauranger och mötesplatser. Vi utvärderar löpande hur det går och följer smittspridningen. Om du undrar hur det fungerar på ett visst ställe, ta direktkontakt med verksamheten.

Växelvård, trygghetsplats och dagverksamhet

Vi öppnar successivt upp växelvårds- och trygghetsplatser samt dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Verksamheterna är anpassade utifrån smittläget och vi erbjuder så mycket som är möjligt utifrån corona-anpassningar. Vi prioriterar så att många får lite stöd snarare än att få personer får mycket stöd. Hör av dig till respektive verksamhet för att höra vad du kan få för stöd i nuläget.

Daglig verksamhet LSS och sysselsättning psykiatri för personer med funktionsnedsättning

Ta reda på vad som gäller genom att ringa den verksamhet som är aktuell för dig.

Löpande anpassningar efter de senaste rekommendationerna

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och har en nära dialog med smittskyddsenheten på Region Västmanland. Våra medarbetare får löpande uppdaterad information om coronaviruset. Det betyder att vi löpande anpassar våra arbetssätt när det kommer nya rekommendationer eller restriktioner.

Känner du dig orolig eller har frågor om corona-pandemin och allt som händer i samhället nu? Då är du välkommen att ringa äldrelinjen. Äldrelinjen är för äldre och deras närstående, som behöver prata med någon med anledning av coronavirusets spridning. Även du som har frågor om verksamheter inom funktionsnedsättning kan ringa hit. Telefonnumret är 021-39 29 29 och telefonen är öppen vardagar mellan klockan 7.30 och 16.00.

Vid allt arbete gäller god handhygien, det vill säga desinfektion av händer och underarmar. Vi har även många särskilda rutiner för exempelvis hemtjänstmedarbetares väskor och hantering av smutstvätt med mera. Dessa är länsgemensamma riktlinjer som utarbetats av smittskyddsenheten vid Region Västmanland.

Så här använder vi skyddsutrustning för att minska risken för smittspridning. Bilden nedan visar vilken typ av skyddsutrustning som gäller vid olika situationer.

 • Den vänstra figuren visar hur våra medarbetare är klädda under hela arbetspasset. Det gäller både i möten med kunder och kollegor.
 • Den mittersta figuren visar klädsel och utrustning vid till exempel omvårdnad.
 • Den högra figuren visar hur medarbetare ska vara klädda om kunden har symtom eller bekräftad smitta.
Illustration skyddsutrustning

I nuläget finns det väldigt få personer med konstaterad covid-19 inom äldreomsorgen. Det gäller både kommunala och privata boenden. Du som är orolig för en närstående som bor vid något av stadens boenden vänder dig direkt till boendet.

Rutiner inom äldreomsorgen

Grundläggande rutiner vid symptom

Kunder med symtom:

 • rekommenderas att inte träffa andra människor än medarbetarna för att inte riskera att smitta andra.
 • rekommenderas att vara hemma till och med två dagar efter att de blivit friska och inte längre har några symtom.
 • får besök av ett färre antal medarbetare för att minska risken för smittspridning till andra medarbetare eller andra kunder.

Medarbetare med symtom:

 • stannar hemma från jobbet.
 • kan återgå till arbetet två dagar efter att de blivit friska och inte längre har några symtom.

Vi jobbar hårt för att på olika sätt skydda de mest sårbara. Nu finns nästan ingen smitta alls på våra äldreboenden men det här är några av våra rutiner vid smitta:

 • Kunder med symtom isoleras om möjligt i enkelrum eller lägenhet med stängd dörr. Kunden är isolerad till och med två dagar efter det att hen blivit frisk och inte längre har några symtom.
 • De smittade tas omhand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver. Vi begränsar i möjligaste mån antalet medarbetare som tar hand om den smittade kunden.
 • Vi informerar anhöriga om symtomen. Vi informerar även anhöriga om kunden av annat skäl får försämrat hälsoläge, det ingår i vår vanliga rutin.
 • Om en kund insjuknar när den bor i ett flerbäddsrum betraktas de övriga medboende i rummet/lägenheten som exponerade. Då håller vi dem under observation för eventuella symtom under de närmaste 14 dagarna.

Utöver det följer vi de riktlinjer och rutiner som finns kring hygien och använder den skyddsutrustning som ska användas.

Vi försöker att minska antalet medarbetare som kommer hem till dig. Detta kan innebära att dina tider behöver ändras. Ibland måste vi prioritera om vår personal och hjälpa de som har störst behov i första hand. Det kan innebära att ditt besök planeras om, eller till och med bokas av. Om du har insatser som ”tillsyn” och ”social kontakt” kan de behöva göras per telefon istället.

Vi arbetar för att varje hemtjänstkund ska träffa färre personer, detta för att minska risken för smittspridning. Det kan innebära att hemtjänstkundernas inplanerade besök kan komma att ändras. Vi måste kunna prioritera om var våra medarbetare gör störst nytta och var de behövs i första hand. Det kan innebära att vissa besök planeras om, eller till och med bokas av. Om besöken är av karaktären ”tillsyn” eller ”social kontakt” kan de behöva göras per telefon istället. Även om äldre och andra riskgrupper ska undvika folksamlingar så kan du ta emot besök från hemtjänsten.

Västerås stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hygien för att förhindra smittspridning. Våra medarbetare arbetar alltid med så kallad basal hygien samt handtvätt och skyddsutrustning i den omfattning som rekommenderas. Det är vi noga med.

Inför varje inflyttning samråder hälso- och sjukvårdsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen med ansvarig chef och vid behov även med medicinsk ansvarig sjuksköterska. Beslutet tar hänsyn till eventuell smitta på enheten men också om den som vill flytta in är smittad eller inte. Detta för att få en god patientsäkerhet och bättre kontroll vid in- och utflyttningar.

Generella rutiner för inflyttning

 • Vid eventuell smitta kan besöksstopp gälla på boendet. Normalt gäller inte det vid in- eller utflyttning, men vid enskilda fall kan det behövas. Ansvarig chef tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska avgör.
 • Om den som bodde i lägenheten tidigare inte varit smittad av covid-19, så är det de vanliga rutinerna som gäller för tömning och iordningställning av lägenheten. Enhetschefen tar direktkontakt med anhörig till avliden person så snart det är möjligt. Anhöriga tillfrågas om de kan tömma lägenheten inom 1-3 dagar (maximalt 4 i undantagsfall). Om så är fallet erbjuder vård- och omsorgsförvaltningen flyttstädning som debiteras förvaltningen och inte dödsboet.
 • Nyinflyttad boende hålls isolerad under 14 dagar i den mån det är möjligt. Detta för att försäkra sig om att kunden inte tar med sig smitta in på boendet.
 • Nyinflyttade utan symtom på luftvägsinfektion får flytta in på våningar där det inte finns isolerade/smittade.
 • För att förenkla god hygien i rummet/lägenheten rekommenderas minimalt med möbler under smittperioden.

Generella rutiner för utflyttning

 • I lägenhet där den boende inte varit smittad av covid-19 gäller våra vanliga rutiner för tömning av möbler och iordningsställande.
 • I lägenhet där boende haft misstänkt eller konstaterat smitta ska lägenheten låsas, bommas igen, i en vecka. Efter en vecka kan lägenheten tömmas på möbler och vanlig flyttstädning utföras.
 • Om boende på korttidsenhet är smittad av covid-19 genomförs inte flytten till anvisat boende förrän personen är frisk.

Renoveringar tillfälligt stoppade

För tillfället genomförs inga renoveringar av lägenheter. Detta för att minska risken för smittspridning.

Så länge kontaktpersonen och stödfamiljen samt personen med funktionsnedsättning är friska och symtomfria fortsätter verksamheten. Ersättningen för uppdraget löper på som vanligt. Tyvärr kan inga träffar ske i gruppbostäder. Kontakta boendets personal innan en planerad träff.

Tänk på att:

 • Det är viktigt att hålla god handhygien och att inte ha alltför nära kontakt, undvik exempelvis att ta i hand eller kramas.
 • Undvik större sociala sammanhang. Gemensamma promenader är en bra aktivitet.
 • Om någon av kontaktpersonen, stödfamiljen eller personen med funktionsnedsättning är över 70 år rekommenderas att inga fysiska möten sker. Håll gärna kontakten på annat sätt.

Medarbetare med symptom för covid-19 ska inte vara på jobbet. Om du möter någon som är det ändå ska du i första hand framföra det till medarbetaren eller enhetschefen. Du kan även snabbt framföra dina åsikter genom att:

Det är en utmanande situation som vi arbetar i och vi är tacksamma om du hör av dig till oss om du har synpunkter eller förbättringsförslag. Det ger oss chansen att förbättra oss. Du kan lämna synpunkter eller förbättringsförslag så här:

 • via kontakt med berörd verksamhetschef.
 • via kontakt med vår äldreombudsman eller Västerås stads fristående äldrekommission. Du kan lämna dina synpunkter anonymt. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka här:

Kontaktuppgifter till ombudsman och äldrekommission

Näringslivet

Från och med 29 september tas deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler bort. De kvarvarande restriktionerna som finns på serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort.

Mer information om covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset. Sjukdomen påminner om en förkylning eller influensa, med feber, snuva, torrhosta, muskelvärk, huvudvärk, halsont och illamående som vanliga symtom.

Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del personer blir allvarligt sjuka och kan exempelvis få andningssvårigheter och lunginflammation.

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Information om symtom samt när och var du söker vård, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Covid-19 liknar på många sätt en vanlig säsongsinfluensa. De allra flesta blir lindrigt sjuka, men en liten grupp får en mycket allvarlig sjukdom och dödsfall förekommer för både säsongsinfluensa och covid-19. I jämförelse med säsongsinfluensa så drabbar covid-19 betydligt fler i en befolkning där smittan sprider sig. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet (ett skydd) mot denna nya virusvariant, vilket resulterar i fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård.

Oro, utsatthet och psykisk ohälsa är just nu vanligare i alla åldrar. Oavsett situation har du rätt att må bra och känna dig trygg. Gör du inte det kan du få stöd.

Kontakta socialtjänsten
Socialtjänsten (soc) är öppen som vanligt och redo att hjälpa dig om det skulle behövas. Du har rätt att må bra. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Som barn ska du även ha en vuxen som tar hand om dig.

Bris stödlinje för barn

Stödinformation hos Uppdrag Psykisk Hälsa
Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Där finns råd och länkar för olika målgrupper baserat på åldrar och behov.

Stöd till barn 0–12 år
Alla barn är individer och påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Tips för barn 0–12 år, Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats.

Stöd till ungdomar 12–25 år
Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Tips för ungdomar 12–25 år, Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats.

here 4U-jouren
Vi har öppnat here 4U-jouren för barn och unga i Västerås. Alla barn och unga erbjuds stöd via telefon, i vår chatt på here 4U:s facebooksida och det går såklart också bra att maila. Vi svarar så fort vi kan!

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset
På krisinformation.se finns tips om hur du kan prata med ditt barn om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Stöd till vuxna
Oron kan även vara stor hos vuxna. Som företagare eller anställd kan man känna en större oro eller stress kopplat till sitt arbete. Som ansvarstagare kan man även behöva hantera osäkerhet i familjen, bland vänner, släktingar och grannar. Det är även lätt att uppleva att man inte räcka till, och glömma den egna hälsan.

Information, råd och stöd, Region Västmanland Länk till annan webbplats.

Familjecentrum
Finns i sju olika stadsdelar i Västerås, samt i Skultuna, och erbjuder kostnadsfritt olika former av individuellt stöd till familjer och vårdnadshavare.

Information om Familjecentrum och hur du tar kontakt

Äldrelinjen
Äldrelinjen är för äldre och deras närstående, som behöver prata med någon med anledning av coronavirusets spridning. Även du som har frågor om verksamheter inom funktionsnedsättning kan ringa hit.

Stöd vid våld och hot
Våld och hot i nära relationer kan vara svårt att ta sig ur på egen hand. Inom Västerås stad finns också Centrum mot våld i nära relationer. Här krävs inte beslut från socialtjänsten för att du ska få hjälp och här finns råd och stöd för att du ska kunna ta dig ur din situation. Du kommer i kontakt med Centrum mot våld i nära relationer på:

 • Telefon 021-39 37 10 (måndag till fredag 13.00-14.30).
 • Mejl: cmv@vasteras.se

Orosanmälan
Om du känner oro för att ett barn eller ungdom far illa, ring i första hand och rådgör med något av våra Familjecentrum. Om situationen är akut, ring socialtjänsten via växel 021-39 00 00.

Information om orosanmälan och hur du kan gör en anmälan digitalt

Coronaviruset och dess påverkan väcker många frågor. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. Du som har frågor om coronaviruset covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tänk på att väntetiden kan vara lång. Vi rekommenderar därför att du i första hand söker information via webblänkarna nedan. Längre ned på denna sida hittar du även information som är specifik för Västerås stad.

Regionen har inrättat ett kontaktcenter för medborgare som inte har BankID och inte själva kan logga in på 1177.se. För att komma dit ringer du 021-17 30 00, och väljer Kontaktcenter.

Mer information om provtagning och vaccinering på 1177.se Länk till annan webbplats.