Visa sökformulär

Use Talande webb to translate this website. Click on start then the globe and select your language to start translating.

En skärmbild av spelaren talande webb med jordgloben för översättning markerad.

Covid-19

9 februari togs många pandemirestriktioner och allmänna råd bort. Folkhälsomyndigheten har också begärt att regeringen och riksdagen ska besluta om att covid-19 inte längre ska klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. I vissa av våra verksamheter gör vi fortsatt anpassningar för att minska smittspridningen, enligt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger. Nedan hittar du information om vilka åtgärder vi genomför i våra verksamheter och länkar till ansvariga myndigheters information.

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
 • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Den 1 april kommer de flesta kvarvarande åtgärder tas bort eller anpassas, enligt regeringen. Rådet om att vaccinera sig och särskilda rekommendationer för hälso- och sjukvården kommer dock att ligga kvar.

Information från Folkhälsomyndigheten finns på Folkhälsomyndighetens webb. Länk till annan webbplats.

Vaccinering

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19 för att minska spridningen av smittan. Läs mer om vaccinering mot covid-19 i Västmanland på 1177.  Länk till annan webbplats.

Så påverkas Västerås stads verksamheter

Här hittar du information om vilka åtgärder Västerås stad vidtar för att minska smittspridningen, och hur våra verksamheter påverkas. Listan kan komma att ändras om nya beslut fattas.

Mötesplatsen för ensamkommande ungdomar tar inte emot fysiska besök, men handledarna finns tillgängliga via telefon eller e-post. De erbjuder också digital läxhjälp på distans. Kontaktuppgifter finns på sidan om Invandring och integration Länk till annan webbplats.:

Integrationsenheten har ställt in nya kursstarter för föräldrautbildningen ”Föräldraskap i Sverige”.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Kolla med ditt familjecentrum för att få veta vilka tider och aktiviteter som gäller. Föräldrastöd och familjetelefon finns för den som behöver.

https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen.html Länk till annan webbplats.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Kolla med din mötesplats för att få veta vilka tider och aktiviteter som gäller där.

Mötesplatser för äldre.

Sedan besöksförbudet hävdes har vi successivt öppnat upp växelvårds- och trygghetsplatser samt dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Verksamheterna är anpassade utifrån smittläget och allmänna råd. Vi erbjuder så mycket som är möjligt utifrån corona-anpassningar. Vi prioriterar så att många får lite stöd snarare än att få personer får mycket stöd. Hör av dig till respektive verksamhet för att höra vad du kan få för stöd i nuläget.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Anundshög Länk till annan webbplats.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Programmet våren 2022

Fritidsgårdarna är öppna för ungdomar födda 2002 och senare. Verksamheten anpassas efter omständigheter och förutsättningar på respektive gård.

Fritidsklubbarna är öppna för 10–12-åringar. Verksamheten anpassas efter omständigheter och förutsättningar på respektive klubb.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Västerås stads fritidsklubbar

Västerås stads fritidsgårdar

Fritidsaktiviteter, kultur och fysisk aktivitet främjar både den fysiska och psykiska hälsan.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Bokningssystemet Interbook GO. Länk till annan webbplats.

Välkommen ut i friska luften! Att vara ute och röra på sig är bra för hälsan.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Motionsspår

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Utegym

Hinderbana

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Vallby Friluftsmuseum Länk till annan webbplats.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Bibliotek i Västmanland, Västerås stadsbibliotek Länk till annan webbplats.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Västerås konstmuseum Länk till annan webbplats.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Västerås kulturskola

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Vi kanske kan svara på din fråga via telefon istället? 021-39 00 00 är numret till oss. Om du har ett inbokat besök är du självklart välkommen på detta, du kommer som vanligt till stadshusentrén och anmäler dig. Du kan även lämna in handlingar via brevinkastet. Du kan också mejla oss på kontaktcenter@vasteras.se.

Barn och elever i förskola och skola

Förskolan och skolan har öppet som vanligt, men vi kan göra anpassningar för att minska smittspridningen. Regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger instruktioner och rekommendationer om detta. Friska barn kan gå i förskolan eller pedagogisk omsorg. Friska elever som går i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska vara i skolan som vanligt. Alla som har symtom ska stanna hemma. Det är viktigt att inte smitta andra.

Grundskolan och gymnasieskolan har öppet som vanligt med undervisning i skolan. Undantag kan göras om Folkhälsomyndigheten eller smittskyddsläkaren rekommenderar distansundervisning eller stängning av en skola eller klass. Det kan även bli aktuellt med distansundervisning om många medarbetare är sjuka med anledning av covid-19.

Vuxenutbildningen har öppet som vanligt. Delar av undervisningen kan fortfarande behöva ske på distans för att förhindra smittspridning. Fortfarande gäller stor försiktighet och eget ansvar att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Här under hittar du svar på vanliga frågor som handlar om barn och elever i förskola och skola.

Vanliga frågor om barn och elever i förskola och skola

Det är viktigt att barn och elever stannar hemma från förskolan, pedagogisk omsorg och skolan om de är sjuka eller har milda symtom. Symtom är framför allt hosta, feber, svårt att andas, snuva, täppt näsa, halsont, huvudvärk, illamående, värk i muskler och leder samt diarré. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom, även milda, att begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra.

Barn och elever kan, precis som vuxna, gå tillbaka till förskolan och skolan när de känner sig friska och har gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Om du har tagit ett antigentest i form av ett självtest ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du är frisk. Det gäller oavsett om testet visar att du har covid-19 eller inte. Ett negativt resultat från ett självtest utesluter inte att du har covid-19.

Covid-19: Stanna hemma om du är sjuk - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever, vårdnadshavare och medarbetare till Folkhälsomyndighetens och Vårdguidens webbplatser eller att ringa 113 13.

Information om coronaviruset, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Information om coronaviruset, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att barn, elever och vuxna som har symtom ska stanna hemma. Det gäller även om symtomen är förkylning, snuva, hosta eller feber. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. På 1177 kan du läsa mer.

Covid-19: Stanna hemma om du är sjuk, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Flera av symtomen vid pollenallergi är samma som vid covid-19. På 1177 kan du läsa vad du ska göra om du misstänker att ditt barn har en pollenallergi.

Information om pollenallergi, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Ett barn med pollenallergi kan efter dialog med förskollärare/lärare vara på förskolan, pedagogisk omsorg eller skolan.

Oro för smitta är inte en grund för att hålla barn hemma från skolan. Skolplikten gäller i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Barn/elever och barn/elever med nära anhöriga i riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177 och i så fall därifrån till behandlande läkare.

Information om coronaviruset, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Från och med den 9 februari 2022 behöver den som har anhörig med konstaterad covid-19 inte längre stanna hemma. Reglerna för karantän är borttagna.

Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Sedan 1 juli är det inte längre krav på munskydd i kollektivtrafik. Passagerare ska fortfarande hålla avstånd samt följa de allmänna råden som att tvätta händerna.

Användning av munskydd, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Enligt Skolverket är det upp till varje huvudman för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg att bedöma om ett barn har rätt till plats i det enskilda fallet. Kontakta rektor eller chef för att få reda på vad som gäller för ditt barn.

Vårdnadshavare ska alltid informera rektor i förskola eller skola eller chef för pedagogisk omsorg om längre frånvaro. Rektor eller chef gör en bedömning om behov av plats. Att du stannar hemma med ditt barn med anledning av coronaviruset är inte en anledning för uppsägning av plats.

Du som har fått ändrat schema och behöver arbeta på obekväm arbetstid, kan ansöka om en tillfällig plats i nattverksamhet för ditt barn. Verksamheten har öppet på kvällar, nätter och helger och tar emot barn mellan 1-12 år.

Ansök om plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem

Ring Kontaktcenter 021-39 00 00 knappval 2, vardagar 08.00-16.30, för mer information.

Nej, du behöver inte betala avgiften om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg måste stänga, om det inte handlar om enstaka dagar. Det gäller enbart om verksamheten stänger utifrån den nya lagen om tillfällig stängning som började gälla den 21 mars 2020.

Du har rätt till omsorg om du arbetar i samhällsviktig verksamhet och din arbetsgivare har sagt att du behövs vid en tillfällig stängning. Du ska i första hand försöka ordna omsorg på annat sätt.

Ditt barn kan också ha rätt till omsorg på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Prata med barnets rektor, chef för pedagogisk omsorg eller med socialtjänsten om du tror att det gäller ditt barn.

Om det blir aktuellt med en stängning får du information av förskolan, skolan, pedagogisk omsorg eller socialtjänsten om hur du anmäler behov av omsorg.

Du får information från din förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om vad du ska göra om det blir aktuellt.

Beslutar regeringen om stängning går Västerås stad ut med instruktioner till alla vårdnadshavare i Västerås. Vi arbetar med frågan och instruktioner kommer om det blir aktuellt.

Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Om besök hos äldre och personer med funktionsnedsättning

Vid besök så är det viktigt att tänka på att följa allmänna råd och gällande rekommendationer. Det gäller även personer som har haft covid-19 eller är vaccinerade. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med Region Västmanland.

Tänk på detta:

 • Att vara helt frisk och inte ha några symtom.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit.

Om du har funderingar kring något så får du gärna höra av dig till den verksamhet som är aktuellt för dig.

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och har en nära dialog med smittskyddsenheten på Region Västmanland. Våra medarbetare får löpande uppdaterad information om coronaviruset. Det betyder att vi löpande anpassar våra arbetssätt när det kommer nya rekommendationer eller restriktioner.

Om du har funderingar kring något så får du gärna höra av dig till den verksamhet som är aktuellt för dig.

Vid allt arbete gäller god handhygien, det vill säga desinfektion av händer och underarmar. Vi har även många särskilda rutiner för exempelvis hemtjänstmedarbetares väskor och hantering av smutstvätt med mera. Dessa är länsgemensamma riktlinjer som utarbetats av smittskyddsenheten vid Region Västmanland.

Så här använder vi skyddsutrustning för att minska risken för smittspridning. Bilden nedan visar vilken typ av skyddsutrustning som gäller vid olika situationer.

 • Den vänstra figuren visar hur våra medarbetare är klädda under hela arbetspasset. Det gäller både i möten med kunder och kollegor.
 • Den mittersta figuren visar klädsel och utrustning vid till exempel omvårdnad.
 • Den högra figuren visar hur medarbetare ska vara klädda om kunden har symtom eller bekräftad smitta.
Illustration skyddsutrustning

I nuläget finns det väldigt få personer med konstaterad covid-19 inom äldreomsorgen. Det gäller både kommunala och privata boenden. Om du har funderingar kring något så får du gärna höra av dig till den verksamhet som är aktuellt för dig.

Nu finns nästan ingen smitta alls på våra äldreboenden men det här är några av våra rutiner vid smitta:

 • Kunder med symtom isoleras om möjligt i enkelrum eller lägenhet med stängd dörr. Kunden är isolerad till och med två dagar efter det att hen blivit frisk och inte längre har några symtom.
 • De smittade tas omhand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver. Vi begränsar i möjligaste mån antalet medarbetare som tar hand om den smittade kunden.
 • Vi informerar anhöriga om symtomen. Vi informerar även anhöriga om kunden av annat skäl får försämrat hälsoläge, det ingår i vår vanliga rutin.
 • Om en kund insjuknar när den bor i ett flerbäddsrum betraktas de övriga medboende i rummet/lägenheten som exponerade. Då håller vi dem under observation för eventuella symtom under de närmaste 14 dagarna.

Utöver det följer vi de riktlinjer och rutiner som finns kring hygien och använder den skyddsutrustning som ska användas.

Västerås stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hygien för att förhindra smittspridning. Våra medarbetare arbetar alltid med så kallad basal hygien samt handtvätt och skyddsutrustning i den omfattning som rekommenderas. Det är vi noga med.

Inför varje inflyttning samråder hälso- och sjukvårdsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen med ansvarig chef och vid behov även med medicinsk ansvarig sjuksköterska. Beslutet tar hänsyn till eventuell smitta på enheten men också om den som vill flytta in är smittad eller inte. Detta för att få en god patientsäkerhet och bättre kontroll vid in- och utflyttningar.

Om du har funderingar kring något så får du gärna höra av dig till den verksamhet som är aktuellt för dig.

Om du har funderingar kring något så får du gärna höra av dig till den verksamhet som är aktuellt för dig.

Vi är tacksamma om du hör av dig till oss om du har synpunkter eller förbättringsförslag. Det ger oss chansen att förbättra oss. Du kan lämna synpunkter eller förbättringsförslag så här:

 • via kontakt med berörd verksamhetschef.
 • via kontakt med vår äldreombudsman eller Västerås stads fristående äldrekommission. Du kan lämna dina synpunkter anonymt. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka här:

Kontaktuppgifter till ombudsman och äldrekommission

Näringslivet

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Mer information om covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset. Sjukdomen påminner om en förkylning eller influensa, med feber, snuva, torrhosta, muskelvärk, huvudvärk, halsont och illamående som vanliga symtom.

Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del personer blir allvarligt sjuka och kan exempelvis få andningssvårigheter och lunginflammation.

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Information om symtom samt när och var du söker vård, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Oro, utsatthet och psykisk ohälsa är just nu vanligare i alla åldrar. Oavsett situation har du rätt att må bra och känna dig trygg. Gör du inte det kan du få stöd.

Kontakta socialtjänsten
Socialtjänsten (soc) är öppen som vanligt och redo att hjälpa dig om det skulle behövas. Du har rätt att må bra. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Som barn ska du även ha en vuxen som tar hand om dig.

Bris stödlinje för barn

Stödinformation hos Uppdrag Psykisk Hälsa
Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Där finns råd och länkar för olika målgrupper baserat på åldrar och behov.

Stöd till barn 0–12 år
Alla barn är individer och påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Tips för barn 0–12 år, Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats.

Stöd till ungdomar 12–25 år
Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Tips för ungdomar 12–25 år, Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats.

here 4U-jouren
Vi har öppnat here 4U-jouren för barn och unga i Västerås. Alla barn och unga erbjuds stöd via telefon, i vår chatt på here 4U:s facebooksida och det går såklart också bra att maila. Vi svarar så fort vi kan!

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset
På krisinformation.se finns tips om hur du kan prata med ditt barn om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Stöd till vuxna
Oron kan även vara stor hos vuxna. Som företagare eller anställd kan man känna en större oro eller stress kopplat till sitt arbete. Som ansvarstagare kan man även behöva hantera osäkerhet i familjen, bland vänner, släktingar och grannar. Det är även lätt att uppleva att man inte räcka till, och glömma den egna hälsan.

Information, råd och stöd, Region Västmanland Länk till annan webbplats.

Familjecentrum
Finns i sju olika stadsdelar i Västerås, samt i Skultuna, och erbjuder kostnadsfritt olika former av individuellt stöd till familjer och vårdnadshavare.

Information om Familjecentrum och hur du tar kontakt

Äldrelinjen
Äldrelinjen är för äldre och deras närstående, som behöver prata med någon med anledning av coronavirusets spridning. Även du som har frågor om verksamheter inom funktionsnedsättning kan ringa hit.

 • Telefon: 021-39 29 29 (öppen vardagar mellan klockan 07.30 och 17.00.

Stöd vid våld och hot
Våld och hot i nära relationer kan vara svårt att ta sig ur på egen hand. Inom Västerås stad finns också Centrum mot våld i nära relationer. Här krävs inte beslut från socialtjänsten för att du ska få hjälp och här finns råd och stöd för att du ska kunna ta dig ur din situation. Du kommer i kontakt med Centrum mot våld i nära relationer på:

 • Telefon 021-39 37 10 (måndag till fredag 13.00-14.30).
 • Mejl: cmv@vasteras.se

Orosanmälan
Om du känner oro för att ett barn eller ungdom far illa, ring i första hand och rådgör med något av våra Familjecentrum. Om situationen är akut, ring socialtjänsten via växel 021-39 00 00.

Information om orosanmälan och hur du kan gör en anmälan digitalt

Coronaviruset och dess påverkan väcker många frågor. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. Du som har frågor om coronaviruset covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tänk på att väntetiden kan vara lång. Vi rekommenderar därför att du i första hand söker information via webblänkarna nedan.

Regionen har inrättat ett kontaktcenter för medborgare som inte har BankID och inte själva kan logga in på 1177.se. För att komma dit ringer du 021-17 30 00, och väljer Kontaktcenter.

Mer information om provtagning och vaccinering på 1177.se Länk till annan webbplats.