Logotyp
Visa sökformulär

E-tjänst för förskola och fritidshem

E-tjänsten gäller även för pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Med e-tjänsten kan du

  • anmäla behov
  • ansöka om plats
  • säga upp plats
  • ange och uppdatera grund för placering
  • ange och uppdatera inkomstuppgifter
  • ange och uppdatera din e-postadress

​Du loggar in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller e-legitimation, som du får av din bank. Om du använder e-legitimation måste du tillfälligt starta ditt BankID säkerhetsprogram manuellt på din dator för att kunna logga in. Västerås stad arbetar på en lösning för att programmet ska starta med automatik.

Läs mer om förskola här

Läs mer om familjedaghem, pedagogisk omsorg, här

Läs mer om fritidshem här

Viktigt att tänka på

Grund för placering (du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig)

När grund för placering ändras, så ska ändringen anmälas i e-tjänsten. Ändra samtidigt grund för placering för syskon.

Studieintyg, praktikintyg, sjukintyg

Intyg är tidsbegränsade och nytt intyg ska lämnas in för varje ny period eller kurs till Västerås stads Kontaktcenter.

Säga upp plats

  • När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten. Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum som uppsägningen kommit in till Västerås stad.
  • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar behöver du inte säga upp platsen när barnet byter förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.
  • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden.

Plats i fritidshem

När barnet börjar i förskoleklass eller byter skola ska ansökan om plats i fritidshem göras i e-tjänsten.

Regler

Läs mer om regler för förskola och pedagogisk omsorg här

Läs mer om regler för fritidshem och pedagogisk omsorg här

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Hjälpte informationen på denna sida dig?