Visa sökformulär

Use Talande webb to translate this website. Click on start then the globe and select your language to start translating.

En skärmbild av spelaren talande webb med jordgloben för översättning markerad.

E-tjänst för förskola och fritidshem

E-tjänsten gäller även för pedagogisk omsorg.

Med e-tjänsten kan du

 • anmäla behov
 • ansöka om plats
 • säga upp plats
 • ange och ändra anledning till plats
 • ange och ändra tid i verksamhet (timmar per vecka)
 • ange och ändra inkomstuppgifter
 • ange och ändra din e-postadress
 • ange och ändra ditt telefonnummer
 • ange och ändra familjeförhållande

Alla förskolor i karta

Alla pedagogiska omsorger i karta

Alla fritidshem i karta

​Du loggar in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller annan e-legitimation, som du får av din bank.

Gör så här

Så här gör du. Steg 1.
 • Klicka på länken Till e-tjänsten för förskola och fritidshem i gröna fältet ovan.
 • Klicka på Mobilt BankID, fyll i ditt personnummer och följ instruktionerna.
Så här gör du. Steg 2.
 • Klicka på Sök förskoleverksamhet här eller Sök fritidsverksamhet här.
 • Välj sedan vilken typ av ansökan du vill göra: Förskoleverksamhet, Fritidsverksamhet eller Nattverksamhet
 • Skriv namnet på förskolan, skolan eller pedagogiska omsorgen direkt i rutan Sök på enhetens namn.
 • Du kan också välja enheten i listan längre ner på sidan.
 • Du väljer genom att klicka på Lägg till.
Så här gör du. Steg 3.
 • När du har lagt till de alternativ du önskar klickar du på Påbörja ansökan.
 • Fyll i dina kontaktuppgifter och klicka på Nästa.
 • Välj det barn som ansökan gäller för och klicka på Nästa.
Så här gör du. Steg 4.
 • Nu ska du klicka på rullisten, den lilla pilen, för Alternativ 1 och välja vilken enhet du vill ha som nummer ett.
 • Gör sedan likadant med Alternativ 2 och så vidare.
 • Klicka på Nästa.
Så här gör du. Steg 5.
 • Fyll i uppgifter om önskat startdatum och Anledning till plats.
 • Fyll även i hur många timmar per vecka ditt barn ska vara i verksamheten.
 • Klicka på Nästa.
Så här gör du. Steg 6.
 • Svara på frågorna om ni inte bor tillsammans.
 • Till sist, svara ja på frågan när du har läst och accepterar Västerås stads regler.
 • Klicka på Nästa.
 • Gå igenom dina uppgifter, så att de stämmer. Klicka på Bekräfta.

Vad händer när jag har gjort min ansökan?

Handläggare på Kontaktcenter registrerar din ansökan. Sedan ska du vänta på ett erbjudande. Vid gemensam vårdnad ska båda barnets vårdnadshavare svara på erbjudandet i e-tjänsten. Du får ett sms när erbjudandet finns i e-tjänsten.

Viktigt att tänka på

Anledning till plats (du arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande)

När anledning till plats ändras, så ska ändringen anmälas i e-tjänsten. Ändra samtidigt för syskon.

Säga upp plats

 • När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten. Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum som uppsägningen kommit in till Västerås stad.
 • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar behöver du inte säga upp platsen när barnet byter förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.
 • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden.

Rätt inkomst = rätt avgift

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande, så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler

Regler för förskola och pedagogisk omsorg

Regler för fritidshem och pedagogisk omsorg

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2