Visa sökformulär

E-tjänst för förskola och fritidshem

E-tjänsten gäller även för pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Med e-tjänsten kan du

  • anmäla behov
  • ansöka om plats
  • säga upp plats
  • ange och ändra anledning till plats
  • ange och ändra inkomstuppgifter
  • ange och ändra din e-postadress

​Du loggar in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller e-legitimation som du får av din bank.

Läs mer om förskola här

Läs mer om familjedaghem, pedagogisk omsorg, här

Läs mer om fritidshem här

Viktigt att tänka på

Anledning till plats (du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig)

När anledning till plats ändras, så ska ändringen anmälas i e-tjänsten. Ändra samtidigt för syskon.

Studieintyg, praktikintyg, sjukintyg

Intyg är tidsbegränsade och nytt intyg ska lämnas in för varje ny period eller kurs till Västerås stads Kontaktcenter.

Säga upp plats

  • När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten. Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum som uppsägningen kommit in till Västerås stad.
  • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar behöver du inte säga upp platsen när barnet byter förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.
  • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden.

Plats i fritidshem

När barnet börjar i förskoleklass eller byter skola ska ansökan om plats i fritidshem göras i e-tjänsten.

Regler

Läs mer om regler för förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) här

Läs mer om regler för fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem) här

Behandling av personuppgifter

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter härlänk till annan webbplats 

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Hjälpte informationen på denna sida dig?