Inloggningssida för webbenkäter från Västerås stad

Klicka här för att komma till inloggningen.länk till annan webbplats

Använd det användarnamn och lösenord du fick i följebrevet till enkäten.

Om du har problem med inloggningen, kontakta Utredning och statistik på mejl utredningochstatistik@vasteras.se.