Enkäter om läromöten

Under våren 2024 drog vi igång ett antal läromöten för att skapa större förståelse för alla delar inom samhällsbyggnadsprocessen. Alla som arbetar inom området fick delta. Nu vill vi veta hur det gick.

Bakgrund

Syftet med läromöten är att öka kunskapen om varandras verksamheter så att vi kan agera som ambassadörer för hela samhällsbyggnadsprocessen.

Stort tack till alla arrangörer för att ni kunde ta fram underlag så snabbt, trots kort varsel innan. Också stort tack till dig som deltog på mötena!

Alla era enkätsvar är viktiga då vi gärna vill utveckla konceptet så att det blir ännu bättre nästa gång! Även du som inte deltog på något läromöte kan ge viktig information. Svara därför gärna på alla enkäter som gäller för dig.

Vilken/vilka enkäter gäller för dig?

Enkäterna tar några minuter att besvara. Du är självklart anonym i vår sammanställning.

Jag deltog inte på något läromöte

Jag deltog på ett eller flera läromöten

Jag arrangerade ett eller flera läromöten