Jag arrangerade ett eller flera läromöten

Enkäten tar någon minut att fylla i. Du är självklart anonym i vår sammanställning. Tänk på att inte ange några personuppgifter i fritextfälten.

Fick du tillräckligt med information inför ditt läromöte?
Fick du tillräckligt med information inför ditt läromöte?Har du fått ett större nätverk?
Har du fått ett större nätverk?


Var läromöten ett bra koncept att dela kunskap på?
Var läromöten ett bra koncept att dela kunskap på?Var du deltagare eller inte? Svara på enkäten via länken nedan.

Jag deltog inte på något läromöte

Jag deltog på ett eller flera läromöten