Jag deltog inte på något läromöte

Enkäten tar någon minut att fylla i. Du är självklart anonym i vår sammanställning. Tänk på att inte ange några personuppgifter i fritextfälten.

Hur kom det sig att du inte deltog på ett läromöte? Välj ett eller flera alternativ.
Hur kom det sig att du inte deltog på ett läromöte? Välj ett eller flera alternativ.
Var du även arrangör? Svara på enkäten via länken nedan.

Jag arrangerade ett eller flera läromöten