Jag deltog på ett eller flera läromöten

Enkäten tar någon minut att fylla i. Du är självklart anonym i vår sammanställning. Tänk på att inte ange några personuppgifter i fritextfälten.

Hur många läromöten har du deltagit på?
Hur många läromöten har du deltagit på?

Hur fungerade det att boka in dig på ett läromöte?
Hur fungerade det att boka in dig på ett läromöte?

1 = mycket svårt, 5 = mycket lätt
Vet du mer om samhällsbyggnadsprocessen nu mot tidigare?
Vet du mer om samhällsbyggnadsprocessen nu mot tidigare?


Har du fått ett större nätverk?
Har du fått ett större nätverk?


Var läromöten ett bra koncept att dela kunskap på?
Var läromöten ett bra koncept att dela kunskap på?
Var du även arrangör? Svara på enkäten via länken nedan.

Jag arrangerade ett eller flera läromöten