Visa sökformulär

För medarbetare i Västerås stad

Logga in på Insidan

Klicka här för att komma till intranätet Insidan.länk till annan webbplats

På Insidan hittar du löpande information om coronakrisen, dina samarbetsytor, självservice och andra verksamhetssystem.

Kontohantering

Klicka här för att komma till kontohanteringsportalen.länk till annan webbplats

Här kan bland annat lärare byta lösenord på elever och chefer byta lösenord och lägga in mobiltelefonnummer på sina anställda. Det är även här som man som anställd själv kan lägga in sitt mobiltelefonnummer. Mobiltelefonnumret används för inloggning i lösenordskiosken samt för SMS-koder vid säker inloggning.

Alltid bästa möjliga möte är Västerås stads värdegrund. Det är även precis vad vi ska ge alla vi möter – oavsett om det handlar om förskolebarn, kollegor eller äldre som behöver stöd. I en tid som präglas av stress och oro för coronavirusets spridning är det extra viktigt med ett omsorgsfullt agerande.

Här kan du se en powerpoint om hur vår värdegrund ska användas i orostider.Powerpoint

Frågor och svar om Coronaviruset covid-19

Många medarbetare inom Västerås stad har frågor om coronaviruset och hur det påverkar deras arbete. Stadens intranät uppdatera kontinuerligt med ny information och digitala utbildningar i hur smittspridningsrisken ska hanteras. Du hittar även svaret på vanliga frågor nedan.

Medarbetare kan alltid kontakta sin närmaste chef för mer information. Medarbetare som har frågor om arbetsmiljö eller andra HR-relaterade frågor ska prata med respektive chef, som i sin tur tar kontakt med förvaltningens HR-enhet.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till dig som har visat intresse för att jobba hos oss inom vård och omsorg i Västerås stad. Tack för att du tillfälligt ville lämna din vanliga tjänst inom staden för att stötta oss! ​Vi börjar bli klara med rekryteringarna men har fortfarande behov av sjuksköterskor. Om du är sjuksköterska och kan tänka dig att jobba inom vård och omsorg under sommarperioden – kontakta HR via vof.hr@vasteras.se.

Du kan också anmäla intresse för att arbeta som extraresurs, och hjälpa till med olika saker i våra övriga verksamheter.
Här kan du läsa mer om att arbeta som extraresurs i våra övriga verksamheter och skicka in din ansökanlänk till annan webbplats

Om du blir aktuell för ett uppdrag som extraresurs hör vi av oss till dig med mer information. Du som vill anmäla intresse ska inte tillhöra någon riskgrupp.

Här kan du läsa mer om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Vi är väldigt tacksamma för det intresse många frivilliga visar i den rådande situationen!

I arbetet

Med bakgrund av att Folkhälsomyndigheten rekommenderar distansarbete, i syfte att minska smittrisken av corona/covid-19, har Västerås stad fattat beslut om en tillfällig rutin för distansarbete.

Grunden är att där det är möjligt ska medarbetare få arbeta hemifrån. Chefens bedömning av om det är möjligt för medarbetare att arbeta hemifrån grundar sig på att service till invånare ska kunna ges med oförändrad kvalitet, och att arbetsledning, samordning och uppföljning av arbetet ska kunna genomföras även om arbetet utförs på distans.

Västerås stad har tagit fram en tillfällig rutin för distansarbete. Du hittar den som en pdf via den här länkenPDF.

Vi följer de riktlinjer som finns och det förbud som gäller för sammankomster med fler än 50 personer. Vi ser över våra interna rutiner för möten, oavsett om det är interna möten eller allmän sammankomst. Om du har ett möte som inte måste ske fysiskt kan du fundera på om det går att lösa på annat sätt, exempelvis via telefon eller webbmöte.

Enhetsspecifika möten fortsätter som planerat. Utbildningstillfällen, föreläsningar och möten med deltagare från olika verksamheter ska vi i nuläget undvika. Fundera på vilka möten som kan genomföras digitalt. När det gäller större sammankomster kan du diskutera med din närmaste chef.

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du mer information.länk till annan webbplats

När det gäller inrikes tjänsteresor är det eget ansvar som gäller. Fundera på om du verkligen behöver åka på tjänsteresa i nuläget eller om det finns andra sätt att mötas, exempelvis via telefon eller webbmöte.

Smittskyddsläkaren har bekräftat att så länge vi använder egna munstycken till alkolåsen och använder dem som man ska (alltså blåser ut genom munstycket och inte andas in genom det) kan vi fortsätta använda alkolåsen som vanligt. De innebär ingen större smittorisk än annat man använder i bilen, till exempel ratt, blinkers och växelspak.

Om någon på arbetsplatsen konstateras vara smittad ska den personen vara hemma fram till två dagar efter att symtomen försvunnit. Personen i den smittades närhet (kollegor eller anhöriga) kan gå till jobbet, skolan eller förskolan som vanligt, men ska vara uppmärksamma på symtom.

Det finns en rutin för sanering vid konstaterad smitta.

Sjukdom, ledighet och semester

Symtomen är feber, hosta, andningssvårigheter och påminner om influensa. Om du får symtom under arbetet ska du avbryta arbetet och ringa 1177 för rådgivning. Om du ringer 1177 från arbetet ska du göra det från ett enskilt rum om det går. Tänk på att inte åka kommunalt om du ska hem. Du ska sjukanmäla dig enligt ordinarie rutin till Västerås stad. Du ska alltså inte åka direkt till sjukvården. Om du besöker sjukvården är risken stor att du sprider smittan vidare till både hälso- och sjukvårdspersonalen och andra patienter.

Symtom på corona/covid-19 liknar de man har vid vanlig förkylning eller influensa. ​Det kan vara snuva, luftvägsbesvär, feber, hosta, huvudvärk, muskel- och ledvärk. Andra symtom kan vara nedsatt smak- och luktsinne, diarré och trötthet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar tydligt att du som är sjukfrånvarande från jobbet med dessa symtom ska stanna hemma två dagar extra innan du återgår till arbetet. Dessa två extra dagar inräknas i sjukledigheten och du får ersättning från Försäkringskassan med sjuklön under dag 1–14. Efter 14 dagar gör Försäkringskassan en bedömning om eventuell fortsatt ersättning. Det här är en viktig åtgärd för att förhindra ytterligare smittspridning. Det är särskilt viktigt för arbetstagare inom vård och omsorg, där riskgrupper finns och kan bli smittade, men gäller för alla. Enligt smittskyddslagen har varje individ ett stort ansvar för att inte sprida smitta vidare. Om du är osäker och vill veta hur du ska göra, kontakta 1177 för rådgivning.

Regeringen har fattat ett temporärt beslut om att karensavdraget slopas, i första hand under perioden den 11 mars till den 31 december 2020. Västerås stad kommer som vanligt att göra ett karensavdrag när din sjuklöneperiod börjar. Du kan i efterhand få ersättning från Försäkringskassan med ett belopp om 804 kronor (gäller från den 1 juni, fram till dess är ersättningen 700 kr). Från den 7 april har Försäkringskassan en e-tjänst där du själv ansöker om ersättning för karensavdraget.

Från och med den 1 november 2020 gäller att du behöver ha ett läkarintyg från dag 15, för att kunna få sjuklön utbetald. Tidigare i år fattade regeringen ett temporärt beslut om att den som blir sjuk inte behöver visa något läkarintyg förrän dag 22, men från den 1 november gäller återigen att du behöver läkarintyg från dag 15.

Om din första sjukdag inträffade före den 1 november behöver du inte visa något läkarintyg varken för din arbetsgivare eller Försäkringskassan förrän dag 22. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta HR på din förvaltning.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns det i dagsläget ingen anledning att friska medarbetare som återkommer från en resa ska stanna hemma från arbetet. Om du är frisk går du till jobbet. Om du har luftvägssymtom (feber, hosta, huvudvärk) ska du stanna hemma tills symtomen är borta och ytterligare två dagar. Om medarbetare återvänder från Asien görs en riskbedömning i varje enskilt fall. Kontakta din närmaste chef för frågor om eventuell riskbedömning.

Du som har haft enstaka milda symtom utan feber kan återgå till jobbet igen när du har varit symtomfri i minst 48 timmar. Du som tror att du har drabbats av covid-19 men inte provtagits bör stanna hemma minst sju dagar sedan du blev sjuk och vara symtomfri i minst 48 timmar innan du kommer tillbaka till jobbet. Du som har testat dig för covid-19 och fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till jobbet när du känner dig frisk, och behöver inte vänta 48 timmar efter sista symtom. Du som har konstaterad covid-19 räknas som frisk och kan återgå till arbetet när det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och du har varit symtomfri i minst 48 timmar. Innan du börjar jobba igen ska du själv ringa till Vårdvalsenheten och bli smittfriförklarad. Alla som provtas får brev från Vårdvalsenheten med kontaktuppgifter. Symtom på covid-19 kan vara snuva, luftvägsbesvär, feber, hosta, huvudvärk, muskel- och ledvärk. Andra symtom kan vara nedsatt smak- och luktsinne, diarré och trötthet.

Flera av symtomen vid pollenallergi är samma som vid corona/covid-19, och om du har symtom är det svårt att veta vad de beror på. Stanna därför hemma om du får snuva, hosta eller halsont, även om symtomen är lindriga. Om du tar läkemedel för din allergi ska du ta dem som vanligt. Om medicineringen mot allergin hjälper beror symtomen troligtvis på allergi, och då behöver du inte stanna hemma. Om du däremot får feber eller nya symtom som du inte tror beror på din allergi, ska du stanna hemma tills symtomen försvunnit och sedan två dagar till. På 1177.se kan du läsa mer om skillnaden mellan pollenallergi och corona/covid-19: https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/allergier-och-overkanslighet/pollenallergi/länk till annan webbplats

Regeringen har fattat beslut om att du som tillhör riskgrupp eller lever med närstående som är i riskgrupp i vissa fall ska få förebyggande sjukpenning om du avstår från arbete.

När kan det vara aktuellt med förebyggande sjukpenning?
Innan det blir aktuellt ska möjligheten att arbeta på distans hemifrån utredas. Precis som fram till nu är arbetsgivaren skyldig att undersöka möjligheten för medarbetaren att arbeta hemifrån eller om medarbetarens arbetsuppgifter kan anpassas för att minska smittrisken. Om det inte går och det inte är möjligt med distansarbete från hemmet kan medarbetare som tillhör riskgrupp söka förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan. Då ska medarbetaren beviljas ledighet utan lön, även i avvaktan på beslut från Försäkringskassan. Ledigheten är ingen sjukledighet, utan ska registreras med orsak förebyggande sjukpenning. Löneadministratör behöver lägga in orsaken.

Vem gäller beslutet för?
Regeringsbeslutet gäller för medarbetare i riskgrupp som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller för de medarbetare som finns listade som riskgrupp på Socialstyrelsens lista över riskgrupper, och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas av covid-19. Beslutet gäller också i vissa fall för medarbetare som måste avstå från arbete för att undvika smitta en närstående.

Hur och när betalas ersättningen ut?
Försäkringskassan beslutar om ersättningen. Ersättningen kan som längst betalas ut i 90 dagar från och med den 1 juli 2020. Ersättningen betalas ut som ett schablonbelopp om max 804 kr per dag vid hel frånvaro. För att få ersättningen måste den som söker ersättningen lämna in läkarintyg som styrker tillhörighet till någon av de angivna riskgrupperna. Om medarbetaren beviljas ersättning har hen också rätt till ledighet under samma period.

Från när och hur kan man ansöka om ersättningen?
Försäkringskassan öppnar sin ansökan om förebyggande sjukpenning den 24 augusti 2020. Ansökan kan användas av medarbetare som tillhör riskgrupp och uppfyller kriterierna ovan, och medarbetare som måste avstå arbete för att undvika att smitta en närstående och som uppfyller kriterierna i punktlistan längre ner. Du kan ansöka om ersättning retroaktivt från och med den 1 juli 2020. Om du ska ansöka om ersättning behöver du i god tid kontakta din läkare för ett läkarintyg som bifogas i ansökan och som visar att du eller din närstående tillhör riskgrupp.

Vilka räknas som riskgrupp?
Via länken här under hittar du Socialstyrelsens lista över vilka som räknas till riskgrupp.
Socialstyrelsens lista över riskgrupperlänk till annan webbplats

Arbetsgivarens ansvar för och hantering av medarbetare i riskgrupp
Västerås stad utgår från Socialstyrelsens lista som du hittar i länken här ovan, men har ett tillägg: gravida medarbetare fr.o.m. 7:e graviditetsmånaden. På grund av försiktighetsprincipen ska de erbjudas placering som inte innebär risk för smitta av covid-19.

Om jag har närstående i riskgrupp, vad krävs för att jag ska få ersättning från Försäkringskassan?
För att du ska få ersättning för förebyggande sjukpenning krävs det att du uppfyller dessa krav:

 • Medarbetaren ska arbeta deltid som personlig assistent eller vårda en anhörig och då också få närståendepenning.
 • Medarbetaren måste avstå från arbete helt eller delvis för att undvika att smitta närstående med covid-19.
 • Medarbetaren ska leva i hushållsgemenskap med den närstående.
 • Arbetsgivaren ska ha genomfört en riskbedömning som visar att medarbetaren inte kan arbeta med andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller anpassa arbetet så att smittspridning kan undvikas. Det ska inte heller finnas någon möjlighet för medarbetaren att arbeta på distans i ordinarie eller anpassade arbetsuppgifter.
 • Medarbetare som är personlig assistent åt sin anhörig behöver ha arbetat som assistent i minst 80 timmar för den månad hen söker för och den som man är assistent åt ska ha beviljats statlig assistansersättning.

Som närstående räknas make, sambo, barn, föräldrar och syskon samt deras makar sambor och barn. Man kan inte få ersättning för den tid som personen i riskgruppen är inlagd på sjukhus och inte heller vid vård av en närstående som man inte bor tillsammans med.

Vad gäller för ersättning för gravida fr.o.m. 7:e graviditetsmånaden?
Eftersom riskgruppen gravida medarbetare fr.o.m. 7:e graviditetsmånaden inte är någon riskgrupp utifrån Socialstyrelsens bedömning kommer dessa medarbetare inte att få förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan. Därför behöver vi som arbetsgivare själva ersätta denna riskgrupp för det fall att det inte går att anpassa arbetet utifrån att undvika smitta och om det inte är möjligt med distansarbete för dessa medarbetare från hemmet.

Hur registreras frånvaron?
Närmaste chef kontaktar löneadministratör som lägger in frånvaron i lönesystemet. Tänk på att även gravida medarbetare, som vi inte har möjlighet att anpassa arbetet för utifrån att undvika smitta och där det inte är möjligt med distansarbete, behöver rapporteras in av närmaste chef till löneadministratör för rätt hantering i lönesystemet.

Var hittar jag mer information?
Du kan läsa mer om förebyggande sjukpenning här:

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/06/ersattning-till-riskgrupper-samt-vissa-anhoriga-och-foraldrar/länk till annan webbplats

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-gallerlänk till annan webbplats

Du hittar också mer information i Självservice.

Vart ska jag vända mig med frågor?
Kontakta HR på din förvaltning eller i ditt bolag om du har frågor.

Nej. Oro för smitta är inte arbetsrättsligt ett giltigt skäl att vägra att utföra sina arbetsuppgifter eller inte infinna sig till arbetsplatsen.

Från den 25 april 2020 gäller en ny förordning om tillfällig föräldrapenning. Den innebär att föräldrar som behöver avstå från att arbeta för att vårda barn i samband med eventuella skolstängningar kan få tillfällig föräldrapenning. De har också rätt att vara lediga, med stöd av föräldraledighetslagen. Utbetalningar av tillfällig föräldrapenning görs i dessa fall med en annan beräkningsgrund, vilket innebär att föräldrar kommer att få cirka 90 procent av den dagersättning de normalt får. Den nya förordningen ska i första hand gälla till och med den 31 december 2020.

I första hand kommer eventuella kvarstående lediga dagar och semesterdagar under innevarande år att föras över till nästkommande år. Medarbetare som vill ha de lediga dagarna utbetalda i ersättning istället för att föra över dem till nästkommande år ska få ersättning istället. Det är mot bakgrund av att växlingen till de lediga dagarna har skett av det lagstadgade semesterdagstillägget. De medarbetare som vill ha ersättning för de lediga dagarna ska senast den 1 december 2020 meddela sin närmaste chef, som omgående kontaktar Lönecenter för utbetalning i samband med decemberlönen 2020.

Det kommer att finnas möjlighet att teckna enskild överenskommelse om växling även nästkommande år, för de medarbetare som inte har haft möjlighet att ta ut samtliga lediga dagar och semesterdagar under 2020.
Samtliga undertecknande parter är överens om denna hantering, kopplad till de medarbetare som har tecknat enskild överenskommelse om växling av semesterdagstillägg mot extra lediga dagar.

Detta är överenskommet med samtliga fackförbund. Innan några överenskommelser sker ska närmaste chef kontakta HR.​

De medarbetare som enligt Allmänna bestämmelser har rätt till en ledig dag när nationaldagen inträffar på en lördag eller söndag, och som inte kunnat ta ut den lediga dagen under 2020 på grund av att det inte har varit möjligt utifrån verksamhetssynpunkt, får ta ut den lediga dagen under 2021. Detta är överenskommet med samtliga fackförbund.

Innan några överenskommelser sker ska närmaste chef kontakta HR.

Skulle ett behov finnas hos oss som arbetsgivare och du som medarbetare också vill komma in och jobba helt eller delvis, en eller flera gånger, under din pågående föräldraledighet så kommer vi som arbetsgivare inte att betrakta det som någon att du tar av fler perioder utifrån föräldraledighetslagen.

Föräldraledighet är beviljad utifrån föräldraledighetslagen, som ger ett starkt skydd för dig som förälder. Det innebär bland annat att om du har en pågående föräldraledighet så kan inte din chef ensidigt avbryta ledigheten. Däremot kan din chef ha en dialog med dig om hur möjligheterna ser ut för dig att komma in och arbeta antingen helt eller delvis, för kortare eller längre period, på frivillig basis. Samma resonemang som ovan gäller också för lagstadgade ledigheter som har påbörjats, så som studieledighet, ledighet för att arbeta fackligt samt ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Det är särskilda regler gällande ledigheter som träffas av avtalsbestämmelser, så som exempelvis semester.

Enligt en överenskommelse med alla fackförbund utom Kommunal ändras § 5, om tidssaldo och avstämning. I övrigt gäller det ordinarie avtalet. Det här innebär ändringen:

 • Tidssaldot får variera mellan minus 15 timmar och plus 40 timmar.
 • Plussaldo regleras genom ledighet.
 • Efter överenskommelse med beslutande chef får sådan ledighet tas ut under hela eller del av dag.
 • Avstämning 2 ggr per år – juni och december.

Avstämning av tidssaldo innebär att plussaldo över 40 timmar i normalfallet tas bort ur tidssaldot. Minussaldo över -15 timmar regleras i första hand genom att medarbetare får arbeta in tiden, vilket normalt ska ske under en månad efter avstämningen. Därefter görs i normalfallet helt löneavdrag för minussaldo som överstiger -15 timmar.

Under 2020 och 2021 kan vissa grupper och medarbetare som under året har varit tvungna att arbeta mer på grund corona/covid-19 få ta med sig mer tid än 40 timmar över avstämningsperioderna i juni och december. Dialog ska ske med närmaste chef om möjlighet till uttag av flextiden innan respektive avstämningsperiod.

Under 2020 och 2021 kan medarbetare som har haft frånvaro på grund av corona/covid-19, slippa helt löneavdrag för minussaldo som överstiger – 15 timmar vid avstämningsperioderna i juni och december. Planering om hur minussaldot ska arbetas in ska göras i samråd med närmaste chef innan respektive avstämningsperiod. Vilka grupper och/eller individer som kan komma att omfattas av den tillfälliga ändringen ovan bedöms av närmaste chef i samråd med HR.

Innan några överenskommelser sker ska närmaste chef kontakta HR.

Personer som tillhör någon av grupperna i listan nedan har ökad risk för att få en mer allvarlig form av covid-19. Kombination av en eller flera faktorer från mer än en grupp ökar risken ytterligare för allvarlig sjukdomsutveckling. På Socialstyrelsens webbplats finns en lista med de personer som räknas till riskgrupp.

Länk till Socialstyrelsens information om riskgrupperlänk till annan webbplats

Närstående och anhöriga

Om du bor tillsammans med någon som har testat positivt för covid-19 ska du stanna hemma från jobbet. Från och med den dag när den du bor med har fått provsvar som visar att hen är smittad av covid-19 ska du stanna hemma i 7 dagar. Efter 5 dagar ska du testa dig. Om provsvaret är negativt kan du gå tillbaka till jobbet efter 7 dagar.

De som testar sig fyller i vem eller vilka de bor tillsammans med, via formulär på 1177.se. Du som bor tillsammans med en smittad person blir uppringd av Region Västmanlands smittspårningsenhet, som gör en anteckning i din journal. För att få smittbärarpenning kontaktar du din familjeläkare, som skriver ett intyg. Om det dröjer någon dag kan din familjeläkare skriva ett intyg i efterhand.

De i hushållet som är symtomfria kan röra sig fritt, men ska vid minsta symtom isolera sig i hemmet och följa dessa råd för att skydda sina anhöriga (och andra) från eventuell smittspridning:

 • om det är möjligt: sov enskilt och se till att den som är sjuk använder en annan toalett.
 • försök hålla avstånd (minst 2 m) till dina anhöriga, undvik närkontakt som till exempel kramar.
 • dela inte hushållsföremål så att smitta kan överföras via dem (till exempel hushållsredskap och handdukar). Drick inte ur samma glas.
 • rengör dagligen kontaktytor i bostaden, till exempel dörrhandtag och bordsskivor, med vanligt rengöringsmedel.
 • uppmana alla i hushållet att vara noggranna med handhygien och att inte röra vid ansiktet.

Om du är frisk ska du gå till jobbet men vara extra uppmärksam på symtom.

Du ska tillfälligt avstå från arbete utanför hemmet om du bor tillsammans med en person i riskgrupp och din arbetssituation innebär att du inte kan följa Folkhälsomyndighetens råd för smittskydd. Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall ska du prata med din närmaste chef. Eventuell karantän för närstående som befinner sig i riskgrupp och för dig som anhörig är det regionens smittskyddsläkare som tar beslut om.

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.