Prorenata

Västerås kommunala skolor använder en e-tjänst för elevhälsan. Där kan du som vårdnadshavare ta emot blanketter och se inbokade möten med skolsköterskan.

E-tjänst för elevhälsa

I vår e-tjänst kan du som vårdnadshavare:

  • ta emot och hantera blanketter som skolan skickar som exempelvis vaccinationsmedgivande och hälsouppgifter
  • se och hantera planerade möten med skolsköterska

Om vi skickar en blankett till dig får du ett e-postmeddelande med en länk till vårt e-tjänst. För att komma in i e-tjänsten måste du logga in med BankID. I mejlet du får står det att mejlet kommer från Västerås stad och skolans namn.

Västerås kommunala skolor använder ett digitalt elevakt-och journalsystem för att dokumenterar arbetet inom elevhälsan. IT-systemet heter Prorenata.

Elevhälsa

Arbetet med elevhälsa handlar om hälsofrämjande och förebyggande insatser för att hjälpa elever att nå skolans kunskapsmål och att främja en god fysisk och psykisk hälsa bland barn och unga. Rektor på skolan ansvarar för och leder skolans elevhälsoarbete.

Elevhälsan består av rektor, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog

Information om elevhälsans arbete

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola (grundsärskola)
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola)

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se