Visa sökformulär

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden har det samlade ägaransvaret för Västerås stads fastigheter, ansvarar för dess fastighetsförvaltning och lokalförsörjning samt genomför stadens mark- och bostadspolitik. Fastighetsnämnden är huvudman för exploateringsverksamheten och ska bevaka stadens fastighetsjuridiska och ekonomiska intressen i planerings- och genomförandeprocessen.

Webbstöd

För stöd med surfplatta, telefon eller annat vänd dig till nämndsekreteraren.

Frida Virenius
frida.virenius@vasteras.se
021-399323

För stöd gällande allmänna handlingar och registrering kan du vända dig till fastighetsnämndens myndighetsbrevlåda, fastighetsnamnd@vasteras.se