Visa sökformulär

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Registrering i självservice

Från och med den 1 februari 2021 gäller att alla förtroendevalda använder sig av självservice för registrering av arvode, utlägg etc.

Ni når självservice via följande länk: https://sjalvservicelon.vasteras.se Länk till annan webbplats.

Manual och checklistan finns alltid uppdaterad på startsidan i självservice.

Webbstöd

För stöd med e-post, telefon eller andra frågor som rör nämndadministrationen vänd dig till nämndsekreteraren.

E-post: isabella.tana@vasteras.se

Telefon direkt: 076-696 43 26

Text