Valnämnden

Valnämndens uppgift är att svara för genomförandet av allmänna val till riksdag, regioner, landsting, kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar och eventuella extraval. Geografiska röstningsområden, valdistrikt samt val- och röstninglokaler är nämndens ansvar.

Utbildning och sammanträden

Utbildning 2024

Inget aktuellt.

 

Sammanträden 2024

31 januari kl. 14.00

20 mars kl. 14.00

22 maj kl. 14.00

19 juni kl. 14.00

18 september kl. 14.00

4 december kl. 14.00

Webbstöd

För stöd med surfplatta, telefon eller annat vänd dig till nämndsekreteraren.

Lina Dahlström
021-39 30 31

lina2.dahlstrom@vasteras.se

 

    Stöd angående allmänna handlingar och registrering

         För stöd gällande allmänna handlingar/diarieföring vänd dig till registrator via myndighetsbrevlådan

         valnamnden@vasteras.se