Systemförvaltning Vård och omsorg

På sidan hittar du information och manualer gällande Pulsen, Cosmic, Cosmic LINK, SITHS-kort och Pascal.

Nyhet, det finns nu också möjlighet att beställa SITHS-kort utan fotografi. Det beställer du som är chef till dina anställda i behörighetsansökan E-formulär för SITHS-kort och systembehörigheter.

Ny rutin för SITHS

SITHS-kortet är en personlig legitimation för medarbetare. För dig som behöver ett SITHS-kort gäller en ny rutin.

  1. Fotografering
    I fotostationen i Stadshusentrén/reception kan du fotograferas om du behöver ett SITHS-kort. Var noga med att hela huvudet och halsen syns tydligt på fotot.

  2. Leverans av SITHS-kort
    SITHS-kortet skickas oaktiverat till kortanvändarens folkbokföringsadress cirka 7-10 dagar efter fotograferingstillfället. Kortet går inte att använda förrän det har aktiverats och måste aktiveras inom tre månader.

  3. Aktivering av kortet
    För att aktivera kortet behöver kortanvändaren besöka receptionen i Stadshusentrén för att få kod till kortet utskriven. Kortanvändaren får själv välja en kod, 6-8 siffror. OBS! Glöm inte legitimation.

Viktiga driftmeddelanden

Ny söksida för chefer att göra HSA-kontrollen, se manual i Dokument nedan!

Inga driftstörningar rapporterade

Behovs- och riskanalys inför behörighetsbeställning Cosmic patientjournal

Rutinen finns nu tillgänglig i mappen längst ner på denna sida. Där finns också en uppdaterad rutin för loggkontroll. Det är jätteviktigt att du som Verksamhetschef/Enhetschef tar del av rutinerna.

Driftinformation

Inför planerade driftstörningar finns information via Regionens vårdgivarwebb och nyhetsbreven Elektronisk journal om vilken dag och tidpunkt driftstörningen kommer att ske:

Prenumerera på nyhetsbreven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under driftstörningar (planerade och oplanerade) uppdateras informationen löpande på Regionens vårdgivarwebb. När systemet åter är i drift informeras även om detta via driftinformationen:

Driftinformation

I de fall oplanerade driftstörningar uppmärksammas av vårdverksamheten efter kontorstid kontaktas IT-supporten på Tel 021–173500. Växeln kopplar samtalet vidare till tekniker som har beredskap. Observera att beredskapsteknikerns uppgift är att hantera driftstörningar, inte supportera användarrelaterade frågor eller behörighetstilldelning i Cosmic.


Användarsupport

Frågor gällande Pulsen, Cosmic LINK, Flexite, SITHS-kort supportvoo@vasteras.se

Frågor gällande HSL, Cosmic patientjournal, Pascal, Exorlive mejlas till: supporthsl@vasteras.se 

Frågor gällande Procapita IFO mejlas till: ifosupport@vasteras.se