Visa sökformulär

Hemtjänst i annan kommun

Kommun/utförare som tillfälligt utför hemtjänst åt en person med Västerås som hemkommun hittar här information och e-blanketter.

Om hemtjänst i annan kommun

Hemkommunen ansvarar för stöd- och hjälpinsatser för  en person som tillfälligt eller under längre tid vistas i en annan kommun. Vistelsekommuns ansvar för stöd- och hjälpinsatser begränsas till akuta situationer.

Äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller personer med allvarlig sjukdom har rätt till stöd och hjälpinsatser om han eller hon vistas under en kortare tid – högst sex månader – i en annan kommun. Det kan exempelvis gälla vid semester och/eller när man vistas i sin sommarstuga under olika perioder av året. Hemkommunen ska då ersätta utföraren/leverantören av hemtjänst. Ersättningen beräknas efter hemkommunens tillämpningsregler.

Västerås som hemkommun

En person som har Västerås som hemkommun och som tillfälligt vistas i en annan kommun har rätt att få hemtjänst utförd av den kommunen. Västeråsaren betalar avgift till Västerås stad som vanligt. Den andra kommunen (eller utföraren i den kommunen) fakturerar Västerås stad.

Kommunen som utför hemtjänsten

Den kommun som utför den tillfälliga hemtjänsten (eller utföraren i den kommunen) ska skicka en faktura med brev och även skicka information till Västerås stad via två e-blanketter.

Ersättning och avgiftsunderlag

Fakturaunderlag och avgiftsunderlag skickas via e-blanketter. Du måste fylla i båda e-blanketterna för varje person.

Länkar till e-blanketterna finnas nedan, under Bra länkar. 

Fakturan skickas i elektroniskt format till:

Västerås stad
Box 1150
721 29 Västerås

Organisationsnummer: 212000-2080

GLN: 7340076800054

Peppol-ID: 0007:2120002080

Västerås stad har Visma Proceedo som VAN-operatör

Fakturan märks med referensen: AN001

Vid eventuella förfrågningar om e-fakturaanslutning skickas dessa till ehandelsupport@vasteras.se