Visa sökformulär

 Information till utförare och leverantörer inom vård och omsorg gällande coronaviruset

Vård- och omsorgsförvaltningen samlar frågor och svar. Vi uppdaterar sidan löpande.

Senaste uppdateringen gjord 2021-05-11.

Frågor och svar angående våra verksamheter

Om du inte hittar svar på din fråga kan du skicka ett e-postmeddelande till nämndernas mejlbrevlåda: an@vasteras.se (äldrenämnden) respektive nf@vasteras.se (nämnden för personer med funktionsnedsättning).


Fråga: Vad gäller för lägesrapportering till Socialstyrelsen nu?

Västerås stad rapporterar in en samlad lägesbild från alla kommunens utförare.

Rapporteringarna ska göras tills vidare. Alla utförare ska fortsätta att rapportera sin lägesbild veckovis, nu senast onsdag morgon (uppdaterat 2021-05-06).

Rapporteringen görs via denna länk:

Lägesrapportering utförare Västerås 2021 Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen behöver veckovis information från samtliga kommuner kring lägesbildsinhämtning i såväl normaldrift, särskild händelse, höjd eller högsta beredskap, samt mall för att begära stöd. Syftet med rapporteringen är att få en samlad lägesbild samt att tillgängliga resurser ska kunna fördelas på ett objektivt och solidariskt sätt över landet, det vill säga att de nationella behoven sammanvägs med de lokala behoven. Resurserna är begränsade.

Kontaktuppgifter vid frågor: sara.lif@vasteras.se eller monica.henriksson@vasteras.se.

Fråga: Vad gäller för besök?

25 februari 2021 kom det nya rekommendationer om besök hos äldre personer. Äldre som är fullt vaccinerade mot covid-19 kan träffa sina närstående två veckor efter andra dosen. Det är fortfarande viktigt att besöken är så säkra som möjligt och alla behöver fortsätta följa de allmänna råden. Besökare ska använda munskydd i allmänna utrymmen.

Skyddsutrustning ska användas på samma sätt som tidigare, även om medarbetare och kunder är vaccinerade eller har haft covid-19.

Fråga: Vad gäller för leveranser och besök som inte är anhöriga?

De leveranser som enkelt kan överlämnas utanför eller i dörren bör göra det. Personer som behöver komma in bör följa rekommendationer på plats, till exempel ska de bära munskydd i allmänna utrymmen.

Exempel på leveranser och besök som kan komma till enheterna:

  • Hantverkare, fastighetsskötare, tekniker (skulle undvikas tidigare)
  • Postombud och tidningsombud
  • Apoteksleveranser
  • Hemtjänsten, för att till exempel hämta matlådor i restaurangen
  • Flytt- och städfirmor
  • Brandskyddskontroller
  • Hjälpmedelscentrum
  • Fotvård och frisör (skulle undvikas innan vaccinering av kunder)

Fråga: Hur ska vi tänka kring kunders besök utanför våra verksamheter?

Vid kunders egna besök inom sjukvården, ta kontakt med sjukvården innan. Vid tillfällen då kund/patient behöver ledsagning av medarbetare görs individuell bedömning utifrån situation.

Vid besök hos frisör, tandläkare, butik med mera bör en individuell bedömning göras tillsammans med kund. Det gäller även privata angelägenheter såsom bröllop, begravning med mera.

Fråga: Vad gäller för inköp av skyddsutrustning?

Inköp av skyddsutrustning ska i första hand ske via ordinarie kanaler. I en bristsituation finns möjlighet att använda SKL Kommentus ramavtal gällande bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter. Mer information om avtalet finns på:

SKL Kommentus webb Länk till annan webbplats.

Fråga: Kan vi stänga daglig verksamhet LSS tillfälligt för att minimera smittspridning?

Nej ni kan inte stänga verksamheten. Även daglig verksamhet ska upprätta en kris-/kontinuitetsplan där det ska framgå hur utföraren avser att arbeta förebyggande för att hindra smittspridning, hur personalförsörjning och prioriteringar ska ske.

Fråga: Får vi ersättning även vid stort personalbortfall så vi tvingas stänga?

Nej. Grunden för ersättning regleras i avtalet och där framkommer att ersättning ges för utförd verksamhet. Nämnderna har många leverantörer och utförare och flera av dem är mindre och nämnderna måste ha ett förhållningssätt som bygger på likabehandling.

Regeringens pressmeddelande 2020-03-16:

Krispaket för svenska företag och jobb Länk till annan webbplats.

Finns information om covid-19 på olika språk?

Många myndigheter har sin information på olika språk på sina webbplatser. På krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns samlad information från de ansvariga myndigheterna. Västerås stads webbplats går att översätta till valfritt språk och det går även att få texten uppläst. Översättningsfunktionen finns på Västerås stads samlingssida om coronaviruset:

https://www.vasteras.se/informationomcorona

Klicka på ”Translate” för att komma till översättningsfunktionen.

Som utförare/leverantör kan ni informera era kunder om denna funktion eller själva använda funktionen för att översätta text inför eventuella utskick till era kunder eller dylikt.