Visa sökformulär

Ersättningar och regler för utförd tid

Här finns information om ersättningar till leverantörer, regler för ersättning, mall för hemsjukvård samt ansökan om SITHS-kort.

Om ersättningar och utförd tid

Här hittar du:

  • Information om ersättningar till utförare/leverantörer
  • Information om registrering av utförd tid
  • Nyckelkodsområde och zon-indelning
  • Information och e-blankett gällande SITHS tjänste-id (SITHS-kort). Din närmaste chef beställer ditt SITHS-kort 

För mer information om ersättning för utförd tid kontakta ersattningvoo[at]vasteras.se

Ny prismodell enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemvård

Äldrenämnden beslutade den 22 mars 2022 att börja använda en ny prismodell inom LOV hemvård. I korthet innebär det att de leverantörer som är verksamma inom hela Västerås dygnet runt får en högre ersättning per utförd timme än de leverantörer som inte är verksamma inom hela Västerås dygnet runt. Förändringen ska stimulera fler leverantörer att öka sina engagemang och därmed kundernas möjlighet till valfrihet, speciellt på landsbygden.

Den nya prismodellen börjar gälla den 1 oktober 2022 och hittas som länk längre ner på sidan.

Ny prismodell från 1 oktober 2022 Pdf, 182.8 kB.

Kontakt

Relaterade dokument