Rutin för hundar i särskilda boenden för äldre

Äldrenämnden har beslutat att när hundar vistas i äldreboenden och servicehus ska Socialstyrelsens vägledning ”Hundar i vård och omsorg” tillämpas.

Vägledning från Socialstyrelsen

Hösten 2014 kom Socialstyrelsen med vägledningen ”Hundar i vård och omsorg" till gällande regelverk. Socialstyrelsen framför i vägledningen det olämpliga i att hundar vistas okontrollerat i en vård- eller omsorgsverksamhet, vare sig det sker regelbundet eller tillfälligt.

Länken till vägledningen hittas under bra länkar längre ner på sidan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?