Upphandlingar, ansöka om att bli leverantör

Här finns information och länkar för att kunna ansöka om att bli godkänd leverantör till Västerås stad.

Om upphandlingar

Vill du ansöka om att bli godkänd leverantör till någon av nedanstående verksamheter? Då ansöker du via e-avrop.

  • Avlösarservice LSS
  • Avlösarservice SoL
  • Avlösning SoL
  • Boendestöd SoL
  • Daglig verksamhet LSS
  • Hemtjänst/hemsjukvård
  • Kvalificerad tillsyn av övervakande karaktär
  • Ledsagarservice LSS
  • Ledsagning SoL
  • Personlig assistans LSS (kommunens icke vals alternativ)

Det är kostnadsfritt att använda men för att få tillgång till e-avrop krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord får du genom en registrering på e-avrops webbplats. Vägledning och support kan du få genom att kontakta e-avrop.