Vänskapsbänkarna: ett hej räddar liv

Vänskapsbänken är symbolen för mod och acceptans. Att tala om hur man mår. Ett samtal läker och stärker, skänker ljus och hopp. Att våga prata om psykisk ohälsa, människa till människa. Ditt hej räddar liv.

Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte borde vara så” skriver Hjalmar Gullberg i sin dikt Människors möte. Med de gula bänkarna skapar vi en plats för människor att sitta ner och prata kring psykisk ohälsa och hur vi mår. Så slå dig ner en stund. Ett hej räddar liv.

Nu placerar vi gula vänskapsbänkar runtom i Västerås. En av dem står just nu i Stadshusets entré vid Fiskartorget. Vi geniomför projektet i samverkan med Region Västmanland.

Initiativet med vänskapsbänkarna lanserades ursprungligen i Kanada i april 2015 för att upprätthålla minnet av Lucas Fiorella, kanadensisk student som, efter att ha lidit av depression i hemlighet under ett antal år, tog sitt eget liv 2014.

Klasskamrater och vänner har vittnat om hus Lucas tog sig tid att prata med dem när de mådde dåligt. Lucas inledde varje konversation med ett hej och detta ledde till goda samtal kring psykisk ohälsa. Effekterna av insatserna från Lucas Fiorella innebar att hans klasskamrater och vänner övergav planerna på att hoppa av skolan, skada sig själva eller ta sitt liv.

Glöm inte att ett hej räddar liv.

Här hittar du vänskapsbänkarna i Västerås:

 • Bjurhovda västra (på plats)
 • Bjurhovda östra (på plats)
 • Haga (på plats)
 • Viksäng (på plats)
 • Bäckby norra (på plats)
 • Bäckby södra (på plats under året)
 • Pettersbergsskolan (på plats under året)
 • Råby centrum (på plats)
 • Rudbecksparken (på plats under året)
 • Stadsparken (på plats under året)
 • Botaniska trädgården (på plats under året)
 • Skallberget (på plats under året)
 • Skultuna (på plats under året)
 • Stadshusentrén (där bänken flyttas mellan stadens bibliotek under året.)

Information och kontakt kring psykisk ohälsa:

Psykisk ohälsa - Västerås (vasteras.se)

Hjärnkoll Västmanland (hjarnkoll.se)

Här finns två utbildningar inom psykisk ohälsa:

SPiSS - Suicidprevention i svensk sjukvård (luvit.se)

Våga fråga - en suicidpreventiv utbildning som kan rädda liv (suicidezero.se)

En gul bänk i stål.

Vänskapsbänken i Stadshusets entré