Visa sökformulär

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Kontoret stödjer kommunstyrelsen i deras uppdrag att leda och samordna hela den kommunala verksamheten, driva på och följa upp genomförandet av kommunfullmäktiges beslut.

Stadsledningskontoret består av sex verksamhetsområden. Kontaktuppgifter till respektive direktörer hittar du längst ner på den här sidan.

Ekonomi och styrning

Verksamhetsområdet ekonomi och styrning är Västerås stads övergripande ekonomifunktion. Verksamhetsområdet ansvarar för stadens finansiella frågor, och ansvarar också för de kommunala bolagens ekonomi och styrning ur ett ägarperspektiv. Verksamhetsområdet ekonomi och styrning leds av Anette Ömossa.

Kommunikation

Verksamhetsområdet kommunikation leder, planerar, följer upp och utvecklar stadens interna och externa kommunikationsarbete. Inriktningen är att all kommunikation ska vara tillgänglig, saklig och begriplig. Verksamhetsområdet kommunikation leds av Mats Lindskog.

Digitalisering och verksamhetsutveckling

Verksamhetsområdet digitalisering och verksamhetsutveckling planerar, genomför, följer upp, analyserar och utvecklar stadens digitaliseringsprocess, och ansvarar också för inköps- och upphandlingsfrågor. Verksamhetsområdet digitalisering och verksamhetsutveckling leds av Jörgen Sandström.

Strategisk samhällsutveckling

 Verksamhetsområdet strategisk samhällsutveckling arbetar med att driva den långsiktiga utvecklingen av Västerås. Utgångspunkten för arbetet är Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Verksamhetsområdet har uppsiktsplikt och ansvarar därför för att aktivt följa upp och analysera nämndernas insatser och prioriteringar när det gäller åtgärder för en hållbar utveckling. Vi har även ett aktivt samarbete med civilsamhället, näringslivet och andra organisationer. Verksamhetsområdet leds av Karin Hjärpe.

Administration, juridik och säkerhet

Verksamhetsområdet administration, juridik och säkerhet ansvarar för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendehantering och administration. Verksamhetsområdet ansvarar för Västerås stads övergripande säkerhetsarbete och ger juridiskt specialiststöd till medarbetare och förtroendevalda. De säkerställer också att stadens ärende- och dokumenthantering lever upp till lagens och invånarnas krav på öppenhet, tillgänglighet och begriplighet. Verksamhetsområdet administration, juridik och säkerhet leds av Pia Svennerholm Moberg.

HR

Verksamhetsområdet HR ansvarar för Västerås stads övergripande personalpolitik och arbetsgivarfrågor såsom arbetsgivarvarumärke, kompetensförsörjning, ledarskapsfrågor, lönebildning, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor samt facklig samverkan.

Kontakta oss

Helene Öhrling

Stadsdirektör

Telefon: 021-39 86 00

Karin Hjärpe

Stadsledningskontoret

Telefon: 021-39 12 00

Jörgen Sandström

Digitaliseringsdirektör

Telefon: 021-39 17 40

Pia Svennerholm Moberg

Administrativ chef

Telefon: 021-39 31 31

Anette Ömossa

Ekonomidirektör Stadsledningskontoret

Telefon: 021-39 00 17

Mats Lindskog

Kommunikationsdirektör Stadsledningskontoret

Telefon: 021-39 25 66

Kristina Olström

HR-direktör Stadsledningskontoret

Telefon: 021-39 15 45

Hjälpte informationen på denna sida dig?