Visa sökformulär

Särskola

I Västerås stad finns det
olika sorters särskola.
I särskolan går personer som inte
kan gå i vanlig skola.
Det finns grundsärskola,
gymnasiesärskola och särvux.

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för barn
som inte kan gå i vanlig grundskola.
I den grundsärskolan finns
grundsärskola och träningsskola.
I grundsärskolan går barn som har
en lätt utvecklingsstörning.
I träningsskolan går barn som inte
kan gå i grundsärskolan.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är frivillig.
För att få börja i gymnasiesärskola
måste du först ha gått i
grundsärskola eller träningsskola.

Publicerad 2015-03-30 11.04

Senast ändrad 2019-12-18 10.33