Vanhustenpalvelut


Yleistä tietoa Västeråsin vanhuspalveluista

Jos haluat hakea apua tai tiedustella mitä apua voit saada, olet tervetullut ottamaan yhteyttä palveluneuvojaan (biståndshandläggare). Soita numeroon 021-39 00 00 ja kerro missä osassa Västeråsia asut, niin sinut yhdistetään oikealle henkilölle. Kunnalla on oikeus periä maksu hoidosta ja huolenpidosta. Kunnanvaltuusto päättää maksujen suuruudesta. Jotkut aputoimet ovat maksuttomia. Erityiset säännöt suojaavat avunsaajia liian suurilta maksuilta.

Oikeus suomenkieliseen palveluun

Mälarkoti on Västeråsin suomenkielinen hoivakoti.

Mistä voin saada apua?

 • Vanhuslautakunta vastaa siitä, että tarpeet arvioidaan ammattimaisella ja oikeusturvan edellyttämällä tavalla.
 • Aluksi otat yhteyttä palveluneuvojaan (biståndshandläggare) ja haet apua. Saat yhteyden soittamalla palveluneuvojan vastaanottoon numeroon 021-39 00 00. Sen jälkeen selvitätte yhdessä, mitä apua tarvitset ja miten tämä apu voidaan järjestää. Sen jälkeen palveluneuvoja tekee päätöksen asiassa.
 • Jos hakemuksesi hylätään (joko kokonaan tai osittain), sinulla on oikeus valittaa päätöksestä.
  Päätöksestä käy ilmi, miten siitä voi valittaa.
 • Kaikilla vanhustenhuollon työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.
 • Vanhustenhuoltolautakunta vastaa, että tarpeiden arviointi tapahtuu ammattitaitoisella ja oikeudenmukaisella tavalla.

Kuukausittainen avustus

Kuukausittaista avustusta voidaan maksaa henkilöille, jotka jonkin toimintarajoitteen vuoksi tarvitsevat henkilökohtaista huolenpitoa tai valvontaa ympäri vuorokauden. Edellytyksenä on, että auttaja on samaan talouteen kuuluva henkilö, joka ei ole työiässä. Tätä avustusta maksetaan yksityisille henkilöille, eikä se ole veronalaista tuloa.

Uskottu mies

On tilanteita, joissa henkilö ei kykene itse valvomaan omaa etuaan. Tällöin tuomioistuin voi määrätä hänelle uskotun miehen. Uskottu mies voi auttaa henkilöä huolehtimaan omaisuudestaan, osallistumaan oikeustoimiin, valvomaan oikeuksiaan kuolinpesässä tai huolehtimaan itsestään. Yliholhouslautakunta ja tuomioistuin valvovat uskotun miehen toimintaa.

Matkat

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka toimintarajoitteen, sairauden tai muun syyn vuoksi eivät kykene matkustamaan julkisilla kulkuneuvoilla. Valtakunnallisen kuljetuspalvelun kautta on mahdollista tehdä pitempiä matkoja eri puolille Ruotsia. Kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalvelun käsittelijöiltä. Heihin saa yhteyden soittamalla numeroon 021-39 00 00.

Maksut

Kunnalla on oikeus periä maksu hoidosta ja huolenpidosta. Kunnanvaltuusto päättää maksun suuruudesta. Tietyt toimenpiteet ovat maksuttomia. On olemassa erityiset säännöt, jotka suojaavat yksityishenkilöitä liian suurilta maksuilta.

Seniorioppaat

Västeråsin kaupungissa on kaksi senioriopasta. Haluamme saada yhteyden sinuun, joka olet täyttänyt 65 vuotta ja joka et saa tukea kunnalta. Haluamme helpottaa sinua seniorina jatkamaan itsenäistä elämää. Voimme antaa vinkkejä kunnan, alueen ja muun yhteiskunnan tarjoamista palvelutoiminnoista. Voit kääntyä meidän seniorioppaiden puoleen kaikissa asioissa, jotka liittyvät seniorina elämiseen Västeråsissa. Tässä on joitain alueita, joista annamme neuvoja ja vinkkejä:

 • Hyvinvointi, ruokavalio ja liikunta
 • Tuki ja palvelut kunnassa ja alueella
 • Asuntoasiat
 • Turvallisuus esimerkiksi palosuojelu, kaatumisten ehkäisy ja vanhuksiin kohdistuvat rikokset

Jos olet yhdistyksen tai järjestön jäsen, tulemme mielellämme luennoimaan maksutta edellä mainituista aiheista. Tietenkin muokkaamme luentoa ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Puhelin: 021-39 27 25
Sähköposti: seniorguide@vasteras.se

Omaistuki

Virallisissa yhteyksissä sanotaan joskus, että omaiset ovat lähin perhe: puoliso, avopuoliso tai lapset. Mutta omaistuki on myös sinulle, joka olet lapsenlapsi, ystävä tai naapuri. Omaistuki on maksutonta, etkä tarvitse tukipäätöstä sen saamiseksi. Tuki on tarkoitettu niille, jotka hoitavat tai tukevat läheistä, joka on kroonisesti sairas, iäkäs tai toimintarajoitteinen.

Omaiskeskus on kohtaamispaikka niille, jotka tukevat, auttavat tai huolehtivat jostakin perheessä tai lähellä. Luonamme voit tavata muita, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa, käydä luennoilla, teematapaamisissa ja osallistua omaisryhmään. Sinulla ei tarvitse olla erityistä asiaa tullaksesi tänne. Me täällä työskentelevät olemme omaiskonsulentteja. Haluamme löytää keinoja helpottaa arkeasi. Meillä on vaitiolovelvollisuus ja apumme on maksutonta. Yksilökohtaiset keskustelut omaiskonsulenttien kanssa pitää varata etukäteen.

Puhelin: 021-39 27 25
Sähköposti: anhorigstod@vasteras.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?