Logotyp
Visa sökformulär

Kansalaisyhteiskunta

Yhdistyselämää, aatteellisia järjestöjä, vapaaehtoistoimintaa ja taloudellista toimintaa jota harjoitetaan tiettyä kysymystä koskevien tavoitteiden ja pyrkimysten pohjalta, kutsutaan yhteisellä nimellä kansalaisyhteiskunnaksi.

För vem

Mitä kansalaisyhteiskunta merkitsee?

Kansalaisyhteiskunta on yhteiskunnan tärkeä resurssi, ääni julkisessa tilassa, demokratiakoulu, kehitysvoima ja aktiivisuuden, yhteenkuuluvuuden ja mielekkyyden tuoja monille ihmisille - sosiaalinen foorumi.

Kansallisella tasolla Ruotsin hallitus, Kunnat ja maakäräjät (SKL) ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt solmivat jo viisi vuotta sitten sopimuksia maan julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välisestä yhteistoiminnasta.

Västeråsin kaupunki haluaa hyödyntää kansalaisyhteiskunnan voimavaroja ja on hyväksynyt kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävää yhteistyötä koskevan tahdonilmaisun, jonka mukaan kunnan on muun muassa laadittava paikallinen sopimus yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

LÖK on muutakin kuin sipuli!

”LÖK” eli ”lokal överenskommelse” on kunnan ja yhdistyselämän välinen paikallinen sopimus. Paikallinen sopimus koskee sitä, miten voimme tehdä yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla. Västeråsissa tehdään jo nykyisellään yhteistyötä monin tavoin. Se on erittäin tärkeää. Yhteisvoimin me luomme kaupungin, jossa kaikkien on hyvä asua ja elää. Yhdistyselämässä on intoa ja voimaa, joka edesauttaa myönteistä yhteiskuntakehitystä monin tavoin.

Tähänastista yhteistoimintaa on hyödynnettävä ja kehitettävä pitkällä aikavälillä. Meidän on myös löydettävä uusia yhteistoiminta-alueita ja huolehdittava siitä, että yhdistyselämä pääsee oikeuksiinsa kaikilta osin. Meidän on myös varmistettava, että yhdistyselämän itsenäistä ja riippumatonta asemaa äänenkantajana ja mielipiteenmuodostajana vahvistetaan. Se on tärkeää demokratiakehityksen kannalta.

Erilaisten kohtaamisten ja keskustelujen avulla luomme yhteisen perustan, jonka pohjalta laaditaan asiakirja, jonka kunta ja halukkaat yhdistykset allekirjoittavat. Asiakirjasta käytetään nimitystä paikallinen sopimus (LÖK/lokal överenskommelse).
Tavoitteena on kestävä ja pitkäaikainen yhteistyö, jossa yhdistyselämän itsenäistä ja riippumatonta asemaa äänenkannattajana ja mielipiteenmuodostajana vahvistetaan.

Monissa Ruotsin kunnissa on jo solmittu paikallisia sopimuksia. Kansallisen sosiaalialan sopimuksen seurantaa varten on perustettu erityinen kanslia, jonka verkkosivuilla on tietoja muista kunnista, jotka työskentelevät tällä alueella. Lisätietoja saa oheisten linkkien kautta.
Kansalaisyhteiskuntaa koskevasta politiikasta vastaava viranomainen on nimeltään Nuorisohallitus (Ungdomsstyrelsen). Alalaidassa on linkkejä, joiden avulla voi hankkia lisätietoja ja siellä on myös linkki hallituksen verkkosivuille.

Så här gör du

Ota yhteyttä

Jos haluat tietää enemmän Västeråsin kaupungin yhteistoiminnasta kansalaisyhteiskunnan kanssa sekä paikallisen sopimuksen laatimiseen liittyvästä työstä, olet tervetullut ottamaan yhteyttä Irja Holtteriin, joka on hankkeen projektinvetäjä:
Puh. 021-39 11 29 tai irja.holtter@vasteras.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?