Visa sökformulär

Björnöbron

Det ska bli enklare och säkrare att ta sig till och från Björnön. En ny och bredare bro ska ersätta den gamla.

Illustration över nya Björnöbron

Björnöbron. Illustration: Degree of freedom engineers

Vad händer vid Björnöbron?

8 september: Sektionerna till den nya stålbron svetsas ihop på land och skjuts ut från fastlandssidan en bit i taget. I mitten av oktober ska balkarna ligga på plats på bropelarna. Klicka på bilden till höger så kan du se Björnöbron från luften.

Brobalkar skjuts ut från land. Den nuvarande bron syns till vänster.

Brobalkar skjuts ut från land. Den nuvarande bron syns till vänster.

Om projektet

Den nuvarande betongbron mellan fastlandet och Björnön är från 1954 är enfilig och och klarar inte längre vikten från brandbilar. Därför behöver den ersättas. Den nya stålbron blir tvåfilig och får även gång- och cykelbana. Den nya bron blir klar våren 2022.

Går det att ta sig till Björnön under byggtiden?

Ja. Den gamla bron rivs inte förrän den nya är på plats. Däremot kommer det att vara trångt kring bron.

Hur går brobygget till?

Först flyttades tusentals musslor för att de inte ska störas av arbetet. Själva bygget börjar med att barriärer byggs för att hålla vattnet borta. Sedan görs formar där bropelarna gjuts. Därefter byggs bron på land och skjuts ut på plats.

Påverkar bygget djurlivet?

Nej, det ska det inte göra. Mellan mars och september får arbete inte ske i vattnet för att grumlingen inte ska störa fiskar och andra vattenlevande djur.

Vad kostar det?

Kostnaden är beräknad till cirka 84 miljoner kronor.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?