Visa sökformulär

Gång- och cykeltunnel under Björnövägen

Med början i oktober 2020 och under ett år framåt byggs en gång- och cykeltunnel under Björnövägen i höjd med Viksängskyrkan. Tack vare tunneln ökar säkerheten för skolbarn till och från den skola som byggs på Öster Mälarstrand.

Bättre trafiksäkerhet och framkomlighet

En ny skola byggs på Öster Mälarstrand och en skola på Viksäng läggs ner. Det innebär att det blir fler som ska korsa Björnövägen. Genom att bygga en tunnel blir passagen säkrare. Längs Björnövägen går ett av Västerås största cykelstråk. I och med ombyggnaden tas trafikljuset vid Viksängskyrkan bort. Det ökar framkomligheten för cyklisterna.

Arbetet med att bygga en gång- och cykeltunnel är stort och omfattande. Därför stängs Björnövägen av mellan Kaserngatan och Viksängsgatan under ett års tid och trafiken leds om via Kaserngatan. Gång- och cykeltrafik kommer däremot att kunna passera.

Ljust och tryggt

Tunneln byggs för att skapa god trygghet och säkerhet. Tunneltaket får infällda armaturer och en ljuslist som läggs i ett mönster. Direkt utanför tunnelöppningarna monteras armaturer på väggen och belysningsstolpar med strålkastare belyser gång- och cykelvägen och tunnelsidorna.

Trapporna upp mot busshållplatserna får infälld belysning i räckena som lyser ned mot trappstegen. Busshållplatserna med anslutande gång- och cykelvägar får ny belysning.

Tanken har varit att belysningen ska vara anpassad för platsen där många trafikanter passerar och rör sig. Trafiksäkerhet och trygghet har prioriterats.

Ljusnivån i tunneln kan anpassas och den ska upplevas som inbjudande och ljus samtidigt som tunnelmynningarna inte får upplevas som mörka för den som är i tunneln.

Placeringen av gång- och cykelvägstunneln.

Placeringen av gång- och cykelvägstunneln.

Omledning av gång- och cykeltrafik

För att minska omvägen för fotgängare och cyklister byggs en tillfällig gång-och cykelväg strax söder om Björnövägen. Gång- och cykelvägen kommer att vara belyst och den kommer dessutom att snöröjas i vinter.

Busstrafiken flyttas

Vecka 43 stängs Björnövägen av för arbetet med tunneln. Under ett år framåt leds trafiken därför om via Kaserngatan. Det betyder att även busslinjerna 2 och 3 liksom hållplatser flyttas till Kaserngatan.

Kartskiss som visar ändrad busslinje och flyttade hållplatser.

Kartskiss som visar ändrad busslinje och flyttade hållplatser.


Preliminär tidplan

Vecka 43: Byggarbetet startar. Björnövägen stängs av och trafiken leds in på Kaserngatan. Dit flyttas även VL:s busslinjer 2 och 3.

Hösten 2021: Tunneln är klar och Björnövägen öppnas igen.

Prenumerera på meddelanden från Gång- och cykeltunnel under Björnövägen

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Gång- och cykeltunnel under Björnövägen.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

 

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

 • Pettersbergsdagen

  Pettersbergsdagen är en stadsdelsfest för hela familjen arrangerat av olika verksamheter och föreningar verksamma på Pettersberg. Kom och ha skoj tillsammans. Ta med vänner och familj!

Nytt i Västerås

 • Lövsopning pågår

  Hösten är här och det betyder att det faller massor av löv på gator, gång- och cykelbanor. De närmaste veckorna sopas löven upp i den årliga lövsopningen. I början av december ska arbetet vara klart.

 • Informationstillfällen på gymnasieskolorna

  Under hösten och våren planerar gymnasieskolorna att erbjuda informationstillfällen för alla som ska söka till gymnasiet. Blivande gymnasieelever får information om skolornas program, inriktningar och profiler.

Hjälpte informationen på denna sida dig?