Visa sökformulär

Irsta logistikområde

Vi bygger ett nytt logistikområde vid Irsta för framtida transporter. Det blir en ny gata, Närlundagatan, på 960 meter samt en tillhörande gång- och cykelbana på en längd av 880 meter. Vi kommer också att skapa dagvattendammar som ska fördröja och rena dagvatten från området. Logistikområdet ansluter mot Tyrgatan, i närheten av Anundshögsmotet och E18. Byggprojektet beräknas vara klart före årsskiftet 2023.

Sprängningsarbeten

Till och med mitten av mars kommer vi att utföra spräningsarbeten vid arbetsområdet som ligger öster om Tyrgatan, se karta nedan. Arbetet sker under dagtid och på vardagar. I samband med spräningarna stoppas trafiken tillfälligt längs Tyrgatan, så tänk på att restiden kan bli något längre än vanligt. Vi beklagar detta och att arbetet kan medföra visst buller.

Preliminär tidplan 2023

 • Februari/mars: Spräningsarbeten pågår. Trafiken längs Tyrgatan stoppas tillfälligt vid varje spräning.
 • Februari - höst 2023: Arbete med dagvattendammar, gata, belysning samt övrig infrastruktur.
 • December 2023. Allt beräknas vara klart.

Karta över Irsta logistikområde

Karta över Irsta logistikområde. Det löper parallellt med E18, öster om Tyrgatan.

De svarta strecken visar arbetsområdet som går från Tyrgatan och längs med den nya gatan, Närlundagatan.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Sju får kulturstipendium 2023

  Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 år...

 • Svetsinriktningen på Industritekniska programmet fasas ut

  Från hösten 2023 kommer Industritekniska programmet inte att erbjuda inriktningen svetsteknik i Västerås för nya elever. Programmet har kvar inriktningen produkt- och maskinteknik. Det är samma goda jobbmöjligheter efter programmet som tidigare. Branschen har ett stort behov av kompetens.

 • Boendemånad – fokus på boendefrågor ur olika perspektiv

  Lördagen den 25 och söndagen den 26 mars, mellan klockan 11–15 finns stadens konsumentvägledare, energirådgivare och bygglovshandläggare på byggvaruhuset Bauhaus, Erikslund för att svara på eventuella frågor från besökare.