Järnåldersgatan

Vi bygger en gång- och cykelväg längs Järnåldersgatan för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddande trafikanter.

Om projektet

  • Idag finns det inte någon gång- och cykelväg längs Järnåldersgatan. För att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bygger vi en separat gång- och cykelväg mellan Österleden och Tortunavägen, totalt drygt en kilometer
  • Mellan Österleden och Hövdingagatan bygger vi gång- och cykelvägen på södra sidan av Järnåldersgatan. Mellan Stigbergsgatan och Tortunavägen bygger vid gång- och cykelbanan på norra sidan av Järnåldersgatan
  • Vi bygger tre hastighetssäkrade passager. En vid anslutningen till Österleden, en vid Stigbygelgatan och en vid Hövdingagatan
  • Vi sätter även upp energisnåla armaturer.

Framkomlighet

Arbetet görs i etapper, men det kommer ändå att bli begränsad framkomlighet. Under vissa moment kan det bli nödvändigt att stänga av delar av Järnåldersgatan. Prenumerera gärna på uppdateringar, se nedan. Då får du information när det händer något nytt i projektet.

Preliminär tidplan

Byggstart sker i mitten av augusti. Gång- och cykelbanan beräknas vara klar vid årsskiftet.

Illustration som visar den gång- och cykelvägen längs Järnåldersgatan
Karta som visar gång- och cykelvägen längs Järnåldersgatan

Gång- och cykelvägen längs Järnåldersgatan

Prenumerera på uppdateringar

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Järnåldersgatan.

Tänk på att anmälan innebär att du samtycker till att vi får hantera en av dina personuppgifter (i detta fall din mejladress) för att göra utskick. Läs därför samtyckestexten nedan innan du anmäler dig.

Hantera prenumeration

Därför behöver vi ditt samtycke
Västerås stad, tekniska nämnden, behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Personuppgiften, som i detta fall består av din mejladress, kommer att samlas in via denna sida och användas för att skicka ut information när det sker uppdateringar på sidan Järnåldersgatan.

Du avgör själv om du vill lämna ut personuppgifter i form av din mejladress. Uppgifterna kommer att behandlas internt på teknik- och fastighetsförvaltningen. Eftersom sidan Järnåldersgatan uppdateras kontinuerligt kommer dina personuppgifter (i form av din mejladress) att sparas och behandlas tillsvidare. Vid större tekniska uppdateringar kan Västerås stad, tekniska nämnden, välja att radera prenumerationsfunktionen från sidan och därmed samtliga personuppgifter som samlats in via denna sida. Då kommer då vanligtvis bli informerad om detta i förväg. Du kan dock när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om dina rättigheter via länken nedan.

Samtycke
Genom att under "Prenumerera på viktig information" klicka i ”Prenumerera”, sen skriva in din mejladress och slutligen klicka på ”ok” så samtycker du till att Västerås stad, tekniska nämnden, får behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avsluta prenumeration" och ange din mejladress på samma sätt som vid registrering.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se