Visa sökformulär

Kofotsgatan

Vi bygger en ny gata, Kofotsgatan. Den blir 750 meter lång och kommer att gå mellan Västerleden/Hallsta gårdsgata och Erikslunds shoppingcenter. Bredvid gatan bygger vi även en ny gång- och cykelbana med belysning.

Bättre trafiksituation på Erikslund

Syftet med Kofotsgatan är att knyta ihop gatunätet med de västra delarna på Erikslund. Arbetet började i januari 2020 och beräknas vara klart innan årsskiftet. Läs mer under tidplan nedan.

I området finns olika groddjur och därför byggs vägen i mjuka böjar för att deras boplatser inte ska förstöras. Dessutom sätts en speciell kant upp runt arbetsområdet för att groddjuren inte ska kunna ta sig in på området och skadas av maskinerna.

Karta över Erikslund

Karta över Eriklsund och var den nya gatan kommer att ligga på området.

Den nya gatan, Kofotsgatan, kommer att gå mellan rondellen vid Västerleden/Hallsta gårdsgata och Krankroksgatan vid Erikslunds shoppingcenter.

Preliminär tidplan

Den 23 januari: Tekniska nämndens ordförande, Anna Thunell, tar det officiella första spadtaget.

Den 23 januari - 23 februari: Vi genomför förebyggande åtgärder för att skydda grodorna, bland annat bygger vi en så kallad grodbarriär.

Den 11 - 16 februari: Vi genomför borrningsarbeten för att förbereda inför kommande sprängning.

Den 17 februari - 5 april: Sprängarbeten pågår, vilket stundtals kan påverka trafiken längs Krankroksgatan. Du kan istället använda Domkraftsgatan. Flaggvakter finns på plats under sprängningarna. Sprängningarna ska inte påverka busstrafiken, utan bussarna går som vanligt.

Den 16 mars - 19 april: Krossning av sprängsten. Krossmassorna återanvänds som fyllnadsmaterial för den nya gatan.

Mars/april - december: Vi anlägger den nya gatan samt gång- och cykelbanan. Belysningen kommer på plats.

Cykelbanan längs Krankroksgatan i höjd med Citygross lastkajer är avstängd på grund av rasrisk på berg. Tillgång till shoppingcentrets norra entré finns.

Prenumerera på nyheter från Kofotsgatan

Är du intresserad av utvecklingen av Kofotsgatan vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör uppdateringar på denna sida.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Hantera prenumeration
Hjälpte informationen på denna sida dig?