Oxbacken centrum

Nu utvecklar vi Oxbacken centrum. Det blir bostäder, torg, grönytor, parkeringshus och nya gator. Under marken blir det fjärrvärme och elledningar.

Om projektet

Oxbacken ligger alldeles väster om cityringen, i förlängningen av Stora Gatan. Området har sett ungefär likadant ut sedan 1980-talet. Nu vill vi utveckla Oxbackens centrum så att området blir ännu mer trivsamt.

  • Vi planerar för cirka 160 lägenheter
  • Ett parkeringshus med cirka 290 platser
  • Grönytor
  • Ett nytt torg

 

Bilden visar en vy från Köpingsvägen där man ser byggnader med lägenheter.

Visionsbild över Oxbacken centrum. Illustration: Archus

Illustration över parkeringshuset oxen. Fasaden har ett mönster som går i rosa och ljusgula toner.

Så här kommer parkeringshuset Oxen se ut när det är klart. Illustration: Fojab

Tidplan

2023

Parkeringshuset öppnade den 1 februari.

Något slutdatum för hela projektet finns ännu inte eftersom planeringen pågår.

I juni månad pågår det ett anläggningsarbete i parkeringshuset Oxens allmänna garage vilket innebär att det under den tid kommer att finnas begränsat antal parkeringsplatser. Parkeringshuset har öppet som vanligt men hänvisar under juni månad till parkering på första våningsplanet.

 

Parkeringar Oxbacken

I februari 2023 öppnade Parkeringshuset Oxen. När parkeringshuset öppnade stängdes de tidigare markparkeringarna längs Köpingsvägen av.
Det nya parkeringshuset är nu det primära parkeringsalternativet för Oxbacken Centrum.

2022

Vecka 6 – slutet av maj: Mälarenergi genomför ledningsarbeten vid Oxbackens centrum. De förnyar och förstärker fjärrvärme-, VA-, el- och fiberledningar. Arbetet påverkar gång-, cykel- och biltrafik i området, vilket gör att framkomligheten är begränsad. Allt beräknas vara klart i slutet av maj. Läs mer om arbetet, se karta och hitta kontaktuppgifter på Mälarenergis webbsida.

2021

8 mars. Mälarenergi börjar med fjärrvärmearbete vid Coop-parkeringen.

1 april. Parkeringarna längs Köpingsvägen (gröna rutor på skissen) öppnas för alla. De kompletteras med tillfälliga parkeringsplatser (den gröna cirkeln på illustrationen). Parkeringarna blir avgiftsbelagda.

6 april.Parkeringen vid Coop (rött fält på illustrationen) och parkeringarna längs Hammarbyvägen stängs. Bygget av parkeringshuset Oxen inleds.

Från 31 maj till i slutet av juli. Vi borrar och spränger där parkeringshuset ska stå. Detta sker under arbetstid på vardagar. Trafiken längs Hammarbygatan stoppas tillfälligt vid varje sprängning. Stoppet varar normalt sett i några minuter. Signal kommer att ljuda före och efter varje sprängning. Vid behov finns flaggvakter på plats vid Hammarbygatan och torgytan.

Mer om Oxbacken

Detaljplanen för Oxbacken centrum

Prenumerera på meddelanden från Oxbacken

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Oxbacken.

Hantera prenumeration