Rudbeckianska 400 år

I maj 2023 fyller Sveriges äldsta gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, 400 år. Inför jubileet ska närområdet rustas med bland annat ny markvärme, markbeläggning och ett nytt konstverk skapat av Ann-Sofi Sidén.

Finare och bättre närområde

  • Vi förnyar matarledning och markvärmeslingor på gång- och cykelvägen vid Rudbeckianska gymnasiet
  • lägger ny beläggning som är en del av ett nytt konstverk av konstnären Ann-Sofi Sidén
  • planterar fina blomsterrabatter
  • rustar del av skolgården med ny beläggning, soffor, bord, papperskorgar och cykelställ

Preliminär tidplan

  • Arbetet med gång- och cykelbanan samt skolgården pågick och färdigställdes under 2022.
  • Installation av Ann-Sofi Sidéns nya konstverk ”Lekplatsen” sker under våren 2023. Ann-Sofi Sidén är en av Sveriges mest betydande konstnärer. Västerås konstmuseum ansvarar för genomförandet av konstprojektet, i samarbete med konstnären.
  • Jubileumsfesten pågår mellan den 24 och 31 maj 2023. Det är Västerås stad, Rudbeckianska gymnasiet, Sällskapet Arosbröderna och Svenska kyrkan som arrangerar jubileet tillsammans.

Läs mer om jubileet "Rudbeckianska 400 år" och konstverket "Lekplatsen"

Karta över området

Kartbild över de platser som påverkas vid Rudbeckianska gymnasiet. Det är gång och cykelbanan, skolgården och planteringsytorna.

Kartan visar ungefärligt arbetsområde vid Rudbeckianska gymnasiet. Gång- och cykelbanan samt skolgården är klar så det är full framkomlighet vid området.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Nytt i Västerås

Det här händer i Västerås