Visa sökformulär

Nya tomter vid Semaforvägen

Västerås stad och Mälarenergi förbereder mark för att skapa fyra nya styckebyggartomter vid Kvarnbacksvägen i Tillberga. Vi skapar en ny gata genom att förlänga den norra delen av Semaforvägen. Till tomterna kommer också nya ledningar för fiber, vatten och avlopp.

Om villatomterna

Tomterna gäller för byggnation av enbostadshus. De är ännu inte prissatta, men kommer att finnas tillgängliga via Bostad Västerås och förmedlas via deras bostadskö. Vi beräknar att de läggs ut för försäljning runt årsskiftet.

Sprängningsarbeten

I samband med att vi börjat förbereda marken vid Semaforvägen upptäckte vi berg som hindrar fortsatt arbete. Vi behöver därför genomföra sprängningsarbeten för att åtgärda detta. Läs mer under tidplan nedan.

Begränsad framkomlighet och visst buller

Det kan stundtals vara begränsad framkomlighet längs Kvarnbacksvägen och norra delen av Semaforvägen, men du kommer alltid att kunna ta dig till och från din bostad. Vi beklagar om arbetet medför visst buller och ska försöka bli klara så snabbt vi kan.

Preliminär tidplan

 • Byggstart sker under vecka 36.
 • Sprängarbeten börjar i slutet av vecka 39 och beräknas pågå till och med vecka 41. Om vi upptäcker fler platser med berg kan arbetet förlängas ytterligare.
 • Allt beräknas vara klart i slutet av november.
 • Vår målsättning är att hinna asfaltera sträckan under hösten, men detta styrs lite av väderleken.
 • Tomterna läggs ut på försäljning via Bostad Västerås runt årsskiftet.

Vill du veta mer?

Se plankarta och beskrivning för detaljplanen Dp475 under relaterade dokument nedan.

Karta över området

Kartbild över de nya tomterna längs Kvarnbacksvägen. Det är fyra gröna rutor som ligger samlat längs gatan. Ovanför dessa ligger en grå sträcka som visar var den nya gatanska gå, det vill säga förlängningen av Semaforvägen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Sista chansen att nominera till Pedagogiska priset och Skolledarpriset 2022!

  Senast 16 oktober kan du nominera. Vem ska få årets pris? Föreslå dina favoriter till Pedagogiska priset och Skolledarpriset. Pedagogiska priset går till skickliga pedagoger inom förskola och skola. Skolledarpriset går till framstående rektorer. Nu kan du föreslå vem du tycker ska få utmärkelserna i...

 • Spräningsarbeten i Tillberga

  I samband med att Västerås stad och Mälarenergi börjat förbereda de nya tomterna vid Semaforvägen upptäckte vi berg som hindrar fortsatt arbete. Vi behöver därför genomföra sprängningsarbeten för att åtgärda detta. Sprängningsarbetena startade i slutet av vecka 39 och beräknas pågå till och med veck...