Storbron

Storbron byggdes för över 100 år sedan och den går över Svartån vid Stora Gatan. På bron ligger smågatsten som fått stora sättningar på grund av den tunga trafiken som går här. Trafiken gör också att stenen skaver på markvärmen så att den ofta går sönder. Vi asfalterar därför körbanan i höst för att minska risken för framtida läckage.

Om renoveringen

  • Vi lagar markvärmen och byter ut smågatstenen till asfalt på körbanan.
  • Trottoaren och lastplatsen berörs inte av renoveringen då de inte har samma typ av slitage. Dessa ytor behåller därmed smågatstenen.
  • Trafiken går som vanligt längs Stora Gatan, men det kommer att vara begränsad framkomlighet vid bron då ena körfältet stängs av åt gången. Vissa förseningar kan därmed uppstå.
  • Lastplatsen påverkas och kommer periodvis att vara avstängd. Vi hänvisar till närliggande lastplatser under byggtiden.
  • City har öppet som vanligt och du kommer alltid att kunna ta dig förbi arbetsområdet och fram till alla entréer.
  • Visst buller kan uppstå. Vi beklagar detta och ska försöka bli klara så snabbt vi kan.
Droppformad skylt med texten: För Sveriges bästa city nummer 120. Västerås stad, renovering av Storbron etapp 2. Tillsammans tar vi hand om city.

Varför lägga asfalt på körbanan?

  • Smågatstenen och markvärmen klarar inte den tunga trafiken som går i city. I genomsnitt uppstår det cirka sju läckage varje år.
  • Asfalt skyddar markvärmen bättre och den minskar risken för framtida läckage. Vi skapar därmed en mer hållbar och långsiktig lösning.
  • Asfalt är billigare och enklare att reparera jämfört med att lägga om smågatstenen.
  • Vi blir klara snabbare och slipper stöka i city en längre tid.

Preliminär tidplan

Arbetet påbörjas i oktober och beräknas pågå under vecka 40, 41 och 42.

Om Kraftsamling

Kraftsamling är ett samverkansarbete mellan Västerås Citysamverkan, fastighetsägare, företag, organisationer och Västerås stad för att tillsammans utveckla Västerås city.

vasterascity.com/kraftsamling/ Länk till annan webbplats.

Västerås Citysamverkans startsida Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Hitta hit