Visa sökformulär

Vasagatan etapp 3

Under veckorna 16-26 renoverade vi den tredje etappen längs Vasagatan. Området gick från korsningen vid Smedjegatan och fram till korsningen vid Biskopsgatan.

Uppdatering: Efterarbeten vid Vasagatan

Nu har vi haft en besiktning av sträckan och det visade sig att det finns vissa brister i utförandet. Detta gäller både betongplattan vid busshållplatserna och asfalteringen som fäller olja. Felen kommer att åtgärdas och bekostas av entreprenören inom kort.

Om efterarbetena på Vasagatan, etapp 3

Nedan kan du läsa tidigare information om projektet:

Bättre tillgänglighet och säkrad markvärme

Under projektet genomför vi en rad förbättringar:

 • Renovera trottoarer och tillgänglighetsanpassa entréer
 • Förbättra ytskikt och tillgänglighetsanpassa busshållplatsen på Di Spagna sidan
 • Renovera markvärmen på trottoarerna
 • Byta ut cykelställ och trasiga papperskorgar
 • Renovera in- och utfarten till parkeringshuset
 • Vi lägger också ny beläggning på Vasagatan mellan korsningen Smedjegatan och fram till parkeringshuset vid Igors parkeringshus.

City har öppet som vanligt

Det kommer alltid att finnas en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs gatan och fram till alla entréer. Även gång- och cykelbanan längs Smedjegatan är öppen som vanligt. Tänk på att leda din cykel vid arbetsområdet.

Prenumerera gärna på uppdateringar

Längst ner på sidan kan du registrera din mejladress. Då får du ett meddelande varje gång vi gör en uppdatering på sidan.

Symbolen för Kraftsamling, en droppformat skylt med texten "För Sveriges bästa city, projektnummer 96, Vasagatan etapp 3. Tillsammans tar vi hand om city".

Preliminär tidplan

Arbetet sker under vecka 16-26. Allt beräknas vara klart innan Cityfestivalen som startar den 30 juni.

 • Vecka 16-21. Etablering på trottoarerna vid Igor och på körbanan. Från och med den 19 april stängs trafiken av på Vasagatan mellan Igor och fram till korsningen vid Stora Gatan. Parkeringshuset i Igor är öppet som vanligt, förutom vecka 20. Busstrafiken på Vasagatan leds om till Cityringen.
 • Vecka 18-19. Vi genomför arbeten vid Igors parkeringshus under nattetid, vecka 18. Parkeringshuset har öppet som vanligt vecka 18 och 19. Vi använder körplåtar vid infarten.
 • Vecka 20. Parkeringshuset vid Igor är avstängt under veckan då vi renoverar ytskikten vid infarten. Det öppnar åter fredagen den 20 maj klockan 12.00.
 • Vecka 22-26. Vi arbetar vid östra sidan av Vasagatan. Gatan och trottoaren längs kvarter Inge stängs av.
 • Vecka 24-25. Vi lägger ny beläggning på körbanan. Därefter måste ytan härdas. Vi tar bort avspärrningarna senast den 29 juni.
 • Vecka 27. Trafiken går som vanligt igen från och med den 4 juli.
 • Den 18 augusti klockan 15.00-17.00. Välkommen på invigning! Läs mer nedan.

Välkommen på invigning!

Den 18 augusti klockan 15.00-17.00 är det dags för invigning av den nyrenoverade sträckan. Västerås stad och Västerås Citysamverkan bjuder på gott fika, trevlig underhållning och roliga barnaktiviteter.

facebook.com/vasterascity Länk till annan webbplats.

Flera busslinjer påverkas av invigningen av Vasagatan (vl.se) Länk till annan webbplats.

Så här påverkas trafiken

 • Mellan den 19 april och 3 juli stängs Vasagatan av för all fordonstrafik mellan Igor och Stora Gatan.
 • Igors parkeringshus är öppet som vanligt, förutom vecka 18 då det är avstängt.
 • Det kommer alltid att vara framkomligt längs trottoaren och fram till alla entréer.
 • Gång- och cykeltrafiken påverkas inte av avstängningen, däremot behöver du leda din cykel på trottoaren vid arbetsområdet. 
 • Trafiken längs Stora Gatan är öppen som vanligt.
 • Så här går studentkortegen

Så här påverkas busstrafiken och serviceresor

 • Linje 2, 5, 6 och 21 som passerar Vasagatan kommer inte att trafikera hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan och Stora Gatan. Istället leds linjerna om längs Cityringen till och från Västerås Central.
 • Övriga busslinjer kör som vanligt och därmed trafikeras hållplats Stora Gatan av linje 1, 3, 4 och 14.
 • Resor med flextrafik, färdtjänst och sjukresor påverkas av vägarbetet. Hållplatserna vid Igor och Stora torget kommer inte att kunna användas. Istället kommer en tillfällig hållplats att finnas på Engelbrektsplan.

vl.se/vasagatan Länk till annan webbplats.

Så här påverkas leveranser

Vasagatan är avstängd från Igor och fram till korsningen vid Stora Gatan. Leveranser måste ske via Citytunneln eller annan plats som kunden meddelar. Cyklar eller mindre fordon för postutlämning anvisas till lämplig plats utanför arbetsområdet. Trafiken längs Stora Gatan är öppen som vanligt.

Vi vill påminna om förbudet att framföra tung trafik (totalvikt över 3,5 ton) i city klockan 11-14 och 15-06, alla dagar, året om.

Vid leveranser via Citytunneln

Fordonet får inte får vara över 3,4 meter högt. All fordonsuppställning inne i tunneln ska ske på anvisad plats. Det betyder att du inte får stanna fordonet i körbanan för att lasta/lossa, eftersom det stoppar upp all trafik. Under tiden som Vasagatan är avstängd kommer mängden fordon i tunneln att öka och vi måste hjälpas åt för att få trafiken att flyta.

Karta över Vasagatan

Kartbild över Vasagatan.

Ungefärlig delsträcka på Vasagatan som berörs av ombyggnationen. Arbetsområdet går mellan Smedjegatan och Biskopsgatan och omfattar både körbana och trottoarer.

Om tidigare etapper på Vasagatan

Den första etappen genomfördes under 2019. Då var det cirka 150 meter längs Vasagatan som bland annat fick nya trottoarer, sidoområden samt nya slitlager på gatan. Området började från korsningen vid Hantverkargatan och fortsatte en bit förbi korsningen vid Smedjegatan.

Den andra etappen pågick under 2021. Då förbättrade vi bland annat trottoaren, körbanan och busshållplatsen. Vi ersatte trasig utrustning och bytte belysning. Arbetsområdet började vid platsen där vi tidigare arbetade vid Hantverkargatan och vidare ner mot Munkgatan. Vi renoverade också markvärmen mellan Stora gatan och Munkgatan för att säkra fortsatt drift.

Om Kraftsamling

Kraftsamling är ett samverkansarbete mellan Västerås Citysamverkan, fastighetsägare, företag, organisationer och Västerås stad för att tillsammans utveckla Västerås city.

vasterascity.com/kraftsamling/ Länk till annan webbplats.

Västerås Citysamverkans startsida Länk till annan webbplats.

Kraftsamlingsprojekt nummer 96, Vasagatan etapp 2.

Frågor och svar

Varför sker arbetet under våren och sommaren?

I city måste vi genomföra denna typ av underhållsarbeten mellan den 15 april och 15 oktober då markvärmen är avstängd.

Varför kan ni inte genomföra arbetet dygnet runt för kortare byggtid?

Det finns många boenden och hotellgäster i city som behöver sin nattsömn. Dessutom blir det mycket dyrare att betala lön för nattarbete.

Varför gjorde ni inte klart i city när ni renoverade Vasagatan under 2019 och 2021?

Det var inte möjligt att genomföra allt på en gång. Bland annat skulle centrum behöva vara avstängt under lång tid och det skulle drabba näringslivet väldigt hårt. Vid omfattande renoveringar behöver vi ibland dela upp arbetet i olika etapper eftersom projekten kräver mycket tid, pengar och resurser.

Blir ni någonsin klara?

Med delprojekten, ja. Med city, nej. Stadskärnan är en plats som funnits väldigt länge och här uppstår det ständigt nya behov av underhåll. Det gör att vi och andra aktörer som Mälarenergi och fastighetsägare måste genomföra arbeten löpande. Men genom att arbeta för bättre samordning kan vi minska påverkan på besökare och verksamheter.

Prenumerera på uppdateringar om Vasagatan etapp 3

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din mejladress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan.

Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Vasagatan etapp 3.

Hantera prenumeration

Därför behöver vi ditt samtycke
Västerås stad, tekniska nämnden, behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Personuppgiften, som i detta fall består av din mejladress, kommer att samlas in via denna sida och användas för att skicka ut information när det sker uppdateringar på sidan Vasagatan etapp 3.

Du avgör själv om du vill lämna ut personuppgifter i form av din mejladress. Uppgifterna kommer att behandlas internt på teknik- och fastighetsförvaltningen. Eftersom sidan Vasagatan etapp 3 uppdateras kontinuerligt kommer dina personuppgifter (i form av din mejladress) att sparas och behandlas tillsvidare. Vid större tekniska uppdateringar kan Västerås stad, tekniska nämnden, välja att radera prenumerationsfunktionen från sidan och därmed samtliga personuppgifter som samlats in via denna sida. Då kommer då vanligtvis bli informerad om detta i förväg. Du kan dock när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om dina rättigheter via länken nedan.

Samtycke
Genom att under "Prenumerera på uppdateringar" klicka i ”Prenumerera”, sen skriva in din mejladress och slutligen klicka på ”ok” så samtycker du till att Västerås stad, tekniska nämnden, får behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avsluta prenumeration" och ange din mejladress på samma sätt som vid registrering.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås