Användning av kommunal mark

Kommunens mark är till för alla och vara tillgänglig för både invånare och besökare. Det betyder att det inte är tillåtet att använda marken för privat bruk utan Västerås stads tillstånd.

Ta reda på var din tomtgräns går

Du som fastighetsägare har ett ansvar att ta reda på var tomtgränsen går och hålla dig inom den. Är du osäker kan du ladda ner en tomtkarta för din fastighetsgräns, se länken nedan.

Fastighetsgränser

Annektering – vad är det?

Olovlig användning av mark kallas ofta för annektering. Det kan exempelvis omfatta pallkragar, sandlådor, studsmattor eller en båt som ställts utanför den egna tomtgränsen. Det kan också vara att mark utanför den egna tomtgränsen sköts på ett sådant sätt att den uppfattas som privat.

Exempel på olovlig användning som kan förekomma på kommunal mark:

  • Anlägga planteringar
  • Bygga uteplats, skjul eller lekstuga
  • Uppställning av gungställningar, studsmattor, sandlådor, båtar
  • Förvara virke, plattor, takpannor, byggnadsmaterial mm.
  • Kompostera
  • Ha vedupplag
  • Lägga upp jordhögar, stenar och annat skräp
  • Uppställning av bilar, husvagnar
  • Lägga ut löv, klipp från häckar och fruktträd och att kasta äpplen
  • Olovligt boende

Otillåten dumpning

Att köra ut trädgårdsavfall i skogen eller att sätta upp en kompost utanför din tomtgräns är också en form av otillåten markanvändning. Om det saknas plats för en kompost i din egen trädgård ska avfallet köras till återvinningscentralen.

Bra att veta

Företag, föreningar och privatpersoner som vill använda kommunal mark till försäljning, evenemang och liknande måste i de flesta fall söka tillstånd hos polisen. Det kan också kräva tillstånd från oss. Läs mer om vad som gäller på offentliga platser nedan.

Offentliga platser

Om det du vill göra påverkar trafiken ska det även finnas en trafikordningsplan som ska godkännas av oss.

Gräva, schakta och tillstånd

Du kan behöva söka lov innan du påbörjar ett projekt för att bygga nytt, riva eller ändra något.

A till Ö-lista med byggprojekt

Det är också viktigt att du som fastighetsägare sköter om växtligheten runt din tomt så att den inte hindrar framkomligheten.

Fastighetsägarens ansvar

Vad händer om jag använder kommunens mark utan tillstånd?

Om vi upptäcker att mark används olovligt blir du som fastighetsägare kontaktad, där vi uppmanar dig att ta bort alla anläggningar som ligger utanför den egna tomtgränsen. Du behöver också återställa marken till ursprungligt skick. Om du motsätter dig detta kan det leda till rättsliga åtgärder.

Om fordon, släp, båtar eller liknande är olovligt placerade kan du som ägare få böta direkt på plats. Om du inte vidtar någon åtgärd kan fordonet komma att flyttas. Detta enligt lagen om flyttning av fordon.

Om det inte finns någon uppenbar ägare av den olovliga anläggningen, sätter vi upp information på den aktuella platsen. Efter en viss tid görs åtgärd i samråd med polisen.

Som markägare har kommunen rätt att spärra av vägar i naturmark för att förhindra transport av till exempel ved.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se