Visa sökformulär

Handlingsplaner för trafiksäkerhet

Handlingsplanerna för trafiksäkerhet och för trafiksäkra passager ska förnyas. Nu har du chansen att lämna synpunkter på förslagen. Men gör det senast den 15 september.

Handlingsplan för trafiksäkerhet

Hur ska trafiksäkerhetsarbetet i Västerås stad ska inriktas åren 2020-2023?
I förslaget till ny handlingsplan finns åtta åtgärdsområden som valts med tanke på de trafiksäkerhetsproblem som finns i Västerås infrastruktur i dag.
De är listade utan inbördes rangordning:
• Farligt nära
• Passager på det kommunala vägnätet
• Hastighet
• Trygghet kopplat till trafiksäkerhet
• Hinder på gång- och cykelväg
• Beteendepåverkan
• Drift och underhåll
• Förebyggande trafiksäkerhetsarbete

I den tidigare handlingsplanen fanns cykel med som ett av sju åtgärdsområden, men i denna handlingsplan har cykel plockats bort. Det betyder inte att cykeln nedprioriteras och får mindre plats. Tvärtom är syftet att ge de oskyddade trafikanterna ett ännu tydligare fokus i respektive åtgärdsområde.

Nu har du chansen att tycka till om förslaget.

Handlingsplan för trafiksäkerhet 2020-2023PDF

Tyck till om förslaget till nya handlingsplan för trafiksäkerhet

Vi vill veta vad du tycker! Är det något du tycker vi missat, något som ska ändras? Lämna dina synpunkter på förslaget till handlingsplan för trafiksäkerhet genom att fylla i formuläret och tryck på Skicka in svar. Vi vill ha dina synpunkter senast den 15 september.


Dynamiskt farthinder, så kallat Actibump, på Björnövägen.

Dynamiskt farthinder, så kallat Actibump, på Björnövägen.

Handlingsplan för trafiksäkra passager

Varje år ska minst tre gång- och cykelpassager hastighetssäkras. När nya gång- och cykelpassager byggs ska de hastighetssäkras, om det inte finns särskilda skäl för att inte göra det.
Det är två av målen i förslaget till Västerås stads nya handlingsplan för hastighetssäkra passager för åren 2020-2023.

Nu har du chansen att tycka till om förslaget.

Handlingsplan för trafiksäkra passager 2020-2023PDF

Tyck till om förslaget till nya handlingsplan för trafiksäkra passager

Vi vill veta vad du tycker! Är det något du tycker vi missat, något som ska ändras? Lämna dina synpunkter på förslaget till handlingsplan för trafiksäkra passager genom att fylla i formuläret och tryck på Skicka in svar. Vi vill ha dina synpunkter senast den 15 september.


Det här händer i Västerås

 • Öppet hus på Naturskolan Asköviken

  Ta med dig fikakorgen och gör en utflykt till Askövikens sensommarnatur. Du kan följa med Naturskolans guider ut i hagmarken för att titta på småkryp och växter. Du kan också håva i bäcken och undersök vilka som bor där.

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

Nytt i Västerås

 • Ortsanalysen för Kvicksund är klar

  Nu är den klar! Västerås stad och Eskilstuna kommun har tillsammans tagit fram Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund . Handlingen ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsprojekt i Kvicksund, med olika initiativtagare. Planen togs fram i dialog med kvicksundsbor, förening...

 • Rapporter från förskole- och skolenkäter 2020

  Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar ständigt med att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Rapporterna och resultaten från årets förskole- och skolenkäter är nu tillgängliga.

 • Rapport från förskoleenkäter 2020

  I årets förskoleenkät är vårdnadshavare generellt nöjda med verksamheten i förskolan, och nöjdheten har ökat något sedan förra året. De är mest nöjda med förskolornas arbete med normer och värden, och minst nöjda med personaltäthet och antal barn per avdelning.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?