Visa sökformulär

Tillstånd och regler, offentliga platser

För att få använda offentlig plats för exempelvis försäljning, containeruppställning och skyltar behöver du oftast tillstånd från Polismyndigheten. Till offentlig plats räknas allmänna vägar, gator, trottoarer, torg och parker. Definition av offentlig plats och platser som likställs med offentlig plats finns i ordningslagen.

Vad är det som gäller?

Tillstånd behövs för:

 • Affischering
 • Allmänna sammankomster som demonstrationer
 • Byggetableringar, byggställningar, containrar och skyliftar
 • Cirkus/tivoli
 • Försäljning från vagn
 • Försäljning utanför butik
 • Offentliga tillställningar som evenemang
 • Reklamskyltar
 • Säsongsförsäljning som till exempel julgranar
 • Torghandel        
 • Uteserveringar

Så här gör du

Internationell matmarknad från ovan med stånd och människor i röselse.

Internationell matmarknad.

Normalt sett är det Polismyndigheten som lämnar tillstånd för att du ska få använda offentlig plats. Undantaget är torghandel där Västerås stad ger tillstånd. Det går att överklaga ett kommunalt beslut och då vänder du dig till Förvaltningsrätten.

Steg 1

Skapa ansökan

 • Skapa din ansökan och skicka in den till Polisen. Det gäller dock inte torghandel
 • Betala ansökningsavgiften till Polisen
 • Polisen skickar ut din ansökan till de remissinstanser som berörs. Västerås stad är en sådan remissinstans.
Steg 2

Utredning

 • Västerås stad får in din ansökan
 • Västerås stad ser över ärendet och yttrar sig
 • Västerås stad skickar sitt yttrande till Polisen.
steg 3

Beslut

 • Polisen beviljar eller avslår din ansökan
 • Om din ansökan beviljas ska du betala en avgift till Västerås stad
 • Om du får avslag är det till Polisen du ska överklaga.

Affischering

I centrum finns två affischeringstavlor. De finns i korsningarna Hantverkargatan-Sturegatan och Smedjegatan-Vasagatan. För dessa två platser behövs inte tillstånd. Utanför centrum finns fem platser där du kan affischera om affischeringen är av tillfällig karaktär och inte för kommersiellt bruk. Västerås stad har flera platser att erbjuda för cirkusaffischering, evenemangsaffischering och valaffischering.

Affischeringskartan Länk till annan webbplats.

När du öppnat kartan: Klicka på Meny längst uppe till höger så kan du välja vilken typ av affischeringsplatser du vill se.

Villkor för affischering

 • Skyltar ska placeras på grönyta, minst tio meter från vägbanekant
 • Skyltar får inte sättas på vägmärkes- och belysningsstolpar
 • Tillåten maxstorlek är 3 meter bred och 1,5 meter hög
 • Affischtavlorna får sättas upp tidigast två veckor före evenemanget och ska plockas ner senast tre dagar efter evenemanget.

Reklamskyltar och banderoller

Trottoarerna ska hållas så fria som möjligt från reklamskyltar av olika slag och annat som bidrar till en stökig och svårframkomlig miljö. Så kallade trottoarpratare är inte tillåtna eftersom synskadade och rörelsehindrade får problem att ta sig fram. Banderoller är endast tillåtna på särskilt utvalda platser i Västerås innerstad. Information om platserna lämnas av Västerås Citysamverkan.

Byggetablering, byggställningar, containrar och skyliftar

Vid byggetablering krävs alltid tillstånd för arbetsbodar, byggställningar, skyliftar med mera. Detsamma gäller containrar. De ska dock i första hand placeras på privat mark. Om en container av någon anledning måste stå på offentlig plats, till exempel på gatan, krävs ett polistillstånd.

Det är entreprenörens ansvar att sätta upp byggskyltar. De ska tydligt informera om vad som pågår, vem som är entreprenör, ha kontaktuppgifter till ansvarig samt hur leverantörer lättast hittar till byggverksamheten.

Ansök om byggetablering Länk till annan webbplats.

Information om bygglov för byggplatsskylt

Sök polistillstånd för att använda offentlig plats Länk till annan webbplats.

Försäljning från vagn

Försäljning av varor som inte sker från något fast försäljningsställe hänvisas till ett antal bestämda platser i city. Försäljning från vagn är tillåtet på två platser i centrala Västerås. Du behöver polistillstånd för att få använda dessa platser och det tas speciell hänsyn när det gäller framkomlighet och renhållning. Det går också bra att hyra plats för uppställning av en större varubil, till exempel en fiskbil eller liknande.

Om du säljer livsmedel från vagn ska den vara registrerad som en mobil livsmedelsverksamhet hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din hemkommun.

Är verksamheten helt ny kan du på verksamt.se skapa en personlig checklista som ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna, de tillstånd du behöver söka samt i vilken ordning det bör ske.

Checklista för att starta restaurang - verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrera livsmedelsanläggning hos Västerås stad utan att gå igenom checklistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäljning utanför butik

Om du driver en butik och vill visa upp och sälja exempelvis kläder eller blommor utanför butiken behöver du ha ett Polistillstånd enligt ordningslagen. Polisen tar ut en avgift för att hantera din ansökan.

Sök polistillstånd för att använda offentlig plats Länk till annan webbplats.

Torghandel

Västerås stad har två torg för torghandel: Stora torget och Bondtorget. Stora torget är beläget mitt i centrum. Här kan man köpa blommor, grönsaker och frukt sex dagar i veckan.

För intresseanmälan om torgplats kontaktar du Västerås stad. I samband med att du får beslut om torgplats skriver du ett avtal med Västerås stad. Betalning sker i förväg via faktura. En torgplats är 4x4 meter och kostar 230 kronor per dag. En plats i tre månader kostar 4460 kronor.

Torghandelns öppettider är måndag-lördag 07-19 (helgfria dagar). Under juni, juli, augusti och december sker försäljning helgfria dagar klockan 07-20 och på helgdagar klockan 10-20.

Bondtorget har ingen traditionell torghandel utan här arrangeras ofta marknader av olika slag. Bondens egen marknad hyr torget några dagar under året. På Bondtorget krävs polistillstånd.

Ansök om torgplats: https://minasidor.vasteras.se/s/torgplats Länk till annan webbplats.

Ordningsföreskrifter för torghandel Pdf, 119.4 kB.

Sök polistillstånd för att använda offentlig plats Länk till annan webbplats.

Sök polistillstånd för offentlig tillställning Länk till annan webbplats.

Avgifter för att hyra offentlig plats Pdf, 195.8 kB.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Solsafari

  Var med på digitala föreläsningar och livesändningar med konkreta tips kring solceller.

 • Webbinarium: Hållbart resande

  Hur kan du som arbetsgivare eller privatperson bidra till bättre folkhälsa och minskad miljöpåverkan? Genom att resa och pendla mer hållbart. Välkommen till ett lunchwebbinarium som bjuder på allt frå...

Nytt i Västerås

 • Miljövänligare asfalt på Björnön

  På Björnön lades på onsdagen asfalt där en del av det oljebaserade bindemedlet bitumen bytts ut mot en restprodukt från skogen. Under fem år ska försöket med miljövänligare asfalt utvärderas.