Visa sökformulär

Parkera rätt

Genom att parkera rätt hjälper du till att göra staden säker, trygg
och framkomlig.

Varför är det viktigt?

Parkeringsreglerna ser till att vägar, lastzoner och gångbanor inte får vara blockerade. Ambulanser, brandbilar och andra utryckningsfordon måste alltid ha en fri väg. En felparkerad bil kan försena transporten, en situation där varje minut är dyrbar för att rädda liv.

Parkeringsreglerna finns även till säkerheten för alla oskyddade trafikanter. En bil som står fel kan skymma sikten och i värsta fall orsaka en trafikolycka. När du väljer en anvisad parkeringsyta i ett garage eller utomhus vet du alltid att du står korrekt parkerad utan fara för dig själv eller någon annan.

För varje gata och väg i Västerås finns det lokala trafikföreskrifter som talar om vilka regler som gäller.

Lokala trafikreglerlänk till annan webbplats

Parkeringsregler

Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Reglerna gäller i hela landet och anges inte med vägmärken utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. Lokala bestämmelser utmärks normalt med vägmärken.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper

 • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
 • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Allmänna trafikregler

 • Du får endast stanna och parkera i färdriktningen på en väg. På enkelriktade vägar får du parkera på båda sidorna av vägen så länge som du inte bryter mot huvudprinciperna.
 • När du stannat eller parkerat ska du se till att fordonet inte kan komma i rörelse av sig självt.
 • Du måste se till att ingen av misstag kan använda fordonet.
 • Du får inte öppna dörrarna på ett sådant sätt att det uppstår fara för andra.
 • Stanna eller parkera så nära vägkanten som du kan. Utanför tätbebyggt område ska du alltid stanna eller parkera utanför körbanan om det är möjligt.

Förbjudet att parkera

 • Du får inte parkera så att andra inte kan komma in eller ut ur sitt fordon.
 • Du får inte blockera så att ett annat fordon inte kan köra iväg.
 • När du parkerat måste alla hjul vara innanför parkeringsrutans markering.
 • På gågata och gårdsgata får du enbart parkera om det finns särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.
 • Du får inte parkera på huvudled.
 • Det är förbjudet att parkera på en busshållplats. Däremot får du stanna för att släppa av passagerare på busshållplatser så länge som du inte hindrar en buss.
 • Du får inte parkera bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat längs en väg.
 • Du får inte parkera bredvid en anordning, till exempel en container som står längs en väg.
 • Du får inte parkera på en mötesplats som bär märket för mötesplats.

Förbjudet att stanna

 • Du får inte stanna eller parkera i en korsning med järnväg eller spårväg.
 • Du får inte skymma vägmärken eller trafiksignaler när du stannar eller parkerar.
 • Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe, en cykelöverfart, en korsande gångbana eller en korsande cykelbana.
 • Du får inte stanna eller parkera närmare ett övergångsställe, en cykelöverfart, en korsande gångbana, en korsande cykelbana närmare än tio meter.
 • På en motorväg eller motortrafikled får du varken stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än tio meter från den korsande körbanans ytterkant.
 • I en vägport eller i en tunnel får du inte stanna eller parkera.
 • Du får varken stanna eller parkera på eller i närheten av ett backkrön.
 • I eller i närheten av en kurva där sikten är skymd får du inte stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera närmare en spärrlinje än tre meter. Om det finns en streckad linje mellan fordonet och spärrlinjen är det dock tillåtet att stanna och parkera.
 • I ett cykelfält får du inte stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera på en gångbana.
 • På en cykelbana får du varken stanna eller parkera.
 • I ett spärrområde får du inte stanna eller parkera.
 • I ett körfält för linjetrafik får du inte stanna eller parkera.

Om du inte följer de generella eller lokala parkeringsreglerna riskerar du att få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift.

Vad kostar det att parkera fel?

400 kr

Om du parkerar på betalparkering utan att ha en giltig parkeringsbiljett.

700 kr

Om du parkerar där det är stoppförbud eller mot färdriktningen.

1000 kr

Om du har stannat eller parkerat på en plats eller inom ett område med förbud att stanna eller parkera. På gång- eller cykelbana, på eller inom 10 meter före övergångsställe, cykelöverfart, cykelpassage, i en korsning eller körfält för linjetrafik, på taxi- eller busshållplats och lastplats. Andra ställen är parkeringsplats för rörelsehindrad eller om du parkerar så att du utgör en fara eller hinder eller skymmer viktiga trafikmärken och signaler.

Parkeringsanmärkning eller kontrollavgift?

Om du parkerar felaktigt eller t.ex utan att erlägga parkeringsavgift blir du vid en kontroll rapporterad av vår övervakningspersonal.

Parkeringsanmärkning

Om du fått en parkeringsanmärkning har du parkerat fel på gatumark. Om du tycker parkeringsanmärkningen är felaktig måste du överklaga denna hos Polismyndigheten i Västerås. Det gör du genom att ringa 114 14 och ber att få tala med någon om att överklaga en parkeringsanmärkning, instruktioner finns på baksidan av anmärkningen. Tänk på att betala först, om du får rättelse kommer pengarna att betalas tillbaka till dig i efterhand. Har du däremot frågor om varför du fått den kan du höra av dig till Kontaktcenter via kontaktkortet längst ner på sidan.

Om du vill skjuta upp betalningen eller vill veta vart du ska betala in en parkeringsanmärkning kan du ringa till Transportstyrelsen som är mottagaren av betalning för parkeringsanmärkningar.

Kontrollavgift

Om du fått en Kontrollavgift har du parkerat fel på tomtmark. Betalning och överklagan sköts då direkt av Västerås parkerings AB. Om du vill överklaga en kontrollavgift måste detta göras innan den betalas. Det görs skriftligt till vasterasparkeringsab@vasteras.se.

Parkeringsskyltar

Här ser du de viktigaste skyltarna för att du ska parkera rätt.

Förbud mot att parkera

Skylt som visar förbud mot att parkera

Förbud mot att stanna och parkera fordon

Skylt som visar förbud mot att stanna och parkera fordon

Parkering

Skylt som visar att det är tillåtet att parkera.

Rörelsehindrade

Skylt som visar att platsen är tillägnad rörelsehindrade.

Parkeringsförbudsområde

Skylt som visar område med parkeringsförbud.

Annan markägare

Tilläggsskylt annan parkeringsägare (i detta fall X parkering AB)

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Det här händer i Västerås

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

 • Pettersbergsdagen

  Pettersbergsdagen är en stadsdelsfest för hela familjen arrangerat av olika verksamheter och föreningar verksamma på Pettersberg. Kom och ha skoj tillsammans. Ta med vänner och familj!

Nytt i Västerås

 • Lövsopning pågår

  Hösten är här och det betyder att det faller massor av löv på gator, gång- och cykelbanor. De närmaste veckorna sopas löven upp i den årliga lövsopningen. I början av december ska arbetet vara klart.

 • Informationstillfällen på gymnasieskolorna

  Under hösten och våren planerar gymnasieskolorna att erbjuda informationstillfällen för alla som ska söka till gymnasiet. Blivande gymnasieelever får information om skolornas program, inriktningar och profiler.

Hjälpte informationen på denna sida dig?