Visa sökformulär

Tillstånd och regler

För att få använda offentlig plats till exempelvis försäljning, containeruppställning och skyltar behöver du i många fall tillstånd från Polismyndigheten. Till offentlig plats räknas allmänna vägar, gator, torg och parker. Definition av offentlig plats och platser som likställs som offentlig plats finns i ordningslagen.

Vad är det som gäller?

Tillstånd behövs för till exempel

 • Affischering
 • Byggetableringar
 • Byggskyltar
 • Cirkus/Tivoli
 • Containrar
 • Försäljning utanför butik
 • Offentliga tillställningar
 • Reklamskyltar
 • Torghandel        
 • Uteserveringar.

Ambulerande försäljning

Försäljning av varor som inte sker från något fast försäljningsställe hänvisas till ett antal bestämda platser i city. Försäljning från vagn är tillåtet på två platser i centrala Västerås. Du behöver polistillstånd för att få använda dessa platser och det tas speciella hänsyn när det gäller framkomlighet och renhållning. Det går också bra att hyra plats för uppställning av en större varubil, till exempel en fiskbil eller liknande.

Affischering

I centrum finns två affischeringstavlor. I korsningen Hantverkargatan-Sturegatan och Smedjegatan -Vasagatan. För dessa två platser behövs inte sökas tillstånd.

Utanför centrum finns fem platser där du kan affischera om affischeringen är av tillfällig karaktär och inte för kommersiellt bruk.

Affischeringsplatserna finns på följande ställen

 • Riksväg 56 i höjd med Åkarnas hus
 • Bjurhovdagatan, öster om livsmedelsaffär
 • Sjöhagsvägens norra sida, mittemot Lögarängsbadet
 • Köpingsvägens norra sida, öster om Lisjögatan
 • Norr om Råbyleden och väster om Lövhagsgatan.

Västerås stad har flera platser att erbjuda för cirkusaffischering, evenemangsaffischering och valaffischering.

Här hittar du affischeringskartanlänk till annan webbplats

När du öppnat kartan: Klicka på Meny längst uppe till höger så kan du välja vilken typ av affischeringsplatser du vill se.

Villkor för affischering

 • Skyltar ska placeras på grönyta, minst tio meter från vägbanekant
 • Skyltar får inte sättas på vägmärkes- och belysningsstolpar
 • Tillåten maxstorlek är 3 meter bred och 1,5 meter hög
 • Affischtavlorna får sättas upp tidigast två veckor före evenemanget och ska plockas ner senast tre dagar efter evenemanget.

Byggetablering

 Tillstånd krävs alltid vid etablering av byggställningar, skyliftar, arbetsbodar med mera.

Länk till ansökan om byggetableringlänk till annan webbplats

Byggskyltar

Byggentreprenören ansvarar för att sätta upp skyltar för att informera om vad som pågår vid en byggarbetsplats, vem som är entreprenör och hur man som leverantör lättast hittar till byggverksamheten. En skylt bör vara placerad innanför byggarbetsplatsen.

Läs mer om bygglov för byggplatsskylt

Containrar

En container ska du i första hand placera på tomtmark. Om du måste ställa containern på offentlig mark, till exempel på gatan, behöver du polistillstånd. Förutom ansökningsavgiften för polistillståndet tar Västerås stad ut en avgift. En container som måste ställas på gatan ska vara försedd med reflexer och märkt med ägarens namn, adress och telefonnummer samt eventuellt fler villkor.

Här hittar du länk till polistillståndlänk till annan webbplats

Försäljning utanför butik

Om du driver en butik och vill visa upp och sälja exempelvis kläder eller blommor utanför din butik behöver du ha ett tillstånd enligt ordningslagen från polisen.

Här hittar du länk till polistillståndlänk till annan webbplats

Reklamskyltar

Trottoarerna ska hållas så fria som möjligt från reklamskyltar av olika slag och annat som bidrar till en stökig och svårframkomlig miljö. Så kallade trottoarpratare är inte tillåtna eftersom synskadade och rörelsehindrade får problem att ta sig fram och riskerar att skadas. Banderoller är endast tillåtna i Västerås innerstad och då på särskilt utvalda platser. Information om platserna lämnas av Västerås Citysamverkan.

Offentliga tillställningar

Ofta arrangeras offentliga tillställningar som till exempel stadsdelsfester, marknader och festivaler. Dessa evenemang vänder sig till allmänheten och sker på offentlig plats. Därför krävs tillstånd enligt ordningslagen.

Här hittar du länk till polistillståndlänk till annan webbplats

Lokala ordningsföreskrifterPDF

Avgifter för att hyra offentlig platsPDF

Torghandel

Stora Torget är ett salutorg där det bedrivs torghandel sex dagar i veckan (helgfria dagar) klockan 07.00–19.00. Under december månad och under sommaren är torghandel även tillåten på helgdagar. Under tiden 1 juni–31 augusti får försäljning ske helgfria dagar klockan 07.00–20.00 och på helgdagar klockan 10.00–20.00. På Bondtorget bedrivs ingen traditionell torghandel. Bondens egen marknad hyr torget ett antal dagar under året. På Bondtorget behöver du polistillstånd.

Bokning och betalning av torgplats görs i förväg.

En torgplats är 4x4 meter och kostar 240 kronor per dag. En plats i tre månader kostar 4 710 kronor. En årsplats kostar 9980 kronor.

Ordningsföreskrifter för torghandelPDF

Här hittar du länk till polistillståndlänk till annan webbplats

Uteserveringar

Uteserveringen ska vara en del av gatan och stadslivet och finnas på gatans villkor. Av den anledningen ska möbler så långt det är möjligt placeras direkt på marken. 

Vid ansökan om uteservering görs en bedömning av lägen för uteserveringen, tillgängligheten samt hur trafiksituationen ser ut. Utformningen ska anpassas till stadsmiljön. De flesta uteserveringar kräver inget bygglov då möbler ställs direkt på marken och det används lösa parasoll eller markiser.

Vi är restriktiva med att ge tillstånd till uteserveringar på trädäck eller som en tillfällig byggnad exempelvis med tak eller som ett tält. Anledningen är att tillgängligheten försämras.

Om du behöver bygga upp din uteservering på ett däck eller som en tillfällig byggnad, exempel­vis med tak eller som ett tält ska du söka bygg­lov. Även fasta icke hop­fällbara parasoller eller markiser och konstruktioner till dessa kan kräva lov. Om byggnaden du vill bygga ute­servering intill är av kultur­historisk betydelse ska du alltid ta kontakt.

När du ska ansöka om uteservering ska du skicka in

 • Ansökningsblankett
 • Måttsatt planritning på uteserveringen, där även del av befintlig byggnad och gata syns
 • Fasadritning på uteserveringen (krävs enbart vid bygglov)
 • Ritning över möbleringen.

Ansökan om ute­servering ska vara Polis­myndigheten tillhanda senast den 15 februari.

Länk till Polisen för ansökan om uteserveringlänk till annan webbplats

Länk till blankett för ansökan om bygglov.Word

Läs mer om bygglov för uteservering.

För att uteserveringarna ska se trevliga ut och fungera bra med tillgänglighet finns det några riktlinjer.

 • Uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till restaurangen
 • Uteserveringen ska vara enkelt utformad och smälta in i gatulivet
 • Uteserveringen ska ha en viss avgränsning för att underlätta för funktionshindrade
 • Uteserveringens möbler ska vara lätta och anpassas till omgivningen. Vita plastmöbler och trästaket hör inte hemma i stadsmiljön.

En individuell bedömning görs i varje enskilt fall för att se hur uteserveringen kan passa in i stadsmiljön.

Riktlinjer för uteserveringarPDF

Så här gör du

Hur går det till?

Normalt sett är det Polismyndigheten som lämnar tillstånd för att du ska få använda offentlig plats. Undantaget är torghandel där Västerås stad ger tillstånd.

Polistillstånd

Västerås stad yttrar sig över ansökan till Polismyndigheten och om staden inte tillstyrker kan polisen inte lämna något tillstånd.

Innan du lämnar in ansökan som kräver polistillstånd kan du få ett förhandsbesked från Västerås stad om vad som krävs för att få tillstånd och vilka avgifter som tas ut.

Det går att överklaga ett kommunalt beslut och då vänder du dig till Förvaltningsrätten.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 26 september

  Torsdagen den 26 september sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 17 oktober

  Torsdagen den 17 oktober sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

 • Bekämpning av granbarkborrar

  I dagarna börjar Västerås stad att bekämpa granbarkborrar i Dingtuna. Mellanskog ska avverka och frakta bort ungefär 500 angripna och försvagade granar.

 • Vad händer på Fridnäs?

  Vad händer med skolan och skolpaviljongerna? Hur ska den nya bebyggelsen utvecklas med hänsyn till kulturmiljö och omgivning? Det finns en del frågor om vad som händer inom detaljplaneprocessen om Fridnäs. Läs gärna det nya dokumentet med frågor och svar!

 • Semesterstängt på Rubingatan

  Under tiden 15 juli till 5 augusti pågår inga arbeten med maskiner på Rubingatan. Eventuellt kommer mindre arbeten som stensättning att pågå under sommaren. Rubingatan är namnet på den nya gata som går utanför Fridhemsskolan i Bäckby.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?