Studentflak

Den 7 juni 2024 klockan 11.30-14.00 är det studentkortege i city. Kortegevägen är Västra Ringvägen-Norra Ringvägen-Vasagatan-Stora Gatan-Västra Ringvägen.

Studentkortegen

Vilka regler finns?

För att flaket ska vara godkänt gäller följande regler:

 • Klassrepresentant och vuxen flakvärd måste delta i Polisens informationsmöte
 • Ingen alkohol är tillåten
 • Inga glasflaskor på flaken
 • Det får inte vara för många passagerare. De ska sitta eller stå så att det inte uppstår någon fara
 • Det ska finnas hållfasta skyddsräcken som ska vara minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska vara fastsatta
 • Utrymmet för passagerarna får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
Studentflak med många studenter.
 • Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om en mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden
 • Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen
 • Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. För traktor med släp krävs dock B-körkort
 • Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta
 • Dragfordon och släp får vara max 13 meter långt tillsammans
 • En flakvärd ska finnas på studentflaket för att öka tryggheten och finns till hjälp under färden. Flakvärden ska ha fyllt 25 år och får inte år inte själv vara med och fira.
Karta över kortegevägen genom city

Kortegevägen.


Att tänka på

 • Det är föraren som är ansvarig för ekipaget. Om studentflaket inte är trafiksäkert får det inte köras i kortegen
 • Säkerheten ökas om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket
 • Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer
 • Planera färdvägen noga med hänsyn till bland annat strömförande ledningar, broar och miljözoner.

Registrering krävs för att få delta i kortegen

För att delta i studentkortegen krävs en registrering som görs via en e-tjänst. Där ska alla uppgifter vara med för vilka som är klassrepresentanter, förare, flakvärd, samt registreringsnummer.

Sista dag för registrering är måndag 6 maj.

Obligatoriska möten 2024

För att få delta i kortegen behöver klassrepresentant, flakvärdar och förare delta i ett obligatoriskt möte.

Plats: Stadshuset i Västerås, samling i entrén.

Möte för student

Tisdag 7 maj klockan 17.00

Obligatoriskt möte för en student per avgångsklass. Även skolpersonal är välkomna. Beräknad tid: Cirka 1 timme.

Möte för flakvärdar och förare

Tisdag 7 maj klockan 18.30

Obligatoriskt möte för samtliga flakvärdar och förare av ekipage.
Beräknad tid: Cirka 1 timme.

Utdelning av nummerlappar

Måndag 20 maj – fredag 24 maj mellan klockan 08.00-16.30 delas nummerlappar till studentflaken ut.

Plats: Stadshuset i Västerås, kvitteras ut från personal i stadshusentrén.

Kontakta oss

Funktionsbrevlåda evenemang och säkerhet

evenemang.sakerhet@vasteras.se