Logotyp
Visa sökformulär

Buss, tåg, båt och flyg

Busstrafik

VL:s webbplatslänk till annan webbplats

Stadsbusstrafiken bedrivs av VL. Busstrafiken i Västerås har sju stadslinjer som ger raka och snabba resor. I stadstrafiken går bussarna så ofta att det inte ska behövas någon tidtabell. På linje 1, 2 och 4 som har den största turtätheten kommer det en buss var sjunde minut under rusningstid morgon och eftermiddag.

Alla stadsbussar körs på biogas och är låggolvsbussar. Det underlättar för exempelvis passagerare med nedsatt rörlighet och för alla med barnvagn. Det finns även en rullstolsplats på alla bussar. 

Förorts- och länstrafik

  • VL bedriver trafik på landsbygden och bland annat till serviceorterna Irsta, Dingtuna, Skultuna och Kvicksund.
  • Till Gäddeholm och Örtagården körs några turer anropsstyrd linjetrafik mot förbeställning. I VL:s tidtabeller finns linjer som är markerade med anmärkningen A eller T. Ring Kollektivtrafikförvaltningen på 020-31 20 30 och beställ en sådan resa minst 60 minuter före angiven tid i tidtabellen.  Dessa turer oftast körs oftast med en personbil eller minibuss.
  • VL trafikerar även övriga länet med så kallade stomlinjer bland annat mellan Köping, Hallstahammar, Surahammar, Fagersta och Sala och Västerås.

Kompletteringstrafik på landsbygden

I en del områden där det är längre än 1 200 meter till närmaste hållplats kan du få så kallad kompletteringstrafik fram till närmaste centralort som har ett basutbud av handel och service. Ring Kollektivtrafikförvaltningen på 020-31 20 30 och beställ resan senast klockan 19.00 vardagen före.  

Flexlinjetrafik

För personer över 65 år och för personer med färdtjänsttillstånd eller med hel sjukersättning finns det så kallad flexlinjetrafik i Västerås tätort. Flexlinjen är ett alternativ till stadsbusstrafiken och färdtjänst med personbilar. Den är billigare än färdtjänst och går i lugnare tempo än stadsbusstrafiken. Flexlinjen hämtar dig på den flexpunkt (hållplats) som är närmast din bostad och lämnar av dig på den flexpunkt du valt att åka till. Flexlinjen trafikerar endast de flexpunkter där resenärer ringt och bokat sin resa. Det  betyder att resans sträckning och restid kan variera. Alla resor måste förbokas på telefon 0771-890 890 eller via servicetelefoner som bland annat finns på: Centrallasarettet Ingång:1, Ica Maxi Hälla, Coop Konsum City och Coop Forum Stenby.

Tågtrafik

SJ:s webbplatslänk till annan webbplats
Tågkompaniets webbplatslänk till annan webbplats

Tillsammans med grannlänen delar Kollektivtrafikmyndigheten på ansvaret att driva tågtrafiken. Det görs genom olika organisationer som Mälardalstrafik, Tåg i Mälardalen och Tåg i Bergslagen. SJ har för närvarande uppdraget att sköta trafiken i Tåg i Mälardalen. Tågkompaniet ansvarar för att sköta trafiken Tåg i Bergslagen.

Båttrafik

Rederi Mälarstadens webbplatslänk till annan webbplats 

Båttrafiken drivs av Rederi Mälarstaden som sköter transporterna i Mälararkipelagen. 

Kompletteringstrafik till öar i Mälaren

Du som är folkbokförd på någon ö inom Västerås kommun och som bor där året runt kan nyttja kompletteringstrafiken. Den sker på vintern en gång per vecka. Liksom vid den vanliga båttrafiken är det Rederi Mälarstaden som för Västerås stads räkning sköter kompletteringstrafiken till öar i Mälaren.   

Flygtrafik

Västerås flygplats webbplatslänk till annan webbplats

Västerås flygplats är en viktig länk i stadens kommunikationssystem. Reguljär linjetrafik finns till flera europeiska städer, liksom chartertrafik till flera olika resmål.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

    Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

  • Klart vem som ska göra om Stora Torget

    Nu är det klart vem som ska göra om Stora Torget och Bondtorget. Det är Sweco som får uppdraget att ta fram ritningar. Den planerade byggstarten är i början av 2019.

Hjälpte informationen på denna sida dig?