Visa sökformulär

Snöskottning och sandning

Från 15 oktober till 15 april har vi beredskap dygnet runt för att ploga och halkbekämpa de gator som staden ansvarar för. Samfälligheter och Trafikverket ansvarar för sina gator.

Grusupptagning

Under våren 2018 sopade vi upp de 6380 ton grus vi lade ut under vintern.

Här kan du ladda ner veckoplaneringen för de olika stadsdelarna.PDF

Först grovsopar vi det prioriterade gång- och cykelvägnätet. Det handlar om cirka 13 mil av de mest använda cykelvägarna. Grovsopningen görs i ett drag. Det betyder att inte hela cykelbanans bredd blir sopad. Vid den ordinarie grusupptagningen som börjar någon vecka senare sopas cykelbanorna en gång till, denna gång i hela sin bredd.


Fastighetsägare kan sopa ut gruset i vägkanten eller intill trottoaren. Då blir det lättare för sugaggregatet att komma åt. Om det inte kommer snö eller mycket regn brukar grusupptagningen vara klar i mitten av maj.

Traktor med sopvals.

I den här turordningen sopades de olika stadsdelarna och tätorterna utanför Västerås 2018.

Område Väster

Hammarby stadshage, Ormberget/Jakobsberg, Pettersberg, Annedal, Stallhagen, Stohagen, Vasastaden, Vetterslund, Vetterstorp, Lustigkulla, Trumslagarbacken, Västermalm, Brottberga, Hagaberg, Vallby, Barkarö, Dingtuna, Bäckby, Eriksborg, Erikslund, Skälby, Hammarby, Råby, Hacksta, Saltängen och Sjöhagen.

Område Centrum

Billsta, Rönnby, Åshagen, Skultuna, Emaus, Gideonsberg, Nordanby, Nordanby gärde, Skallberget, Tunby, Vega, Aroslund, Blåsbo, Gåsmyrevreten, Iggebygärdet, Karlsdal, Kopparlunden, Kristiansborg, Norrmalm, Centrum, Herrgärdet, Kyrkbacken, Lillåudden, Lögarängen, Östermalm och Östra hamnen.

Område Öster

Irsta, Kärsta, Orresta, Ändesta, Gäddeholm, Ängsgärdet, Kungsängen, Hökåsen, Tillberga, Önsta Gryta, Finnslätten, Stenby, Tunbytorp, Freja, Malmaberg, Korsängsgärdet, Sandgärdet, Haga, Hemdal, Klockartorpet, Skiljebo, Bjurhovda, Lillhamra, Talltorp, Viksäng, Brandthovda, Fågelviken, Berghamra, Hamre, Framnäs och Öster Mälarstrand.

Snöröjning

Om det har snöat på natten är målet att snöröjningen ska vara klar innan morgontrafiken sätter igång. Snöar det mycket eller länge kan vi börja röjningen under pågående snöfall.
I Vinterdagboken kan du läsa om vilka insatser vi gör eller planerar att göra. För att vi ska kunna ploga och sanda måste du som fastighetsägare klippa häckar, träd och buskar före vintern.
Bor du vid en B-gata ska du skotta och halkbekämpa gångbanan utanför din fastighet. 
På C-gator är du som fastighetsägare ansvarig tills gångutrymmet är täckt av upplogad snö. Då tar Västerås stad över ansvaret. 

Traktor med borste sopar upp grus

Plogning

Normalt plogar vi i följande ordning:

Prioritet 1

  • Det prioriterade gång- och cykelvägnätet är cirka 13 mil av de mest trafikerade gång- och cykelvägarna. Dem plogar vi vid ett snödjup på cirka 2-5 centimeter. Plogningen görs för att cyklister lättare ska kunna ta sig till och från bland annat skola och arbete.Områden med mindre trafik får vänta till senare. Under pågående snöfall plogas bara större trafikleder samt det prioriterade gång- och cykelvägnätet. Är det mycket snö kan vi behöva ploga prioritet 1-vägarna flera gånger innan vi börjar med prioritet 2-vägarna.Kriterierna kan ändras om det snöar kraftigt och ihållande eller om temperaturen ändras. 

Prioritet 2

  • Bussleder, busshållplatser, större trafikleder samt det övriga gång- och cykelvägnätet plogas när snödjupet är 3-5 centimeter.

Prioritet 3

  • Bostadsgator plogas när snödjupet är minst 8 centimeter.

Fastighetsägarens ansvar året runtPDF

Förteckning över B-gatorPDF

Hur ser en B-gata eller C-gata ut?PDF

Prioriterade cykelvägarPDF

Prioriterad sandningskartaPDF

Ansvar för väghållningen i SkultunaPDF

Grus

Privatpersoner kan hämta grus gratis vid alla Återbruk. På grund av minskade öppettider går det inte att hämta grus vid Återbruket i Skultuna. Däremot finns grus på följande platser:

  • Idrottsplatsen 
  • Mäster Jacobs väg 28 
  • Prästgärdsgatan 22 och 94 
  • Björkängsvägen 13 
  • Brännugnsbacken 
  • Karlbergsvägen 1.

Vem ansvarar för vinterväghållet?

Västerås stad ansvarar inte för alla gator. En del gator ansvarar olika samfälligheter för. På kartan kan du se vilka gator det gäller.

Karta över väghållaransvar.

Felanmälan

Här kan du göra felanmälan direkt via datorn.länk till annan webbplats

Du kan ladda ner appen Felanmälan Västerås från App Store eller Google Play.

Sopsaltning

Under tre vintrar, fram till 2019, provar vi sopsaltning längs tre slingor på gång- och cykelvägnätet. Sammanlagt handlar det om cirka 2,5 mil.
Sopsaltningen går till så här: En sopvals längst fram på fordonet sopar undan snö och is. Längst bak på fordonet sitter ett aggregat som duschar ut saltblandat vatten eller fuktigt salt så att gång- och cykelbanan inte ska återfrysa. Sopsaltmaskinen är tänkt att köra två gånger per dag, en gång före morgonrusningen och en gång på eftermiddagen.

Karta över de tre sopsaltstråken.PDF

Här kan du läsa frågor och svar om sopsaltningen.PDF

Sopsaltad gång- och cykelväg.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?