Visa sökformulär

Detaljplaner

Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas.

Här visar vi konkret på detaljnivå innehållet i tre olika projekt. Öster Mälarstrand, Resecentrum och Kopparlunden.

På den här sidan beskriver vi lite mer i detalj innehållet i tre större projekts detaljplaner. Projekten är Resecentrum, Kopparlunden och Öster Mälarstrand.

Söker du efter gällande detaljplaner?

Ska du söka bygglov och vill veta vad som står i detaljplanen där du ska bygga? Eller vill du ansöka om en ny eller ändrad detaljplan? Läs mer på sidan detaljplaner under Bygga, bo och miljö i länken här nere.

Detaljplan för Öster Mälarstrand

Arbetet med att omdana Öster Mälarstrand har pågått länge. Från att ha varit ett område med båtuppläggning och diverse verksamheter, har fler och fler bostäder i området fått växa fram, allt eftersom. Attraktiva och sjönära lägen har gjort det möjligt att till exempel ha båtplatser nära hemmet, i den östra delen. Nu pågår genomförande av den tredje etappen. Detaljplanen blev klar i maj 2015 och första byggstart planerades till hösten 2016. Vi har börjat planera för etapp 4.

Illustrationsbild över Öster Mälarstrand - Kajstaden

Öster Mälarstrands senaste delar

Nu byggs etapp tre och arbetet pågår med etapp fyra. Etapp tre kallas för Kajstaden. Vi kommit fram till området sydost om Kokpunkten och nordväst om Notuddsparken.

”Vi kallar etapp tre för Kajstaden. Kajen, Kraftverkshamnen och närheten till Kokpunkten är stadsdelens huvudtema. Kvarteren är stadslika, men uppbrutna för att släppa in ljus och för mer utsikt. Skalan är viktig för trivseln i gaturummen, därför blandas lite högre lameller med mindre punkthus. Vi kallar punkthusen för Kajstadens ädelstenar och de föreslås få lite extra omsorg i material och gestaltning.”

 • Området kommer att erbjuda cirka 700 lägenheter i tolv olika kvarter.
 • Byggnaderna ska göras så att det är god tillgänglighet till entréer, de offentliga rummen och till parkerna. Alla lägenheter kommer att vara tillgängliga med hiss.
 • Vi planerar för en förskola för cirka 70 barn.
 • Det planeras nya cykelvägar och trevliga promenadstråk både i området och längs med vattnet.
 • En större lekpark kommer att byggas i det gröna stråket.

Det är ett axplock av vad området kommer att innehålla. Vill du veta mer om hur området planeras, kan du läsa mer i detaljplanerna här nere.

Detaljplan för Öster Mälarstrand, etapp 3, dp 1797.

Detaljplan för Öster Mälarstrand, etapp 4, dp 1842.

Detaljplan för Förseglet 1, Öster Mälarstrand, dp 1843.

Detaljplan för del av Västerås 1:128, Öster Mälarstrand, dp 1876.

Illustration som visar hur det kan se ut i den senaste etappen

Resecentrum - en del av projektet Mälarporten

Det finns inga detaljplaner klara för projektet än. Vi har fått planuppdrag för att börja arbeta med en detaljplan för Resecentrum. Den beräknas vara klar i slutet av 2017.

Läs mer här om arbetet med den första detaljplanen för Resecentrum.

Kopparlunden

För Kopparlunden har vi tagit fram ett planprogram. Det blev godkänt i oktober 2016. Planprogrammet är nu ett underlag för arbetet med detaljplaner för området.

Läs mer här om projektet Kopparlunden.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Ortsdialog Barkarö - var med och påverka

  Västerås stad vill veta vad du, ung som gammal, och som bor och verkar i Barkarö tycker om din ort. Hur tänker du att orten kan förändras och förbättras? Det vill vi veta! Därför bjuder vi in till ett...

 • Ortsdialog Dingtuna - var med och påverka

  Västerås stad vill veta vad du, ung som gammal, och som bor och verkar i Dingtuna tycker om din ort. Hur tänker du att orten kan förändras och förbättras? Det vill vi veta! Därför bjuder vi in till et...

Nytt i Västerås

 • Tyck till om hur vi ska minska bullret

  En del västeråsare störs av buller från de större trafiklederna och den täta vägtrafiken i de centrala delarna av staden. För att minska bullret har vi tagit fram ett åtgärdsprogram, som du nu kan tycka till om.

 • Skogsbranden i Sala kommun

  På grund av branden i Sala kommun har Västerås stad gått upp i stabsläge. I nuläget planerar vi för olika utvecklingsscenarier.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?