Visa sökformulär

Detaljplaner

Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas.

Här visar vi konkret på detaljnivå innehållet i tre olika projekt. Öster Mälarstrand, Mälarporten och Kopparlunden.

På den här sidan beskriver vi lite mer i detalj innehållet i tre större projekts detaljplaner. Projekten är Mälarporten, Kopparlunden och Öster Mälarstrand.

Söker du efter gällande detaljplaner?

Ska du söka bygglov och vill veta vad som står i detaljplanen där du ska bygga? Eller vill du ansöka om en ny eller ändrad detaljplan? Läs mer på sidan detaljplaner under Bygga, bo och miljö i länken här nere.

Detaljplan för Öster Mälarstrand

Arbetet med att omdana Öster Mälarstrand har pågått länge. Från att ha varit ett område med båtuppläggning och diverse verksamheter, har fler och fler bostäder i området fått växa fram, allt eftersom. Attraktiva och sjönära lägen har gjort det möjligt att till exempel ha båtplatser nära hemmet, i den östra delen. Nu pågår genomförande av den tredje etappen. Detaljplanen blev klar i maj 2015 och första byggstart planerades till hösten 2016. Vi har börjat planera för etapp 4.

Illustrationsbild över Öster Mälarstrand - Kajstaden

Öster Mälarstrands senaste delar

Nu byggs etapp tre och arbetet pågår med etapp fyra. Etapp tre kallas för Kajstaden. Vi kommit fram till området sydost om Kokpunkten och nordväst om Notuddsparken.

”Vi kallar etapp tre för Kajstaden. Kajen, Kraftverkshamnen och närheten till Kokpunkten är stadsdelens huvudtema. Kvarteren är stadslika, men uppbrutna för att släppa in ljus och för mer utsikt. Skalan är viktig för trivseln i gaturummen, därför blandas lite högre lameller med mindre punkthus. Vi kallar punkthusen för Kajstadens ädelstenar och de föreslås få lite extra omsorg i material och gestaltning.”

  • Området kommer att erbjuda cirka 700 lägenheter i tolv olika kvarter.
  • Byggnaderna ska göras så att det är god tillgänglighet till entréer, de offentliga rummen och till parkerna. Alla lägenheter kommer att vara tillgängliga med hiss.
  • Vi planerar för en förskola för cirka 70 barn.
  • Det planeras nya cykelvägar och trevliga promenadstråk både i området och längs med vattnet.
  • En större lekpark kommer att byggas i det gröna stråket.

Det är ett axplock av vad området kommer att innehålla. Vill du veta mer om hur området planeras, kan du läsa mer i detaljplanerna här nere.

Detaljplan för Öster Mälarstrand, etapp 3, dp 1797.

Detaljplan för Öster Mälarstrand, etapp 4, dp 1842.

Detaljplan för Förseglet 1, Öster Mälarstrand, dp 1843.

Detaljplan för del av Västerås 1:128, Öster Mälarstrand, dp 1876.

Illustration flygvy av möjlig bebyggelse på planområdet

Illustration flygvy av möjlig bebyggelse på planområdet

Mälarporten - med resecentrum i spetsen

Projekt Mälarporten kommer att omfattas av flera detaljplaner, som utvecklas under en längre tid. Det finns ännu inga antagna detaljplaner. Den första detaljplanen i projekt Mälarporten är den för Västerås nya resecentrum, vilken beräknas gå ut på samråd under 2018.

Detaljplan för Västerås nya rese­centrum, dp 1811.

Läs mer här om arbetet med den första detaljplanen för resecentrum.

Kopparlunden

För Kopparlunden har staden tillsammans med fastighetsägarna i området tagit fram ett planprogram. Det blev godkänt i oktober 2016. Planprogrammet är nu ett underlag för arbetet med detaljplaner för området.

Här kan du läsa mera om de detaljplaner som vi arbetar med för Kopparlunden:

Detaljplan för Verkstaden 7 med flera, södra Kopparlunden, dp 1878.

Detaljplan för Verkstaden 12 med flera, mellersta Kopparlunden, dp 1879.

Detaljplan för Verkstaden 20 med flera, Kopparlunden norr, dp 1882.

Läs mer om projektet Kopparlunden här.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

  • Bäckby Torggata invigs

    Fredagen den 14 december är det dags att inviga den nya gatan på Bäckby. Det är Välljärnsgatan som fått en ny sträckning. Den nya gatan heter Bäckby Torggata.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?